.

.

 

.

.

Sydsjællands Garderforening

Forening nr. 7 – stiftet 27. oktober 1907

.

.

.

Om foreningen

Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand.
Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato.

.

Kommende aktiviteter

Skyttelauget informerer
Mandag d. 9. marts, kl 18.00-21.00,  har vi INDENDØRSSKYDNING I FLADSÅ  HALLEN. Der skydes på 15 m. Landsskydning sammen med pionerforeningen, afvikles også på denne dag.
Mandag d. 23. marts, kl. 19.00-21.00, har vi indendørsskydning riffel/ pistol. Vi skyder med riffel først. Landsskydning kan afvikles.
Generalforsamling
Vi afholder vores ordinære generalforsamling lørdag d. 4. April  kl 1300-1600.
Det sker i Kalbyrissalen ved Garderstuen, Skyttemarksvej 200, Næstved. Se også nærmere på hjemmesiden. Tilmelding til indledende spisning kl 13-1400 senest d. 20. marts, til Erik Harder Mikkelsen tlf. 4015 1824. Man kan møde op til generalforsamling kl 1430-1530 uden forudgående tilmelding, Hæderstegn kan bæres, vores damer er også meget velkomne denne dag. Der vil blive uddeling af hæderstegn.

.

Kontaktinformationer

Formand
Erik O. Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf.: 40 15 18 24
noha@post.tele.dk