.

.

 

.

.

Sydsjællands Garderforening

Forening nr. 7 – stiftet 27. oktober 1907

.

.

.

Om foreningen

Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand.
Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato.

.

Kommende aktiviteter

Skyttelauget informerer: NB. Vi har nogle rettelser til vores aktivitetsprogram for 2022. Det er datoer for skydninger, der er rettet, og så afholder vi ingen fugleskydning i år. Se nærmere på vores hjemmeside, eller ring til Arne Nielsen tlf. 4021 2448.
Bestyrelsen informerer:
Vi har afholdt vores generalforsamling lørdag d. 23. april, referat mm. kan ses på hjemmesiden. Der var genvalg over hele linien. Kontingent forbliver uændret kr. 350,- for 2023. Der var uddeling af tegn, til følgende:
10-års tegn: april 12 Patrick Janowski.
40-års tegn: maj 64 Niels Boye Pedersen.
40-års tegn: oktober 80 Ole Søren Bagger.
50-års tegn: januar 71 Stig Hansen.
50-års tegn: juli 71 Niels Jørgen Gottlieb.
50-års tegn: juli 63 Bent Larsen Holm.
50-års tegn: november 67 Knud Hansen.
50-års tegn: februar 69 Leif Erik Nielsen
60-års tegn: januar 61 Knud Vildenfeldt.
60-års tegn: november 53 Jens Iver Iversen.
60-års tegn: november 60 Jørgen Larsen.
 
Aktivitetsudvalget informerer:
Vi har sommertur lørdag den 27. august. Se nærmere på vores hjemmeside. Eller kontakt Niels Christian Grüner på tlf. 2097 7041.
Garderstuen informerer: Vi har frokostmøde i garderstuen torsdag d. 12. maj, kl. 11 – 14. Pris kr. 100. Tilmelding senest d. 10. maj, til Claus på tlf. 2082 7545. Vi har garderstue-aften torsdag d. 2. juni, kl. 19-22. Husk tilmelding til Claus tlf. 2082 7545.

.

Kontaktinformationer

Formand
Erik O. Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf.: 40 15 18 24
Hm.rev@mail.dk