.

.

 

.

.

Sydsjællands Garderforening

Forening nr. 7 – stiftet 27. oktober 1907

.

.

.

Om foreningen

Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand.
Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato.

.

Kommende aktiviteter

Generalforsamling *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Vi afholder vores generalforsamling sammen med vores 113 års fødselsdag lørdag d. 31. oktober, kl. 1200-1700.
Der kommer en gæst og hjælper med uddeling af hæderstegn. Vi starter med spisning, vi får enebrægryde med tilbehør. Derefter afholdes, lidt forsinket, p.g.a. Coreona, ordinær generalforsamling. Hæderstegn kan bæres.
Dagsorden udsendes pr. mail. Eller se på hjemmesiden. Der foreslås en lille ændring i vedtægterne.
Andespil *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Vi afholder vores årlige andespil tirsdag d. 3. november, kl. 1900, Skyttemarksvej, 200 Næstved. Dørene åbnes kl. 1830. Vi spiller om 15 ænder og de mange sponsorgaver. Sædvanlige priser, og servering mm. Venner, bekendte og andre soldaterforeninger er som sædvanlig meget velkomme.
Garderstue *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Garderstuen har frokostmøde torsdag d. 12. november kl 11. Der er ikke foredrag på dette møde. Tilmelding til Claus tlf. 2082 7545 senest onsdsg d. 11. november. Pris 100,00 kr
Pokalskydning *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Vi har pokalskydning med pionerforeningen mandag d. 16. november kl 18. Det er i Fladsåhallen og der skydes på 15 m. Der er efterfølgende spisning i garderstuen, husk at tilmelde til Arne, tlf. 4021 2448.

.

Kontaktinformationer

Formand
Erik O. Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf.: 40 15 18 24
Hm.rev@mail.dk