.

.

 

.

.

Sydsjællands Garderforening

Forening nr. 7 – stiftet 27. oktober 1907

.

.

.

Om foreningen

Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand.
Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato.

.

Kommende aktiviteter

Sommertur
Vi afholder vores årlige sommertur lørdag d. 15. august kl. 1200-1600. + 1800-2200. Turen går til Panzermuseum East, ved Fuglebjerg.  Se også nærmere på hjemmesiden. Hvis man tilmelder sig senest d. 2. august til Niels Christian Grüner tlf. 20977041. Vil vi forsøge at få afslag på billetprisen og arrangere fælleds kaffebord mm. Priside ca kr. 100,- for ovennævnte.
Efterfølgende vil vi arrangere fællesspisning på Fuglebjerg kro, for dem der måtte ønske dette, priside ca. kr. 170,-
Tilmelding til efterfølgende spisning kl. 18-2200 senest d. 2. august, til Niels Christian Grüner tlf. 20977041.
Man kan møde op til sommer turens første del kl 1200-1600 uden forudgående tilmelding, Man møder bare op ved indgangen til Panzermuseum senest kl. 1150. (og så må man selv medbringe kaffe mm.)

.

Kontaktinformationer

Formand
Erik O. Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf.: 40 15 18 24
noha@post.tele.dk