Den Kongelige Livgardes Fond

Den Kongelige Livgardes Fond er resultatet af en længere årrækkes bestræbelser på at samle en række legater, som hver især støttede forskellige aspekter af Livgarden. Arbejdet med at samle de mange legater startede tilbage i 2010 under daværende regimentschef, oberst Lasse Harkjær.
I mere end 100 år har der eksisteret legater, småfonde og foreninger, med det gode formål at støtte både nuværende og gamle gardere. Men til hvert legat eller fond medhører også en række administrative omkostninger, som oberst Lasse Harkjær så en fordel i at reducere, ved at samle det hele til én administrativ enhed.

.

Interessen for Livgarden og mulighederne for at åbne en støttefond til gardere, steg i årene omkring 2010. De i en periode månedlige meldinger om faldne eller sårede gardere i udlandet, skabte nemlig en fornyet interesse i at støtte Livgarden, og udefrakommende med sympati for regimentet begyndte at donere penge, særligt til veteranarbejdet.
Den største enkeltstående donation modtog Livgarden fra Henning Remmen, der donerede 5 millioner kroner. Henning Remmen ejede bl.a. Hotel d’Angleterre, og har skabt en formue gennem en succesrig erhvervskarriere med opbygning af en større hotelkoncern. Henning Remmen har selv i sine unge dage været indtrådt som garder i Livgardens geledder. Med udgangspunkt i Remmens store donation, stiftede man i 2010 ”Henning Remmens støttefond for Gardere”, der siden har hjulpet adskillige veteraner med uddeling af legater.
Ambitionerne om at samle alle legaterne i én fond strandede imidlertid af ukendte årsager, men under oberst Mads Rahbeks ledelse af regimentet, modtag man en henvendelse fra en gammel garder i USA, der ønsker at forblive anonym, med en lovning på en større donation.
På den måde blev de to gamle garderes generøsitet det skub, der dels igen satte gang i processen med at få samlet de gamle legater, og i sidste ende skubbet der fik fonden stablet på benene. Således genoptog Mads Rahbek, der selv overtog ledelsen af regimentet i 2016, det arbejde oberst Lasse Harkjær havde påbegyndt i 2010. 

En fond – mange formål

I 2018 blev Den Kongelige Livgardes Fond endelig stiftet, efter civilstyrelsen havde godkendt sammenlægningen af: Prins Jean af Orléans Mindelegat, J. F. Vater og Hustrus Mindelegat, Enkelegatet for musikere m.fl., Christian IX’s Mindelegat, Frederik VIII’s Mindelegat, Christian X’s Mindelegat, Frederik IX’s Mindelegat samt Henning Remmens Støttefond for Gardere.
I forlængelse af de mange mindre mindelegater, har Den Kongelige Livgardes Fond derfor mange dedikerede formål den dag i dag. Overordnet kan fonden siges at arbejde for anerkendelsen af gardere og fast personel ved Livgarden, gennem uddeling af legater til dem som har udmærket sig i både national eller international tjeneste.
Økonomisk støtte går også til veteraner med enten fysiske eller psykiske skader pådraget ved internationale operationer. Fonden strukturer sine mål ud fra fire fokusområder som fonden uddeler midler til, og de inddeles i mindelegater, hæderslegater, veteranstøtte samt en ”diverse” kategori, som går til de sager som bestyrelsen vurderer har størst behov for pengene.
Mindelegaterne har til formål at anerkende indsatsen hos alle gardere, herunder konstabler, sergenter, musikere og officerer ved Livgarden, som har gjort en stærk indsats eller som har optrådt som rollemodeller inden for deres felt.  Disse legater uddeles om sommeren ved Livgardens årsdag, og bliver udgivet i de historiske legaters navne.                     
Hæderslegaterne henvender sig særligt til dem som har været udsendt i international tjeneste. Legatet er en anerkendelse til dem, som kan siges at have gjort en ekstraordinær indsats i felten. Pengene hertil kommer direkte fra ”Henning Remmens Støttefond for Gardere”
Veteranarbejdet henvender sig til hjemvendte soldater fra internationale operationer. Støtten kan f.eks. komme i form af økonomisk støtte til sammenkomster, hvor gamle kammerater fra tidligere udsendte kompagnier mødes, for at sørge for at så mange som muligt kommer.
Den sidste kategori består af penge doneret til fonden uden et øremærket formål, og som derfor kan gå til forskellige formål. Det kan være som understøttelse af de øvrige kategorier – f.eks. ekstra veteranstøtte eller tilskud til udgivelsen af Prins Jeans bog.
Betænk Livgardens Fond, uden at efterlade mindre til dine arvinger
Det lyder måske som at blæse med mel i munden, men du kan rent faktisk betænke Livgardens Fond, eller en anden almennyttig organisation, i dit testamente, uden at efterlade mindre til dine arvinger. I særlige tilfælde, kan dine arvinger faktisk få mere ud af arven. Se mere her.
Fondsbestyrelsen
Formand
Chef Livgarden
Oberst Mads Rahbek
Repræsentant for familien Remmen
Oberst Lasse Harkjær
Leder af Livgardens Historiske Samling
Eric Lerdrup Bourgois
Højest rangerende stregbefalingsmand
Regimentsbefalingsmand
Lars Risdahl
Repræsentant for det menige personel
JAN-77 Torben Schwabe
FÅ ET GRATIS TILLÆG TIL DIT TESTAMENTE
Hvis du allerede har tegnet dit testamente, men ønsker at betænke Den Kongelige Livgardes Fond, kan du få hjælp til et gratis tillæg til testamentet, såfremt fonden betænkes. Kontakt advokat Phillip Borreschmidt og hør nærmere på tlf. 3319 3705 eller mail pab@mazanti.dk 

  Få tilsendt en gratis testamente-guide 

  Dit navn (skal udfyldes)


  Din e-mail (skal udfyldes)


  Kunne du tænke dig at modtage yderligere information om testamentering til Den Kongelige Livgardes Fond?

  .

  De Danske Garderforeninger  |  Livgardens Kaserne  |  Gothersgade 100  |  1123 København K  |  Tlf. 33 15 52 04 |  sekretariatet@garderforeningerne.dk

  .

  Følg De Danske Garderforeninger

  .

  .

  @garderforeningerne
  @garderliv