.

.

Nyheder  Ι  Historie

Svea Livgardet

I Stockholm kan man hyppigt se den svenske Livgardes – LIVGARDET – vagtafløsning ved kongeslottet, deltagelse i royale begivenheder – til fods og til hest, i smukke uniformer med fornem eksercits og med klingende spil.
Tekst: JUL-65 Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. Oberstløjtnant – Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten – maj 2020
BEGYNDELSEN

Ja, vi skal helt tilbage til begyndelsen af 1500-tallet, hvor Sverige søgte af befri sig for det danske overherredømme – dette gik tilbage til 1397 – til Kalmarunionen og da Kong Christian 2 af Danmark med voldsom energi prøvede at kue Sverige, brød frihedskrigen ud. Dens leder var en ung adelsmand, Gustav Eriksen – eller Gustav Vasa – og i 1521 oprettede han en livvagt bestående af 16 mand fra Dalarne: Kung. Majestäts Drabanter.

Det er starten og Livgardet (således benævnt fra 2000) er dermed en af verdens allerældste garder – måske kun overhalet af Schweizergarden? Frihedskrigen lykkedes og Under Kong Gustav Vasa (1523-156) lægges grunden til svensk statsmagt: forvaltning, økonomi, udenrigshandel, told-skat og militær.

STORMAGTSTIDEN

I den svenske nationalsag fra 1844 siges: ”… Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden …” (Du tror på minderne fra gamle dage, da dit navn fløj over jorden, red.). Og det er just Stormagtstiden, der refereres til – en periode, hvor Sverige var en europæisk stormagt, som dominerede Østersøen, Nordtyskland og havde et afgørende ord i resten af Europa.

En tid, der strækker sig fra begyndelsen af 1600-tallet til 1709. En tid, hvor Sverige med politik, diplomati og våben underlagde sig Skåne, Halland, Blekinge, det meste af Baltikum og Nordtyskland (Pommern, Rügen, Wismar, Bremen) – Finland var en del af Sverige fra 1100- tallet.

Sverige greb ind i 30-års krigen under den politisk-militære begavelse, Kong Gustav 2 Adolf (1611-1632). De svenske våben gik fra sejr til sejr – og Drabantgarden er med – også i slaget ved Lützen 1632, hvor Kongen falder – 60 overlevende drabant-gardere eskorterede Gustav 2 Adolfs afsjælede legeme til Stochholm.

Den svenske Kong Gustav 2 falder i slaget ved Lützen i 1632.

Ved den Westphalske Fred i 1648, som endte 30-årskrigen, var den svenske Stormagtstid på sit højeste. Også under Kong Karl 10 Gustav (1654-1660) var Garden med: i Polen og i Danmark – således op gennem Jylland – og over de tilfrosne bælter 1658 og sidenhen Københavns belejring.

Senere den danske krig 1675-79 og atter i Den store Nordiske Krig, hvor den legendariske kong Karl 12 (1697-1718) førte de svenske våben til sejr over Danmark, Polen, Baltikum, Rusland.

POLTAVA 1709

En svensk hær under Kong Karls kommando var langt hjemmefra i Ukraine, hvor den belejrede byen Poltava. En russisk hærstyrke under Zsar Peter Den Store var samlet, og på en steghed sommerdag i Juni 1709 angreb svenskerne.

Garden deltog med fire bataljoner – og det bemærkes, at denne eliteenhed var hvervet, havde garnison i Stochholm og var ikke en ”inddelt” enhed – det vil sige at mandskabet ikke kom fra en ”rode”. Det var typisk to bondegårde, der skulle stille en soldat og sørge for hans underhold.

Uniformerne var ”karolinske: blå kjole med gult for, gule strømper og trekantet hat. Over gardebataljonerne blafrede deres hvide faner. Her endte den svenske stormagtstid. Ud over dræbte og forsvundne gik 23.000 svenske i russisk krigsfangenskab. Heraf så vel omkring 4.000 hjemlandet – ofte efter mange år i fangenskab. En af de absolut sidste, der kom hjem var gardersoldaten Hans Appelman, som vendte tilbage i 1745 efter 36 år i fangenskab.

Efter Poltava søgte man at genopstille Garden. Det var vanskeligt, men lykkedes nogenlunde og de nyopstillede enheder var med Karl 12 i Norge 1718, hvor Kongen blev dræbt. (Og af hvem?)

Artiklen fortsætter under annoncen
OPLYSNINGSTIDEN

Atter krig mod Rusland i 1741 – i Nordtyskland o. 1760 og igen mod Rusland i 1788 under Kong Gustav 3. (1771-1792). I øvrigt var datoen 19. august 1772 en mindedag for Garden, for her lavede Kongen statskup, hvor han greb magten. Og uden Gardens hjælp kunne dette ikke lade sig gøre. Kongen sagde til Gardens officerer i Stockholm: ”Vill ni följa mig, såsom Edra förfäder följde Gustav Vasa och Gustav Adolf …?” (Vil du følge mig, som Edras forfædre fulgte Gustav Vasa og Gustav Adolf, red.). I 1792 fik regimentet navnet: Svea Livgarde.

NAPOLEONSTIDEN

Også Sverige deltog og i 1808-09 er det atter Rusland, som er fjenden i den ”Finske Krig”, hvor Sverige mister Finland – Svea Livgarde udmærker sig blandt andet ved ”Sveaborg”, og er igen i felten i Nordtyskland i den svenske koalition mod Napoleon 1813.

FREDSTID

I 1800-tallet undergik også Sverige en rivende udvikling. Sverige var et udpræget klassesamfund med betydelig udvandring til følge. Og Garden var ganske eksklusiv: ”… det danske Livgardes officerskår rekryttererades i stor utsträkning från aristokratiska familjer, men det fick aldrig rigtigt samma exklusiva prägel som Svea Livgardes …” (det danske Livgardes officerkorps blev stort set rekrutteret fra aristokratiske familier, men det fik aldrig rigtig det samme eksklusive touch som Svea Livgardes, red.) Skrevet omkring 1960. I 1860 blev Kong Karl 15 ”Æreschef” (for Den kongelige Livgarde) ”… en ytterst ovanlig hedersbetygelse … ” (en ekstremt usædvanlig ære, red.). I 1848 var Svea Livgarde i Odense i forbindelse med treårskrigen – men deltog ikke i kamphandlinger.

1900-TALLET

Under de to verdenskrige, hvor Sverige var neutralt. Samtidig med opretholdelsen af betydelige militære styrker var også SVEA LIVGARDE naturligt på fuld styrke og en aktiv del af neutralitets-forsvaret.

Stockholm Slot 2012. H.M. Kong Carl XVI Gustaf inspicerer Livbataljonens drabanter til fods og til hest. Soldater fra Livgardet har bevogtet de kongelige slotte og været ansvarlige for kongens sikkerhed siden 1521. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

2000

Efter den kolde krig omkalfatrede Sverige sine militære styrker og lokaliteter og nedlagde/sammenføjede enheder, således også Svea Livgarde.

Den Moderne Livgardet er i dag en betydelig enhed, som uddanner, opstiller og forvalter ganske mange tjenester: militær musik, hjemmeværnsbataljoner, skyttebataljon, sikkerhedsbataljon, international tjeneste, hundetjeneste, kommandantskab, værnepligtige, og naturligvis Livbataljonen.

Livbataljonen varetager royalt ceremoniel, vagttjeneste, statsbesøg – typisk i de smukke traditionelle uniformer: Infanteri som grenadervagt i uniformer fra 1886; Kavaleri som ridende eskorte i uniformer fra 1895; Drabantvagter – typisk personel fra den ridende eskorte, iført karolinsk uniform fra kongerne Karl 11 og Karl 12s tid; Og naturligvis Livgardets Dragonmusikkår til hest

.

.

.