.

.

 

.

.

Sydsjællands Garderforening

Forening nr. 7 – stiftet 27. oktober 1907

.

.

.

Om foreningen

Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand.
Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato.

.

Kommende aktiviteter

Skyttelauget informerer: Vi har en kammeratskabsskydning, onsdag d. 20 januar kl. 19.00, med Fakse GF, i Fakse gamle hal, der skydes på 15m. Se på deres eller vores hjemmeside om den gennemføres. Tilmelding til Arne Nielsen tlf. 4021 2448.  
Garderstuen informerer: Vi har annonceret et frokostmøde d. 13. januar, i Garderstuen, det aflyser vi pga. coronasituationen. Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår, med håb om at vi snart kommer til at fungere normalt igen.

.

Kontaktinformationer

Formand
Erik O. Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf.: 40 15 18 24
Hm.rev@mail.dk