.

.

58

Danske lokalforeninger

9

Udenlandske lokalforeninger

14

DG-UNG Årgangsklynger

9742

Samlet antal medlemmer

.

Lokale Garderforeninger

.

Danmarks største soldaterforening

De Danske Garderforeninger er en lokal, national og international organisation bestående af 58 danske lokalforeninger fordelt fra Hjørring i nord til Nykøbing Falster i syd, og Ringkøbing i vest til Bornholm i øst. Herudover tæller de udenlandske foreninger 9 afdelinger fordelt i USA, Canada, Storbritannien, Singapore og Australien.
Den yngste indenlandske Garderforening åbnede i Høje-Taastrup i 1976 som forening nr. 78. Siden dengang har foreningerne fulgt den generelle samfundsudvikling, hvor mindre foreninger langsomt optages af de større foreninger, og der har ikke siden 70´erne været behov for at åbne yderligere foreninger i Danmark. Med 58 danske lokalforeninger, er Danmarkskortet dog stadig tæt dækket af foreninger, og intet sted i landet skal man køre mere end 40 km til nærmeste lokalforening.

.

.

.

En international soldaterforening

Den 31. maj 1928 stiftedes Garderforeningen i New York, og den blev herved den første garderforening uden for Danmarks grænser. Baggrunden for stiftelsen var, at Garderforeningen i Københavns tidligere formand Johan Schmidt var på besøg hos sine to sønner og en gammel garderkammerat i New York. Under besøget foreslog Johan Schmidt, at man skulle forsøge at etablere en garderforening i New York, og denne tanke faldt i god jord. Afstanden fra tanke til handling var ganske kort, og efter en annonce i den dansksprogede avis ”Nordlyset”, hvor man efterlyste gamle gardere med lyst til at være med i en garderforening, samledes man den 31. maj 1928 til stiftende generalforsamling.

.

.

.

DG-UNG – De unge garderes afdeling

I 2019 vedtog De Danske Garderforeninger, at unge gardere, begyndende fra og med hold APR-19, ikke længere skulle overføres til lokale afdelinger, men i stedet samles som årgange underlagt De Danske Garderforeningers landsorganisation. 
Tiltaget udsprang af et øget fokus på unge medlemmers forhold til soldaterbevægelsen, og derigennem et nyt syn på, hvordan man som ung garder i dag er medlem af en forening. De første 10 år af gardernes medlemskab ligger således nationalt, uden et lokalt tilhørsforhold. Først derefter overflyttes medlemmerne til en af dem selv valgt lokalforening. 

.

.

De Danske Garderforeninger  |  Livgardens Kaserne  |  Gothersgade 100  |  1123 København K  |  Tlf. 33 15 52 04 |  sekretariatet@garderforeningerne.dk

.

Følg De Danske Garderforeninger

.

.

@garderforeningerne
@garderliv

.

.