Foreningstegn 

 • Umiddelbart efter Himmerlands Garderforenings stiftelse i december 1914 fik foreningen, af en anonym giver, overrakt en foreningsfane.

  Denne velgører havde ydermere fået fremstillet et antal medlemstegn hos en sølvsmed i Løgstør. Dette var en gengivelse af Livgardens bandolerskilt, hvis heraldik har været uændret siden 1814. øverste venstre hjørne viser de tre danske løver, højre hjørne de to slesvigske løver, mens nederste felt viser de tre nordiske unionskroner. Navnet Himmerlands Garderforening er indgraveret i tegnets kant.

  Medlemstegnet blev udleveret til nye medlemmer ved en lille højtidelighed under generalforsamlingerne, indtil man på et tidspunkt ikke havde flere tilbage. Herefter fulgte nogle år, hvor nye medlemmer ikke modtog noget medlemstegn, indtil man i 1967 begyndte at udlevere De Danske Garderforeningers Fællesemblem. Der har gennem årene været gjort forsøg på at få fremstillet det oprindelige medlemstegn igen, men hidtil uden held, idet det enten blev for klodset eller for dyrt.

  Nu er det imidlertid endeligt lykkedes Jysk Emblemfabrik Malling, at lave et smukt genoptryk efter afdøde, tidligere bestyrelsesmedlem Kold Hansens, gamle tegn, som hans efterladte venligt indleverede til foreningen.

  Dette nye medlemstegn vil blive udleveret til alle medlemmer og er og forbliver foreningens ejendom og skal derfor tilbageleveres til foreningen ved afgang. 

  Foreningstegn
  Modtager Tildelt år
  Juni 83 Anders Chr. Skovhus Andersen 2008
  1961/1 Jens Kr. Dalsgaard 2008
  Jan. 90 Mogens Dalsgaard 2008
  Juli 59 Keld Højslet 2008
  Apr. 76 Ole Haarbo 2008
  Jan. 61 Peter Jensen 2008
  1967/II Jens Kr. Nøhr Jensen 2008
  1965/1 Jesper Holm Jespersen 2008
  Nov. 75 Ernst Klysner 2008
  370.360.1958 Bent Hjort Knudsen 2008
  Maj 77 Ole Kærgaard 2008
  257.962 1955/II Henning Kr. Madsen 2008
  Juli 58 Jens Munk-Christensen 2008
  530.040-62 Niels Bager Skadhauge 2008
  500.800-61/I Niels Peter Steffensen 2008
  Nov. 61 Kjeld Sørensen 2008
  Maj 89 Mikkel Elmlund 2008
  Jan. 60 Arne Mathiasen 2010
  Sept.62 John Nielsen 2011
  Apr. 69 Jacob Jacobsen 2011
  Jan. 59 Ove Jensen 2012 
  Marts 59 Per Nørgaard 2012 
  Sept.62 Jens Kr. Christensen 2012 
  Maj 51 Søren Nørgaard 2012 
  Juli 89 Peter ø. Mortensen 2012 
  Nov. 81 Per Back Laursen 2012 
  Maj 89 Sten Andersen 2013
  Nov. 54 Arne Thorsøe Pedersen 2013
  Okt. 87 Claus Schneder Nissen 2013
  Okt. 80 Ole Høgh Sørensen 2014
  Mars 91 Thomas Bo 2014
  Apr. 12 Rasmus Høgh Nørskov 2014
  Nov. 91 Carsten F. Poulsen 2014
  Jan. 61 Erik B. Andreasen 2014
  Jan. 73 Bent Haaning 2015 
  Nov. 75 Kristian K. Kristensen 2015 
  Juni 85 Tommy Jensen 2016
  Dec. 15 Kristian Zink Bach 2017
  Dec. 13 Nicklas Schnedler Busk Nissen 2017
  Jan. 78 Niels Frederiksen 2018
  Juli 70 Jens Riis Andersen 2018
  Juni 68 Leif Pedersen 2018
  Febr-78 Erling L. Jensen 2018
  Nov-90 Jesper Fomsgaard 2019
  Maj-56 Kresten Rasmussen 2019
  Jan-68 Poul Erik Bundgaard 2019
  Jan-70 Kaj Welling 2019
  Nov-71 Bent Markussen 2019
  Nov-54 Orla Juul Nielsen 2019
  Apr-88 Claus Storgaard Nielsen 2019
  Aug-76 Kjeld P. Lorentsen 2019
  Nov-99 Dan Korgaard Hansen 2019
  Nov-50 Poul Jensen 2019
  Nov-78 Steen Jensen 2019
  Febr-78 Niels Kr. Bisgård 2019
  Apr-70 Jørn Saaby 2019
  Jan-90 Morten H. Andersen 2019
  Aug-67 Sigurd Sørensen 2021
  Nov-81 Niels Jørn Bach 2022
  Apr-13 Anders Dålfogt 2022
  Aug-02 Peter G. Bliss. 2023
  Nov-94 Bo Halling Langberg. 2023
  Dec-16 Mathias Aarup Fogh. 2023
  Nov-81 Carsten Degn Jensen. 2023

   

 •