.

.

 

.

.

Køge & Omegns Garderforening

Forening nr. 45 – stiftet 15. oktober 1919

.

.

.

Om foreningen

På foranledning af nogle gamle gardere i omegnen af Køge, der længe havde savnet et sted, hvor kammeraterne kunne mødes, blev ‘Køge og Omegns Garderforening’ stiftet den 15. oktober 1919 med 24 medlemmer og med skovfoged C. Dixen, Lellinge, som formand.
Den 27. marts 1920 afholdt foreningen på festlig vis sin første generalforsamling. hvor daværende Præsident, Kammerherre, Oberst Boeck var til stede.
Den 20. februar 1921 blev generalforsamlingen afholdt på Hotel Prinsen, hvor Køge og Omegns Garder forenings fane højtideligt blev indviet ved deltagelse af præsidenten. Fanen var fremskaffet for midler indsamlet af en damekomité. Til det fornemme hverv som foreningens første fanebærer valgtes Poul Boesen, og dette hverv forvaltede han på værdig vis helt frem til 1937, hvor han blev afløst af skovfoged H. Wentrup.
Foreningens formål er: At styrke sammenholdet og videreføre det gode kammeratskab blandt gamle gardere fra Livgarden. Der arrangeres blandt andet månedlige ”mandeaftener”, årligt torskegilde, skydning (15 meter indendørs inkl. m/k skydning og 200 meter udendørs), årlig fugleskydning, bowling, bankoaften med ledsagere, foredrag, fester med ledsagere mm.

.

Kommende aktiviteter

National Flagdag: 5/9 kl. 10-14. Da arrangementet falder på en søndag, er der muligheder for et udvidet arrangement. Der startes med en kort andagt i Køge Kirke klokken 10, efterfølgende march med start kl. 11. Kranselægning og afslutning i Lovparken med boder og infotelte. Mere info vil tilgå.
Generalforsamling: Foreningens corona-udskudte generalforsamling afholdes i Marinestuen på Køge Havn, mandag den 6. september. Nærmere info vil tilgå.
Bowling: Sæsonen starter onsdag den 1. september klokken 18-19 i Køge Bowlingcenter. Bemærk den nye tid. Vi ser frem til en god sæson. Alle er velkomne. Nærmere om dette vil tilgå. Bowlingformand Steen Rasmussen tlf. 2985 9028.
Skydning: Starter igen i skydekælderen den første tirsdag i oktober. Skydeformand Carsten Rasmussen tlf. 2067 3180.
Garderstuen: Garderstuen åbner igen, sammen med skydningen til oktober.

.

Kontaktinformationer

Formand
Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7
2680 Solrød Strand
Tlf.: 28 44 12 94
henrik.agerlin@gmail.com