.

.

 

.

Garderforeningen for Nordjylland 

Forening nr. 10 – stiftet 24. marts 1908 

.

.

.

Om foreningen

Foreningens formål er, at samle gamle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gamle gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.
Garderforeningen for Nordjylland (GFN) har en bestyrelse, samt et par laugs bestyrelser, som består af:
Skyttelauget, der arrangerer diverse skydeaktiviteter og Jagtlauget der arrangerer et antal fællesjagter i GFN regi. Derudover arrangeres der bowling aftener samt GarderGolf dage, hvor der dystes i forenings regi eller regions regi.
Medlemsskabet af GFN giver adgang til alle GFN og laugenes arrangementer.

.

Kommende aktiviteter

Den 17. august samles vi til grill i Ryå, Sandmosevej 1 kl. 18.30. Familien Faurholt sponserer en pattegris og der vil være diverse tilbehør. Prisen er 100 kr., børn under 12 er gratis med. Tilmelding senest 8. august til Olav Vibild, tlf. 2814 3501 eller på kontakt@gfnordjylland.dk. Husk at medbringe service og drikkevarer.
Den 8. september har vi lavet et arrangement med Johnni Olsen, som er kåret til årets nordjyde. Han vil fortælle om sin svømmetur Nordjylland rundt og sin indsamling til Julemærkehjemmet. Arrangementet er åbent for alle gardere og afholdes i KFUMs Soldaterhjem, Høvejen 48, 9400 Nørresundby. Vi starter kl. 19.00. Der kan købes kaffe og brød på stedet og vi opkræver 50 kr. pr. deltager, som går ubeskåret til Julemærkehjemmet. Tilmelding senest 1. september til Olav Vibild, tlf. 2814 3501 eller på kontakt@gfnordjylland.dk
Den 14. september afholdes Fugleskydning på Gl. Lindholm Skole, hvor vi dyster om at blive årets fuglekonge. Vi starter kl. 19.30. Det bliver en hyggelig aften, hvor Garderforeningen er vært ved et par stykker smørrebrød og dertil en øl. Det er ganske uforpligtigende at blive fuglekonge, altså ud over at bære æren. Tilmelding senest 11. september til oldermand Flemming Hassing, tlf. 9838 3122
Den 19. september kl. 08.30 gennemføres regionsgolfturnering i Dronninglund Golfklub, Kirkevej 12, 9300 Dronninglund. Ud over greenfee betales match-fee på 125 kr. som indeholder frokost. Vi spiller om vandrepokal og derudover er der præmier til de 3 bedste golfere og nærmest flaget på par 3 hullerne. Bindende tilmelding med oplysning om DGU nr.  og handicap senest 14. september til Niels Christian Thygesen, 8121 0060 eller på kontakt@nordjylland.dk

.

Kontaktinformationer

Formand
JAN-80 Olav Vibild
Sundby Brygge 3, 2.05, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01 / 98 35 01 30
kontakt@gfnordjylland.dk
Næstformand
Jens Rye-Andersen
Tlf.: 98 38 55 45
Mob.: 98 16 16 00
jens@rye-andersen.dk