.

.

 

.

Garderforeningen for Nordjylland 

Forening nr. 10 – stiftet 24. marts 1908 

.

.

.

Om foreningen

Foreningens formål er, at samle gamle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gamle gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.
Garderforeningen for Nordjylland (GFN) har en bestyrelse, samt et par laugs bestyrelser, som består af:
Skyttelauget, der arrangerer diverse skydeaktiviteter og Jagtlauget der arrangerer et antal fællesjagter i GFN regi. Derudover arrangeres der bowling aftener samt GarderGolf dage, hvor der dystes i forenings regi eller regions regi.
Medlemsskabet af GFN giver adgang til alle GFN og laugenes arrangementer.

.

Kommende aktiviteter

Onsdag den 1. juni kl. 19: Besøg i Urtehaven i Nørresundby. Naturvejleder Esben Buch vil vise rundt og forklare om havens indretning og de forskellige urter. Aftenen er gratis.
Vi arbejder også med et virksomhedsbesøg i april hos ”Grøn Gas”, Grøngasvej, 9760 Vrå. Det er et af de store biogasanlæg og vi skal høre om hvordan driften er i sådan et anlæg. Besøget er i skrivende stund ikke helt på plads. Der vil separat komme orientering om besøget på alle detaljer er aftalt.

.

Kontaktinformationer

Formand
JAN-80 Olav Vibild
Sundby Brygge 3, 2.05, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01 / 98 35 01 30
kontakt@gfnordjylland.dk
Næstformand
Jens Rye-Andersen
Tlf.: 98 38 55 45
Mob.: 98 16 16 00
jens@rye-andersen.dk