.

.

 

.

.

Sydsjællands Garderforening

Forening nr. 7 – stiftet 27. oktober 1907

.

.

.

Om foreningen

Sydsjællands Garderforening blev stiftet den 27. oktober 1907 på et møde i Næstved indkaldt af daværende handskefabrikant Carl Zilmer, gl. garder nr. 32-1-1894, og fire andre gamle gardere: Kantor N. Leth Andersen, vognmand A. Friis, maler G. Hartig og købmand Carl Serverinsen, alle fra Næstved. I mødet deltog 16 andre gamle gardere. Der blev nedsat et lovudvalg, og allerede den 24. november samme år afholdtes den første generalforsamling, hvor Zilmer blev valgt til formand.
Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at foreningsemblemet skulle være af sølv og af form som et skjold, hvori der står en garder i vagtmæssig påklædning, og med foreningens navn og stiftelsesdato.

.

Kommende aktiviteter

Skydning
Vi starter vores ”egne trænings skydninger” op mandag d. 5. oktober kl. 1900, i Fladsåhallen.
Vi starter vores garderstue aftener op torsdag d. 1. oktober, men kun mod tilmelding til Claus tlf 20827545
Der er arrangeret pokalskydning af Soldatersamvirket søndag d. 13. september, på Toksværd skydebaner.
Skydningerne kan blive aflyst, hold jer orienteret i dagspressen eller på vores hjemmeside, eller ring til Arne Nielsen tlf. 40212448
Generalforsamling
Vi afholder vores generalforsamling sammen med vores 113 års fødselsdag lørdag d. 31. oktober, kl. 1200-1700.
Der kommer en gæst og hjælper med uddeling af hæderstegn. Vi starter med spisning, vi får enebrægryde med tilbehør. Derefter afholdes, lidt forsinket, p.g.a. Coreona, ordinær generalforsamling. Hæderstegn kan bæres.
Dagsorden udsendes pr. mail. Eller se på hjemmesiden. Der foreslås en lille ændring i vedtægterne.
Andespil
Vi afholder vores årlige andespil tirsdag d. 3. november, kl. 1900, Skyttemarksvej, 200 Næstved. Dørene åbnes kl. 1830. Vi spiller om 15 ænder og de mange sponsorgaver. Sædvanlige priser, og servering mm. Venner, bekendte og andre soldaterforeninger er som sædvanlig meget velkomme.

.

Kontaktinformationer

Formand
Erik O. Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf.: 40 15 18 24
noha@post.tele.dk