.

.

 

.

72 FORENINGER I IND- OG UDLAND

Med 72 foreninger – heraf 63 danske – finder du en lokal Garderforening, uanset hvor du bor i landet. Tilslut dig de 10.000 andre gamle gardere i lokalforeningerne, og vær med til at støtte vores gamle regiment. 

.

.

.

Danmarks største soldaterforening

De Danske Garderforeninger er en lokal, national og international organisation bestående af 63 danske lokalforeninger fordelt fra Hjørring i nord til Nykøbing Falster i syd, og Ringkøbing i vest til Bornholm i øst. Herudover tæller de udenlandske foreninger 9 afdelinger fordelt i USA, Canada, Storbritannien, Singapore og Australien.
Den yngste indenlandske Garderforening åbnede i Høje-Taastrup i 1976 som forening nr. 78. Siden dengang har foreningerne fulgt den generelle samfundsudvikling, hvor mindre foreninger langsomt optages af de større foreninger, og der har ikke siden 70´erne været behov for at åbne yderligere foreninger i Danmark. Med 63 danske lokalforeninger, er Danmarkskortet dog stadig tæt dækket af foreninger, og intet sted i landet skal man køre mere end 40 km til nærmeste lokalforening.

.

.

.

En international soldaterforening

Den 31. maj 1928 stiftedes Garderforeningen i New York, og den blev herved den første garderforening uden for Danmarks grænser. Baggrunden for stiftelsen var, at Garderforeningen i Københavns tidligere formand Johan Schmidt var på besøg hos sine to sønner og en gammel garderkammerat i New York. Under besøget foreslog Johan Schmidt, at man skulle forsøge at etablere en garderforening i New York, og denne tanke faldt i god jord. Afstanden fra tanke til handling var ganske kort, og efter en annonce i den dansksprogede avis ”Nordlyset”, hvor man efterlyste gamle gardere med lyst til at være med i en garderforening, samledes man den 31. maj 1928 til stiftende generalforsamling.

.

.

De Danske Garderforeninger  |  Livgardens Kaserne  |  Gothersgade 100  |  1123 København K  |  Tlf. 33 15 52 04 |  sekretariatet@garderforeningerne.dk

.

Følg De Danske Garderforeninger

.

.

@garderforeningerne
@garderliv

.

.