.

.

 

.

.

Køge & Omegns Garderforening

Forening nr. 45 – stiftet 15. oktober 1919

.

.

.

Om foreningen

På foranledning af nogle gamle gardere i omegnen af Køge, der længe havde savnet et sted, hvor kammeraterne kunne mødes, blev ‘Køge og Omegns Garderforening’ stiftet den 15. oktober 1919 med 24 medlemmer og med skovfoged C. Dixen, Lellinge, som formand.
Den 27. marts 1920 afholdt foreningen på festlig vis sin første generalforsamling. hvor daværende Præsident, Kammerherre, Oberst Boeck var til stede.
Den 20. februar 1921 blev generalforsamlingen afholdt på Hotel Prinsen, hvor Køge og Omegns Garder forenings fane højtideligt blev indviet ved deltagelse af præsidenten. Fanen var fremskaffet for midler indsamlet af en damekomité. Til det fornemme hverv som foreningens første fanebærer valgtes Poul Boesen, og dette hverv forvaltede han på værdig vis helt frem til 1937, hvor han blev afløst af skovfoged H. Wentrup.
Foreningens formål er: At styrke sammenholdet og videreføre det gode kammeratskab blandt gamle gardere fra Livgarden. Der arrangeres blandt andet månedlige ”mandeaftener”, årligt torskegilde, skydning (15 meter indendørs inkl. m/k skydning og 200 meter udendørs), årlig fugleskydning, bowling, bankoaften med ledsagere, foredrag, fester med ledsagere mm.

.

Kommende aktiviteter

Generalforsamling 2020
Husk generalforsamling mandag den 9. marts. Den afholdes ligesom sidste år, i Marineforeningens lokaler på havnen i Køge. Invitation er udsendt.
Bowling
Vi bowler desuden hver onsdag fra 1800-1900 i Køge Bowlingcenter, hele april med. Bowlingformand Steen Rasmussen, telefon 29 85 90 28.
Skydning
Vi skyder hver tirsdag fra klokken 1900-2100. Husk landsskydningen skal være afsluttet senest 31. marts. Kom nu og vær med og vis dine evner som ”garderskytte” og vær med til at repræsentere foreningen også på skyttesiden. Du kan låne alt udstyr på skydebanen. Skydeformand Svend Valhlgren telefon 61 28 53 61.
Garderstuen
Har åbent sammen med skydning, hver tirsdag fra klokken 1900 -2100. Stoffer er klar bag ”Bundstykket”, med nye oplevelser/tiltag.
Bowling
Regionsbowling den 2. februar 2020, i Want2bowl – Tåstrup Bowlingcenter.
Vi bowler desuden hver onsdag fra 1800-1900 i Køge Bowlingcenter. Bowlingformand Steen Rasmussen,x

.

Kontaktinformationer

Formand
Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7
2680 Solrød Strand
Tlf.: 28 44 12 94
henrik.agerlin@gmail.com