.

.

 

.

Garderforeningen for Nordjylland 

Forening nr. 10 – stiftet 24. marts 1908 

.

.

.

Om foreningen

Foreningens formål er, at samle gamle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gamle gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.
Garderforeningen for Nordjylland (GFN) har en bestyrelse, samt et par laugs bestyrelser, som består af:
Skyttelauget, der arrangerer diverse skydeaktiviteter og Jagtlauget der arrangerer et antal fællesjagter i GFN regi. Derudover arrangeres der bowling aftener samt GarderGolf dage, hvor der dystes i forenings regi eller regions regi.
Medlemsskabet af GFN giver adgang til alle GFN og laugenes arrangementer.

.

Kommende aktiviteter

TIRSDAG DEN 7. JANUAR KL. 19.30 SKYTTELAUGET
Med Fokus På Det Kammeratlige Samvær Afholder Skyttelauget Skydeaften, Hvor Der Også Er Mulighed For Kortspil Og Rafling. Stedet Er Som Sædvanlig Skydebanerne På Gl. Lindholm Skole. Tilmelding Senest 5/1 Til Flemming Hassing 98383122.
TORSDAG DEN 9. JANUAR KL. 19.00, NYTÅRSGUDSTJENESTE I BUDOLFI KIRKE
Som noget af det første i det nye år er alle gardere meget velkomne til at deltage i Aalborg & Nørresundby garnisoners samt soldaterforeningers og Hjemmeværnets fælles ny­tårs­-gudstjeneste med rigtig mange deltagende faner. En flot og fin start på det nye år.
TIRSDAG DEN 14. JANUAR KL. 19.30 SKYTTELAUGET
Med fokus på det kammeratlige samvær afholder Skyttelauget skydeaften, hvor der også er mulighed for kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding senest 12/1 til Flemming Hassing 98383122. 
MEDIO JANUAR GARDERJAGT I AABYBRO
Jagtlauget afholder garderjagt hos vort medlem og oldermand Jesper Svarre. Endelig dato er endnu ikke fastlagt. Indbydelse med nærmere adresse udsendes til alle jagtinteresserede medlemmer af GF Nordjylland. Tilmelding til oldermand Jesper Svarre tlf.20333640 eller e-mail jespersvarre@yahoo.dk.

.

Kontaktinformationer

Formand
JAN-80 Olav Vibild
Brotorvet 5, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01 / 98 35 01 30
kontakt@gfnordjylland.dk
Næstformand
Jens Rye-Andersen
Tlf.: 98 38 55 45
Mob.: 98 16 16 00
jens@rye-andersen.dk