.

.

 

.

.

Køge & Omegns Garderforening

Forening nr. 45 – stiftet 15. oktober 1919

.

.

.

Om foreningen

På foranledning af nogle gamle gardere i omegnen af Køge, der længe havde savnet et sted, hvor kammeraterne kunne mødes, blev ‘Køge og Omegns Garderforening’ stiftet den 15. oktober 1919 med 24 medlemmer og med skovfoged C. Dixen, Lellinge, som formand.
Den 27. marts 1920 afholdt foreningen på festlig vis sin første generalforsamling. hvor daværende Præsident, Kammerherre, Oberst Boeck var til stede.
Den 20. februar 1921 blev generalforsamlingen afholdt på Hotel Prinsen, hvor Køge og Omegns Garder forenings fane højtideligt blev indviet ved deltagelse af præsidenten. Fanen var fremskaffet for midler indsamlet af en damekomité. Til det fornemme hverv som foreningens første fanebærer valgtes Poul Boesen, og dette hverv forvaltede han på værdig vis helt frem til 1937, hvor han blev afløst af skovfoged H. Wentrup.
Foreningens formål er: At styrke sammenholdet og videreføre det gode kammeratskab blandt gamle gardere fra Livgarden. Der arrangeres blandt andet månedlige ”mandeaftener”, årligt torskegilde, skydning (15 meter indendørs inkl. m/k skydning og 200 meter udendørs), årlig fugleskydning, bowling, bankoaften med ledsagere, foredrag, fester med ledsagere mm.

.

Kommende aktiviteter

Bowling *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Vi er nu godt i gang med hjemmesæsonen, men har plads til flere M/K på banerne. Første gang for nye bowlere, er en gratis omgang. Så kom og vær med hver onsdag, fra klokken 14-15 i Køge Bowling Center. Opstart 6. januar. 
Bowlingformand Steen Rasmussen 29 85 90 28.
Skydning *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Generalforsamling i Skytteafdelingen i forbindelse med første skydeaften den 2. oktober. Referatet er tilgængeligt på vores hjemmeside. Vi skyder hver tirsdag fra 19 til 21, alle er velkomne. Opstart 5. januar.
Skydeformand Svend Valhgren telefon 61 28 53 61.
Banko *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Arrangementet finder sted 23. november. Vi afholder det traditionsrige bankospil på denne dato. Vi vil følge regeringens forskrifter. Invitation bliver udsendt snarest. Glæd jer til denne dejlige aften. Arrangementet afhænger af corona-situationen på tidspunktet for afholdelsen.
Juleafslutning skydning/bowling *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Arrangementet finder sted december. Der vil blive udsendt særskilt invitation.

.

Kontaktinformationer

Formand
Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7
2680 Solrød Strand
Tlf.: 28 44 12 94
henrik.agerlin@gmail.com