.

.

Garder i fokus: Garder Mark

Hver måned sætter Garderbladet fokus på en udvalgt garder ved Livgarden, og lader garderen, med egne ord, fortælle om sine oplevelser som rekrut eller garder ved vores gamle regiment. I denne måned har vi talt med Garder Mark, forsyner på DEC-19.

.

Tekst: AUG-17 Jonas B. Nielsen

Hele mit liv har jeg boet og arbejdet i Aalborg, hvor jeg også er født. For 10 år siden startede jeg på uddannelsen i Grafisk Design, hvilket jeg har arbejdet med lige siden. Men her på det seneste kunne jeg bare mærke, at jeg havde brug for et afbræk og prøve noget helt andet. Så jeg opsagde min lejlighed og var klar til at starte i Livgarden april 2020. Men det blev jo som bekendt rykket til d. 11. maj pga. Corona, og med en opsagt lejlighed, endte det med at jeg måtte bo hos min mormor i halvanden måned.

Jeg valgte at søge ind i Livgarden, fordi det altid har været en drøm for mig. Det er ikke fordi, der er nogen familietradition for at aftjene værnepligt lige præcis der, men hele den lange historie bag Livgarden interesserer mig meget. For en Jyde som mig er det jo (lidt uformelt jokende) også en god undskyldning for at komme til at bo inde i København, hvor jeg også tror at jeg vil blive boende noget tid efter og fortsætte …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet oktober 2020 ved at klikke her

.

.

.

.