.

.

Nyheder  Ι  Historie

Regenterne vi har passet på: Christian V

Dyk med ned i historien om de 14 regenter som Den Kongelige Livgarde har passet på igennem historien, når vi måned for måned fortæller historien om de danske regenter.

.

Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard Schultz, december 2021

Over horisonten mod øst er solen kun lige ved at løfte sig over de sydsvenske skove. Ombord på et af de over 300 fartøjer befinder kong Christian V sig. Han spejder med længsel mod Skåne – et af de landområder hans far Frederik III måtte afstå til Sverige for 15 år siden. Længe har det været hans ønske, at tilbageerobre det tabte.

På begge fløje af transportfartøjerne skærer de stolte fregatter igennem vandet. De har gjort det formidabelt. Den danske flåde har fortrængt svenskerne fra det sydlige Østersøen, og åbnet for den landgang, som snart vil sende chokbølger igennem den gamle rival. 

Ystad i Sydskåne er allerede indtaget, Helsingborg står for tur. Med sig har Christian V 15.000 soldater, som de næste par måneder skal bringe Skåne, Halland og Blekinge tilbage til det danske rige.

Den perifere slægtning

Som det var tilfældet med Christian V´s far Frederik III, stod det heller ikke skrevet i stjernerne, at den unge prinsesøn en dag skulle blive konge af Danmark. Christian V bliver født d. 15. april 1646 på Flensborg Hus af Frederik III´s hustru Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneberg.

I 1646 er Frederik III netop fordrevet fra sine nordtyske besiddelser af den svenske General Torstenson, og i stedet indsat som statholder i hertugdømmerne Slesvig-Holsten. Frederik III´s ældre bror Prins Christian er valgt som tronfølger, og Frederik III står på dette tidspunkt til blot at udgøre en…

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet januar 2022 ved at klikke her

.

.

.

.