.

.

Foreningsnyt december 2021

Garderbladets 32 sider kan ikke altid udgøre rammerne for de mange historier, vi egentlig gerne vil fortælle. Her på siden har vi derfor samlet de foreningsindlæg, der ikke nåede med i Garderbladet for december måned 2021. 
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard Schultz – december 2021

Denne gang kunne vi stort set få det hele med i Garderbladet. Derfor bliver det en kort rundtur med kun et stop – i Vendsyssel til foreningens generalforsamling. Her fortæller formand Peter Christensen om slagets gang:

Hermed følger et kort referat af dette års generalforsamling.

Jeg vil starte med at fremhæve det flotte fremmøde. Hele 25 % af foreningens medlemmer mødte op – Det er stærkt, og det vidner om medlemmer der kærer sig om deres forening.

Vi startede med, som traditionen foreskriver, en omgang gule ærter, med rigeligt med tilbehør og naturligvis snaps. NOV 60 Knud Nielsen bød på den første og den anden (red. snaps), da han i juli måned rundede et skarpt hjørne, og kunne fejre hans 80 års fødselsdag.

Da klokken nærmede sig 20, måtte vi give fortabt, og erkende at gryden igen i år var så stor, at vi ikke nåede helt ned til bunden. Sikke et måltid. Alle var nu mætte og glade, og vi kunne nu påbegynde generalforsamlingen.

Formanden, DEC 06 Peter Christensen bød velkommen til generalforsamling, og var hurtigt videre til pkt. 2. Valg af dirigent. FEB 75 Erik Kristensen blev valgt, og startede med foruden at takke for valget, at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter fik formanden ordet igen, da pkt. 3 jf. vedtægterne er formandens tid til at underholde med beretningen. Beretningen går i sin helhed ud på at se tilbage på det forgangne år, og fremad på det kommende. Først og fremmest mindedes vi SEP 64 Jacob Jensen og JAN 73 Arne Græsdal Jacobsen, der desværre ikke er iblandt os længere. Tilbage kigget blev en kort affære, da vi i hele sidste sæson ”kun” fik holdt generalforsamling. Mere positivt var det fremadskuende blik, da formanden forventer en god sæson, men gode arrangementer og som altid god opbakning.

Fremlæggelsen af regnskabet var også faldet i formandens hænder, og det blev gennemgået og godkendt uden anmærkninger.

Hvert år udnævnes Årets Garder, og i og med at Covid-19 havde lagt sin klamme hånd på det forgangne års program, udnævnte vi denne til at modtage æren, og dermed at efterlade et minde til eftertiden om en svær tid, hvor vi stod sammen, på trods af afstand og nedlukning.

Der blev uddelt års tegn til APR 10 Jesper Poulsen og APR 11 Christer Eiersted der begge fik 10 års tegnet. JUL 68 Palle Steffensen modtog sit velfortjente 50 års tegn og slutteligt modtog NOV 60 Knud Nielsen sin flotte 60 års bjælke. De modtog dem til klapsalver og anerkendende blikke.

Kontingentet blev fastholdt på 350 kr.

På valg til bestyrelsen var MAJ 70 Erik Bøjstrup, OKT 80 Torben Janum og JAN 70 Jens Bertelsen, alle blev genvalgt.

MAJ 60 Ole Vesterskov og SEP 62 Peter Loft blev genvalgt til revisorer, og FEB 75 Erik Kristensen til suppleant.

Til fanebærer blev valgt JAN 73 Frants Frantsen og MAJ 80 Ken Normann.

Under eventuelt meddelte Formanden og Næstformanden, at de ikke stiller op til bestyrelsen ved næste generalforsamling.

Der blev uddelt års tegn til APR 10 Jesper Poulsen og APR 11 Christer Eiersted der begge fik 10 års tegnet. JUL 68 Palle Steffensen modtog sit velfortjente 50 års tegn og slutteligt modtog NOV 60 Knud Nielsen sin flotte 60 års bjælke. De modtog dem til klapsalver og anerkendende blikke.

.

.

.

.