.

.

 

.

.

Vestsjællands Garderforening

Forening nr. 13 – stiftet 23. maj 1909

.

Om foreningen

Garderforeningens historie starter med en annonce i vores lokale avis den 21. maj 1909, med flg. tekst:
“GARDISTER fra Slagelse og Omegn bedes møde i Casino Søndag den 23. Maj kl. 2½ Eftermiddag, angående oprettelse af en Garderforening.”
Resultatet af mødet blev nedsættelsen af en bestyrelse, som bestod af: Formand Direktør  Th. Thorgils og som bestyrelsesmedlemmer Rådmand Bineden, Slagelse – Mejeribestyrer Toft, Frølunde – Gårdejer Wilh. Olsen, Gerdrup – Søren Hannibal, Gierslev – Hotelejer Jensen, Gørlev og Bødker Larsen, Jernbjerg, som revisor valgtes Sognefoged L.B.Nielsen, Hemmeshøj og Fuldmægtig Deichmann, Slagelse. De 23 oprindelige initiativtagere blev på en måned udvidet til i alt 36 medlemmer. At det var en forening med skub i ses deraf, at man allerede samme år kunne fejre faneindvielse den 11. oktober 1909. Fanen blev finansieret ved, at medlemmerne tegnede aktier a 2,50 kr. Hans Kgl. Højhed kronprins Christian var til stede ved faneindvielsen, og allerede året efter var fanen i officiel funktion, nemlig den 10. juni 1910 ved en parade for Hs. Majestæt Frederik VIII i forbindelse med afsløringen af Kong Chr. IX`statue på Schweizerpladsen her i Slagelse.

.

Kommende aktiviteter

Knuds Julebanko *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Lørdag den 28. november kl. 17:30 afholder vi traditionen tro årets Julebanko. Vi starter med at spise vores medbragte mad, inden vi går over til Bankospillet. Af hensyn til afstandskrav pga. Covid-19, har vi valgt at flytte arrangementet til Antvorskov Stuen på Antvorskov kaserne. Alle medlemmer med familie er velkommen. Tilmelding til Lars på tlf. 3137 4590 senest den 18/11.

.

Kontaktinformationer

Formand
JUN-97 Lars Goth Fravsbøl
Rosenvej 4
4241 Vemmelev
Tlf.: 31 37 45 90
lgfravsbol@gmail.com