.

.

 

.

.

Sydsjællands Garderforening

Forening nr. 7 – stiftet 27. oktober 1907

.

.

.

Om foreningen

Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand.
Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato.

.

Kommende aktiviteter

Sommerudflugt til Thorsvang Samlermuseum: Stege, d. 21/9. Vi kører selv, der kan arrangeres samkørsel. Ring til EHM, NCG, eller KR. Vi mødes ved indgangen kl. 10. Forventet afslutning kl. 17. Vi forsøger at arrangere kaffebord. Pris entre kr. 60. Spisning fra kr. 165. Tilmelding ikke nødvendig, men vi vil gerne høre fra jer alligevel, især hvis man ønsker at deltage i frokosten, til NCG tlf. 2097 7041.
Lørdag d. 4. september: Foreningernes dag i Rådmandshaven i Næstved. Vi stiller op denne dag og vi vil gerne have nogle medlemmer til at deltage. Hvis I vil være med, så ring til Claus på tlf. 2082 7545, så kan man få mere at vide.
Søndag d. 5. september: Soldatens dag, Grønnegade gl. kaserne i Næstved. Med faneparade, udendørs gudstjeneste og efterfølgende let anretning for de tilmeldte personer. Tilmelding til spisning til formanden tlf. 4015  1824, senest d. 30. august.
Garderstuen: Vi starter igen i september med møder. Første møde torsdag d. 9. september, kl. 11 med frokost, vi slutter ca. kl. 14. Tilmelding til Claus tlf. 2082 7545, senest d. 6. september.
Bestyrelsen: Vi afholder vores 114 års jubilæum lørdag d. 30.10. Samtidig afholder vi generalforsamling med tildeling af årstegn mm.
Skyttelauget: Vi forventer at starte skydninger op igen i september, se på hjemmesiden.

.

Kontaktinformationer

Formand
Erik O. Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf.: 40 15 18 24
Hm.rev@mail.dk