.

.

Nyheder  Ι  Historie

ARMADILLO

Armadillo – det måske mest ikoniske symbol på den danske deltagelse i de senere års hårde internationale operationer – har sin oprindelse ved Den Kongelige Livgarde. Lejrskiltene er nu tilbage hos Livgarden, efter at have været under kærlig behandling hos Bevaring Sjælland. Her følger historien om navnet Armadillo.
Tekst: LIVGARDENS HISTORISKE SAMLING Foto: Forsvaret, november 2021

Armadilloen blev første gang anvendt af Anders J. Storrud, som delingsfører under udsendelse til Kosovo med Hold 6 (februar 2002 – august 2002). Armadilloens reference var M/113 – de pansrede mandskabsvogne – ”bæltedyrene”, som Storruds 4. deling anvendte under udsendelsen til Kosovo.

Storrud skrev selv herom: ”Vi har altid sat en ære i at være de soldater, der kører et bælteraslende, osende bæst af en krigsmaskine, som for 40 år siden kun blev skabt med et formål; at bringe enheden fremad på slagmarken og herunder skabe så meget ravage som muligt på sin vej”.

Storrud videreførte brugen af Armadilloen under senere udsendelse til Irak (2004) og Afghanistan (2007). På ISAF Hold 4, hvor major Anders J. Storrud var chef for 1. kompagni, I Livgardebataljon, var Armadilloen også i anvendelse.

Under Operation Venus, der blev iværksat den 15. oktober 2007, og som havde til formål at sikre den vestlige side af Helmand-floden i det danske ansvarsområde, sårredes Storrud så hårdt af fjendtlig morterild, at han den følgende dag udåndede på felthospitalet i Camp Bastion.

Anders Storrud er ophavsmanden bag udtrykket Armadillo om bæltekøretøjerne. Storrud faldt under udsendelse med ISAF 4 i oktober måned 2007.

Storrud havde forinden peget på nødvendigheden af at etablere en fremskudt patruljebase på den vestlige side af Helmand-floden. Den 2. februar 2008 blev den nye, fremskudte patruljebase navngivet ”Patrol Base Armadillo” – opkaldt til ære for den faldne kompagnichef.

For at mindes Storrud begyndte soldaterne i kompagniet at anlægge runde Armadillo-ærmemærker på uniformerne. Der blev også fremstillet en særlig metal-pin til at påsætte NATO-medaljen for tjeneste i Afghanistan. Pinen var en lille metal-Armadillo, som var forbeholdt de soldater, som havde været udsendt med Storrud under ISAF Hold 4 (AUG 2007 – FEB 2008).

1. Kompagni, I Livgardebataljon har i dag ”Patrol Base Armadillo”-skiltet ophængt i forbindelse med deres kommandogang på Garderkasernen i Høvelte. Og det senere ”Forward Operation Base Armadillo”-skilt findes udstillet i Livgardens Museum på Livgardens Kaserne i København.

Armadillo-symbolet anvendes fortsat ved 1. kompagni, I Livgardebataljon.

Nyt personel får tildelt et Armadillo-ærmemærke, når de har været udsendt i international operation med kompagniet. Senest har kompagniet valgt – efter britisk tradition – at give kompagniet et engelsksproget kaldenavn: ”Armadillo-Coy”. Coy for Company/kompagni.

Artiklen fortsætter under annoncen

Takket være to donationer fra Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og Hustru Grethe Langhoffs Fond er det lykkedes at få konserveret de to Armadillo-skilte så de kan bevares for eftertiden. Udfordringen med skiltene var og er den, at de er fremstillet af de forhåndenværende materialer; transportkasser, maling uden bindemiddel, tusch mm., hvorfor de er udfordret bevaringsmæssigt.

Dertil er der på både faner og lejrskilte af fra Armadillo-basen spor af det helt fine ørkensand der findes i det sydlige Afghanistan. Sandet udgør en vigtig bestanddel af genstandenes historiske værdi, og for at sikre at sandet forbliver bevaret, har Bevaring Sjælland arbejdet for at udvikle en metode, hvorpå sandet kan konsolideres/fastlægges til både tekstil og farvelag uden at fjerne sandet eller lave store skjolder i processen.

.

.

.

.