.

.

 

.

.

Vestlollands Garderforening

Forening nr. 50 – stiftet 20. januar 1924

.

Om foreningen

Vestlollands Garderforening blev stiftet den 20. januar 1924 efter en deling af Garderforeningen for Lolland-Falsters Stift med hjemsted i Maribo.
Den 20. januar 1924 afholdtes den stiftende generalforsamling i Nakskov, og til foreningens første formand valgtes malermester Ludvig Reimer. Foreningens formål er at styrke kammeratlige bånd blandt medlemmerne ved sammenkomster, fester og lign. Foreningen havde i 1924 78 medlemmer. De sidste år har medlemstallet været ca. 110. Generalforsamling afholdes den sidste torsdag i februar måned, med spisning og foredrag.

.

Kommende aktiviteter

Museumsbesøg:
Efterårets første arrangement bliver onsdag den 14. september kl. 19:00, hvor
vi inviterer til besøg på DSI Museum Polakkasernen, Højbygårdsvej 34, 4970 Rødby.

Torsten Elsvor (tidligere redaktør på Folketidende) vil være vores guide på Museet. 
Torsten Elsvor er formand for museet, har en enestående viden om indvandringen af polakker på Lolland, om deres til tider barske forhold som roearbejdere m.v.
Glæd jer til en sprudlende fortæller.
Klokken cirka 20:00 ruller vi videre til ”Jens Madsens LandbrugsmaskinMuseum” på Bjernæsvej 30 A. Jens fortæller om sine maskiner, der typisk stammer fra landbrug-ets reelle mekanisering fra 60´erne og fremefter.
Aftenen slutter med kaffe og kage i udstillingsmaskinhallen.
Du er meget velkommen til at invitere hele familien og naboen med på museums-besøg. Pris 50 kr. per deltager.
Tilmelding senest den 12. sep.: Formanden, 4254 6560 eller janielsen@dlgmail.dk,
alternativt sekretæren, mobil 2579 2932 eller nk4930@gmal.com

Danmarks internationale engagement:
Onsdag den 2. november
, Sognets Hus i Maribo – Kirkestræde 6, bliver en aften om Danmarks internationale engagement til søs. Orlogspræst Andreas Christensen, til daglig sognepræst ved Hellig Korskirken i København, var påmønstret fregatten Esbern Snare fra januar til april 2022. Først var han med på Piratjagt i Guinea Bugten, Afrika. Efter Ruslands angreb på Ukraine den 24. februar blev fregatten kaldt hjem for at indgå i NATO maritime reaktionsstyrke i Østersøen. Også det job tog Andreas C. del i. Nu er han tilbage som sognepræst ved Hellig Korskirken. Andreas Christensen var – før han blev orlogspræst – feltpræst ved Gardehusarregimentet. Det får vi nok også ham til at causere lidt over.
Glæd jer til en aften med nyt fra en skibspræst på piratjagt og indsat i Østersøen.
Pris: 75 kr. incl. kaffe og kage. Invitér gerne hele familien med.
Tilmelding senest den 30. okt.: Formanden, 4254 6560 eller janielsen@dlgmail.dk,
alternativt sekretæren, mobil 2579 2932 eller nk4930@gmal.com
Vi har endnu et arrangement i støbeskeen – januar 2023. Arrangementets tema er arbejdet for de mange veteraner, heriblandt rigtig mange gardere. Arrangementet vil blive realiseret med UdsendtafDanmark som hovedaktør. Når der foreligger konkrete aftaler vil det blive annonceret!
 
Vi kan også annoncere Generalforsamlingen torsdag den 23. februar 2023
Husk KRYDS i kalenderen allerede nu. 

.

Besked til foreningens medlemmer

Mindeord:
Kredens formand gennem mere end 17 år, Jens Høyer, gik til Ryes Brigade den 29. maj. Det var med sorg, at foreningen – og dermed bestyrelsen – modtog medde-lelsen.
Jens Høyer var drivkraften og samlingspunktet for foreningen gennem alle årene.
Vi havde den store glæde, at Præsidiet med Jens Crone i spidsen tildelte Jens Høyer De danske Garderforeningers Hæderstegn (DG/HT) medio maj måned. Vi ved fra familien, at Jens blev meget glad og stolt over denne sjældne hædersbevisning.
Æret være hans minde. 
Bestyrelsen: Med Jens H. bortgang mistede vi samtidig bestyrelsens næstformand. Bestyrelsen har derfor måttet rekonstituere sig. Max Hansen blev (gen)valgt som næstformand – ”gen” fordi Max tidligere har været næstformand.
Samtidig er 1. suppleanten Anders Brehm Pedersen, hold MAJ-1990, indtrådt i bestyrelsen. Velkommen til Anders 12.
 

.

Kontaktinformationer

Formand 
JUL-1971 Jørn Arne Nielsen
Theseus Allé 3 A
2650 Hvidovre
Tlf.: 42 54 65 60
janielsen@dlgmail.dk