.

.

H.M. Dronningen portrætteret på nyt Historiemaleri til Livgarden

Kunstmaler Mathilde Fenger skildrer Kongehusets tætte bånd til Den Kongelige Livgarde på et nyt historiemaleri, der tager udgangspunkt i året for H.M. Dronningens 75-års fødselsdag og Livgardens 357. årsdagsparade. Garderbladet bringer her et interview med kunstneren.
April 2016

Maleriets titel ”For Konge og Folk – H.M. Dronning Margrethe 2. inspicerer 1. Livgardebataljon ved årsdagsparade på Rosenborg Eksercerplads, 2015”, understreger ifølge kunstmaler Mathilde Fenger det særlige forhold Kongehuset har haft til Den Kongelige Livgarde siden Frederik den 3.s oprettelse af Livgarden i 1658.

Maleriet skildrer ved sit motivvalg umiddelbart en hverdagssituation for H.M. Dronningen, men maleriets indre symbolik i situationen beretter om en kongefamilies dybe tilknytning til Den Kongelige Livgarde. Derfor er Livgardens motto ”Pro Rege Et Grege” (For Konge og Folk) også med i maleriets titel”, siger Mathilde Fenger, der er kendt for sin helt egen nutidige fortolkning af historiemaleriet. Stilen er skildrende med et malerisk støvet præg. En følelse for beskueren, af at overvære historien på afstand og alligevel så tæt på, at historien bliver nærværende og konfronterende.

 

Fastholder en tid

Malerier i denne genre bliver historiske. Det historiske perspektiv i kunsten er af afgørende betydning, både for hvordan vi ser os selv og hvordan vor tid bliver set og vurderet i fremtiden. Det der er aktuelt lige nu, bliver om kort tid til vores historie. Det historiske maleri fastholder en tid, en sammenhæng og en samfundsmæssig betydning”, siger Mathilde Fenger og tilføjer:

”For mig har det altid været vigtigt at have indsigt i historien og samfundets aktuelle udvikling. At sætte fokus på den tid, hvor vi er netop nu. Som kunstmaler har jeg et ansvar for at have blikket rettet mod de mennesker, som gør noget i vores tid, vores samfund og vores verden. Og dette uanset på hvilken måde disse menneskers holdninger, handlinger eller forandringer giver sig til udtryk”, siger Mathilde Fenger til Garderbladet.

Beundrer indsats

For Mathilde Fenger gør dét, at vi lever i en mere og mere flygtig tid og digitale kommunikationsformer har vundet voldsomt indpas i vores hverdag, at forpligtelsen til at skildre og fortolke samtiden og dens begivenheder og det enkelte menneskes indsats endnu større:

En af de særlige ting ved samtidsmaleriet  og det historiske maleri er, at det fastholder en tid, en sammenhæng og en samfundsmæssig betydning, så man også i fremtiden kan lære af det skete og huske på de, der har kæmpet for forandring og en bedre verden”, siger kunstneren, der selv har rejst med de danske styrker:

Jeg har rejst ud til de danske styrker og skildret dem i malerier – herunder også Livgarden ved ISAF 10 i Afghanistan. Et godt eksempel på, at skildringen af samtiden allerede få år efter, er historie. Netop det understreger,  at det har en betydning, at vi alle forholder os til vores samtid og dens begivenheder, når de foregår. Jeg forsøger at gøre mit. Ligesom jeg beundrer andres indsats. I den forbindelse må jeg sige, at jeg beundrer og respekterer Hendes Majestæt Dronningen for sin mangeårige og store indsats”, siger Mathilde Fenger, der gennem de mange samtaler med de udsendte fået en dyb indsigt i, hvor stor betydning Hende Majestæt Dronningen og HKH Kronprinsens besøg hos styrkerne, har og har haft for de udsendte.

.

.

Baggrund

Det nye maleri er blevet til i et samarbejde mellem Den Kongelige Livgarde og kunstmaler Mathilde Fenger samt sponsoreret af Den Kongelige Livgardes Officerskorps’ Fond, Kredsen Mars og Merkur Danmark samt major af reserven Søren Lybæk. ”For Konge og Folk – H.M. Dronning Margrethe 2. inspicerer 1. Livgardebataljon ved årsdagsparade på Rosenborg Eksercerplads, 2015” indgår som udsmykning af Den Kongelige Livgardes officersmesse på Livgardens Kaserne i København.

Fakta om kunsteren

Mathilde Fenger er 38 år og uddannet i klassisk oliemaleri. Hun er kendt for sine nutidige oliemalerier, der har en historisk tilgang, blandt andet i hendes række af malerier fra Afghanistan, hvoraf hovedværket ”Transition” siden 2013 har haft sin plads på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Mathilde Fenger har desuden udført store bestillingsopgaver, herunder en serie på 14 oliemalerier, der skildrer Hjemmeværnet.

.

.

.

.

.