.

.

Gardens Dag på GDK

Disciplin, ordentlighed og fællesskab – det grundlæggende værdisæt i Den Kongelige Livgarde – som pårørende, gamle gardere og andre interesserede fik mulighed for at opleve til Gardens Dag 2021.

.

TEKST: REKRUT ØSTERGAARD, OKTOBER 2021

Efter længere tids Coronapause kunne Den Kongelige Livgarde igen byde alle interesserede velkommen på Garderkasernen i Høvelte til Gardens Dag. Her kunne soldaterne fremvise deres hverdag for pårørende, og gamle gardere kunne få et glædeligt gensyn med livet på kasernen.

Dagen startede med stueeftersyn, hvor det blev tydeliggjort at ordentlighed og kontrol af soignering, rengøring og udstyr er essentiel for soldaternes virke og velvære. Et særligt kendetegn ved soldaterne er deres nystrøgne skjorter og hertil hørende pressefolder, hvilket selvfølgelig også blev kontrolleret. Til trods for besøg på stuerne, og øjne der hvilede på både sergenter og soldater, blev der ikke gået på kompromis med ordentligheden, hvilket resulterede i, at enkelte soldater måtte væde deres skjorter for at udbedre en pressefold.

Senere på formiddagen var der kompagniappel for 2. og 3. kompagni i II bataljon samt velkomsttale fra Oberst Mads Rahbek på Frederik III’s Plads. Her blev der også forevist en af de flotteste og mest prestigefyldte vagtparader – Kongevagten – af Tambourkorpset og nuværende gardere fra vagtkompagniet. Det skabte stor begejstring hos de besøgende – samt soldater, som kan se frem til at øve …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet November 2021 ved at klikke her

.

.

.