Generalforsamling

Generalforsamling nr. 109


På billede ses fra venstre nov-81 Carsten Degn Jensen, nov-71 Bent Markussen og dec-16 Mathias Fogh

Mandag den 4. dec. 2023 på Kimbrer Kroen. 30% af foreningens medlemmer deltog.

I det følgende et kort uddrag af formandens beretning m.v. Efter at fanen blev ført ind, indledte formanden nov-61 Kjeld Sørensen for Himmerlands GF generalforsamling med at byde alle velkommen. Æresmedlem jan-61Jens Kr. Dalgaard blev valgt til dirigent.

 

Derefter gennemgik formanden årets begivenheder. For kasserer juli-92 Peter Ø. Mortensen gennemgik sekretær apr-76 Ole Haarbo regnskabet. Kontingent for 2024 blev fastsat til 300 kr. 

Formand nov-61 Kjeld Sørensen blev genvalgt for 1. år.

På valg til bestyrelsen for 2 år var juni-68 Leif Petersen (som ikke ønskede genvalg) og nov-78 Sten Jensen som blev genvalgt. Som ny bestyrelsesmedlem for 2 år blev nov-81 Niels Jørgen Bach valgt.

Som 1. suppleanter blev aug-02 Peter G. Bliss valgt og som 2. suppleant blev nov-81 Carsten Degn Jensen valgt. .

Fanebærere: Genvalg til apr-76 Ole Haarbo, jan-68 Poul Erik Bundgaard og nov-78 Niels Frederiksen. Faneløjtnanter: Genvalg til nov-75 Ernst Klysner.

Til skydeudvalget blev nov-75 Ernst Klysner og jan-90 Mogens Dalsgaard valgt

Til bowlingudvalget blev juni-85 Tommy Jensen genvalgt. 

Til golfudvalget blev nov-75 Ernst Klysner genvalgt.

Som bilagskontrollant blev Jesper H. Jespersen genvalgt.

Som bilagskontrollant suppleant blev maj-55 Henning Madsen genvalgt.

 

Efter generalforsamlingen blev følgende medlemmer hædret:

Jubilæumstegn

Følgende foreningsjubilarer blev hædret:

40 år – nov-71 Bent Markussen

40 år – juli-83 – Anders C.S. Andersen

 Foreningstegn

 Nov-81 Carsten Degn Jensen

 Dec-16 Mathias Fogh

 

 Efterfølgende var der Julebuffet:

 Dec-16 Mathias Fogh var på Spar Nords vegne giver af bidrag til drikkevarer

 

Aftenen sluttede med foredrag af vicepræsident jan-80 Olav Vibild fra GF Nordjyllands som fortalte levende om De Danske Garderforeninger.

 

Kl. 22,00 blev fanen ført ud på dens dertil hørende plads.

 

 

 

 

 

 

 

 

VP jan-80 Olav Vibild og Fmd. Nov-61 Kjeld Sørensen                                          Dec-16 Mathias Fogh

Generalforsamling nr. 108

Generalforsamling nr. 108 d. 1. december 2022 Kimbrer Kroen Aars

Torsdag den 1. dec. 2022 på Kimbrer Kroen. 29% af foreningens medlemmer deltog.

 I det følgende et kort uddrag af formandens beretning mv.: Efter at fanen blev ført ind, indledte formanden nov-61 Kjeld Sørensen for Himmerlands GF generalforsamling med at byde alle velkommen. Æresmedlem jan-61Jens Kr. Dalgaard blev valgt til dirigent.

 

Derefter gennemgik formanden årets begivenheder. Kasserer juli-92 Peter Ø. Mortensen gennemgik regnskabet. Kontingent for 2023 blev fastsat til 300 kr. 

Formand nov-61 blev genvalgt for 1. år.

På valg til bestyrelsen for 2 år var nov-78 Niels Frederiksen, apr-76 Ole Haarbo og juli-92 Peter Ø. Mortensen som alle blev genvalgt. Nov-75 Kristian K. Kristensen ønskede at udtræde af bestyrelsen af private årsager. Bestyrelsen antal medlemmer blev ændret fra 7 til 6 for 1 år.  På valg til suppleanter blev nov-78 Steen Jensen genvalgt som 2. suppleant.   Da nov-90 Jesper Fomsgaard ikke modtog genvalg til suppleant, blev juni-68 Leif Petersen nyvalgt til 1. suppleant. Desuden blev det aftalt at suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Fanebærere: Genvalg til apr-76 Ole Haarbo, jan-68 Poul Erik Bundgaard og nov-78 Niels Frederiksen. Faneløjtnanter: Genvalg til apr-88 Claus S. Nielsen og nov-75 Ernst Klysner.

Skydeudvalg: Genvalg til maj-89 Mikkel Elmlund.

Bowlingudvalg: Nyvalg til maj-89 Mikkel Elmlund. 

Golfudvalg: Genvalg til juni-85 Tommy Jensen

Som bilagskontrolant blev okt-80 Ole Høgh Sørensen genvalgt.

Som bilagskontrolant suppleant: Genvalg til maj-55 Henning Madsen.

 

Efter generalforsamlingen blev følgende medlemmer hædret:

Jubilæumstegn

Følgende foreningsjubilarer blev hædret:

60 år – Jan-61 Jens Kr. Dalsgaard

60 år – Marts – 59 Per Nørgaard

50 år – Maj-55 Henning Madsen

50 år – Jan-68 Poul Erik Bundgaard

 

Aftenen sluttede med foredrag af stedfortrædende vicepræsident nov-94 Johnni Olesen fra Østvendsyssel GF som fortalte levende om da han blev Årets Nordjyde i 2020.

 

Kl. 22.30 blev fanen ført ud på dens dertil hørende plads.

Generalforsamling nr. 107

Generalforsamling nr. 107 d. 2. juni Kimbrer Kroen Aars

Torsdag den 2. juni 2022 kunne vi endelig afholde foreningens udsatte generalforsamling nr. 106 den 2. dec. 2021 som har været udsat på grund af Covid-19.  25% af foreningens medlemmer deltog.

 

I det følgende et kort uddrag af formandens beretning mv.: Efter at fanen blev ført ind, indledte formanden nov-61 Kjeld Sørensen for Himmerlands GF generalforsamling med at byde alle velkommen. Æresmedlem Jens Kr. Dalgaard blev valgt til dirigent.

Før generalforsamlingen blev formand nov-61 Kjeld Sørensen tildelt DDG hæderstegn af VP jan-80 Olav Vibild, hvilken den blivende bestyrelse havde besluttet (bag hans ryg).

Derefter gennemgik formanden årets begivenheder. Kasserer juli-92 Peter Ø. Mortensen gennemgik regnskabet. Kontingent for 2022 blev fastsat til 300 kr. 

På valg til bestyrelsen var nov-75 Kristian K. Kristensen, maj-89 Mikkel Elmlund og apr-88 Claus S. Nielsen. Da nov-90 Jesper Fomsgaard ikke ønskede genvalg blev bestyrelsen antal medlemmer ændret fra 8 til 7 med 3 på valg hvert år.

På valg til suppleanter blev nov-78 Steen Jensen genvalgt. Da nov-78 Arne Balling ikke modtog genvalg til suppleant, blev nov-90 Jesper Fomsgaard nyvalgt til suppleant. 

Fanebærere: Genvalg til apr-76 Ole Haarbo, jan-68 Poul Erik Bundgaard og nov-78 Niels Frederiksen.

Faneløjtnanter: Genvalg til apr-88 Claus S. Nielsen og nov-75 Ernst Klysner.

Skydeudvalg genvalg til juli-59 Kjeld Højslet og apr-88 Claus S. Nielsen.

Bowlingudvalg: Genvalg til juni-85 Tommy Jensen. 

Golfudvalg: Nyvalg til nov-75 Ernst Klysner.

Som bilagskontrolant blev marts-65 Jesper H. Jespersen genvalgt.

Som bilagskontrolant suppleant: Genvalg til maj-55 Henning Madsen.

 

Efter generalforsamlingen blev følgende medlemmer hædret:

 Æresmedlem jan-68 Poul Erik Bundgaard

Følgende foreningsjubilarer blev hædret:

50 år – Apr-69 Jacob E. Jacobsen

50 år – Jan-70 Kaj Welling

40 år – Jan-61 Erik B. Andreasen

 

Foreningstegn:

Nov-81 Niels Jørn Back

Apr-13 Ander Dålfogt

 

Aftenen sluttede med foredrag af dec-13 Niclas Nissen – Han fortalte levende om ”Efter Livgarden til premierløjtnant ingeniørkasernen Skive.

Kl. 22.00 blev fanen ført ud.

 

Nye medlemmer:

Nov-93 Martin Gaardsted

Mar-94 Henrik Larsen

Maj-89 Johnny F. Frandsen

Apr-79 Tommy Urenholt

Generalforsamling nr. 106

På billede ses fra venstre: V P jan-80 Olav Vibild, aug-.67 Sigurd Sørensen, mar-61 Niels Peter Steffensen, nov-78 Arne Balling, okt-80 Ole Høgh Sørensen og fmd. nov-61 Kjeld Sørensen.

Torsdag den 10. juni 2021 kunne vi endelig afholde foreningens generalforsamling nr. 106 som har været udsat på grund af Covid-19.
 
I det følgende et kort uddrag af formandens beretning mv.: Efter at fanen blev ført ind, indledte formanden nov-61 Kjeld Sørensen for Himmerlands GF generalforsamling med at byde alle velkommen. Æresmedlem Jens Kr. Dalgaard blev valgt til dirigent. Foreningen har i dag et medlemstal på 112 medlemmer. Derefter gennemgik formanden årets begivenheder. Kontingent for 2021 blev fastsat til 300 kr. 
På valg til bestyrelsen var april-76 Ole Haarbo, jan-90 Mogens Dalsgaard og juli 92 Peter Ø. Mortensen. Da jan-90 Mogens Dalsgaard ikke ønskede genvalg blev suppleant nov-78 Niels Frederiksen indvalgt i bestyrelsen.
På valg til suppleanter var jan-61 Peter Jensen og nov-78 Niels Frederiksen. Da jan-61 Peter Jensen ikke ønskede genvalg blev nov-78 Arne Balling og nov-78 Steen Jensen valgt til suppleanter. 
Fanebærere: Genvalg til apr-76 Ole Haarbo, jan-68 Poul Erik Bundgaard og nov-78 Niels Frederiksen.
Faneløjtnanter: Genvalg til apr-88 Claus S. Nielsen. Nov-75 Kristian K. Kristensen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev nov-75 Ernst Klysner.
Skydeudvalg genvalg til maj-89 Mikkel Elmlund.
Bowlingudvalg: Genvalg til nov-75 Kristian K. Kristensen. 
Golfudvalg: Genvalg til juni-85 Tommy Jensen.
Som revisor blev jan-80 Ole Høgh Sørensen nyvalgt.
Revisor suppleant: Genvalg til maj-55 Henning Madsen.
 

Efter generalforsamlingen blev følgende foreningsjubilarer hædret:

 
Æresmedlem nov-54 Orla Juul Nielsen fik udleveret sit fysiske bevis derpå.
Følgende foreningsjubilarer blev hædret:
50 år – Aug-67 Sigurd Sørensen
40 år – Mar-62 Niels Peter Steffensen
40 år – Nov-78 Arne Balling
10 år – Okt-80 Ole Høgh Sørensen
Aftenen sluttede med foredrag af vicepræsident jan- 80 Olav Vibild om sit job som V P og de Danske Garderforeninger.
Kl. 22.00 blev fanen ført ud.
Generalforsamling nr. 105
 
Onsdag den 4. december kunne vi afholde foreningens generalforsamling nr. 105. I det følgende et kort uddrag af formandens beretning mv.: Efter at fanen blev ført ind, indledte formanden nov-61 Kjeld Sørensen for Himmerlands GF generalforsamling med at byde alle velkommen. Æresmedlem Jens Kr. Dalgaard blev valgt til dirigent. Foreningen har i dag et medlemstal på 114 medlemmer. Derefter gennemgik formanden årets begivenheder. Kontingent for 2020 blev fastsat til 300 kr., der opkræves 12. april. På valg til bestyrelsen var nov-75 Kristian K. Kristensen, apr-12 Rasmus Høgh Nørskov og maj-89 Mikkel Elmlund . Da apr-12 Rasmus Høgh Nørskov ikke ønskede genvalg blev apr- 88 Claus Storgaard Nielsen og nov-90 Jesper Fomsgaard (tidligere Hobro GF 35) indvalgt i bestyrelsen. På valg til suppleanter var jan-62 Peter Jensen og marts-62 Jens Peter Steffensen. Da marts-62 Niels Peter Steffensen ikke ønskede genvalg blev nov-78 Niels Frederiksen valgt til suppleant. Fanebærere: Genvalg til apr-76 Ole Haarbo og jan-68 Poul Erik Bundgaard. Da Fanebærer apr-12 Rasmus Høgh ikke ønskede genvalg blev faneløjtnant nov-78 Niels Frederiksen valgt til fanebærer. Genvalg til faneløjtnant nov-75 Kristian K. Kristensen (R). Som revisor blev marts-65 Jesper H. Jespersen genvalgt. Skydeudvalg genvalg til juli 59 Kjeld Højslet. Apr-88 Claus Storgaard (Hobro GF 35) blev indvalgt i udvalget. Bowlingudvalg: Genvalg til maj-89 Mikkel Elmlund. Juni-85 Tommy Jensen (Hobro) blev indvalgt i udvalget. Golfudvalg: Genvalg til nov-75 Ernst Klysner. Revisor suppleant: Genvalg til maj-55 Henning Madsen. Efter julebuffet blev følgende foreningsjubilarer hædret:
60 år – nov-54 Orla Juul Nielsen
50 år – jan-58 Bent Hjort Knudsen
40 år – apr-70 Jørn Saaby
40 år – aug-76 Kjeld P. Lorentsen
40 år – jan-78 Sten Jensen
40 år – febr-78 Niels Kristian Bisgaard
25 år – apr-88 Claus Storgaard Nielsen
25 år – maj-89 Sten Andersen
10 år – jan-90 Morten H. Andersen
Foredrag af marts-59 Per Nørgaard fra “Livgarden til Borgmester i Aars Kommune”.


Himmerlands GF generalforsamling nr. 104 på Restaurant Messen i Aars den 4. december 2018

GF 34 GENERALFORSAMLING NR 104

Følgende 4 Gardere fik jubilæumstegn:
Fra venstre er de: Juni-68 Leif Petersen 25 års tegn, Erling Lynderup Jensen 40 års tegn, maj-77 Ole Kærgaard 40 års tegn og jan-60 Arne Mathiasen 25 års tegn.

Tirsdag den 4. december kunne vi afholde foreningens generalforsamling nr. 104 på vor fødselsdag.

I det følgende et kort uddrag af formandens beretning mv.: Efter at fanen blev ført ind, indledte formanden nov-61 Kjeld Sørensen for Himmerlands GF generalforsamling med at byde alle velkommen. Derefter mindedes vi de 2 medlemmer, der siden sidste generalforsamling var afgået ved døden. Derefter blev fanen sænket, og der var 1 minuts stilhed til minde om vore 2 afdøde kammerater. Æret være deres minde. Æresmedlem jan-61 Jens Kr. Dalsgaard blev valgt til dirigent. Foreningen har i dag et medlemstal 75 medlemmer. Derefter gennemgik formanden årets begivenheder. Kontingent for 2019 blev fastsat til 300 kr., der opkræves 12. april.  På generalforsamlingen blev det vedtaget at GF 35 Hobro og Omegn fusionerer med GF 35 Himmerlands GF den 31.12.2018 som den forsættende forening.

På valg og genvalgt til bestyrelsen blev juli-92 Peter Ø. Mortensen, april-76 Ole Haarbo og  jan-90 Mogens Dalsgaard. Fanebærerer: Genvalg til april-76 Ole Haarbo og april-12 Rasmus Høgh Nørskov.  Nyvalgt Faneløjtnan jan-78 Niels Frederiksen. Til golfudvalget nyvalgtes juni-85 Tommy Jensen.

Som revisorer blev jan-61 Peter Jensen genvalgt. Under eventuelt orienterede vicepræsident Niels Godiksen  om nye initiativer i DG. Derefter kunne forsamlingen nyde julefrokosten sammen med garderpiger/ledsagere. Jan-58 Bent Knudsen fortalte om sin rejse til USA mv. med baggrund i Gardertiden.


Generalforsamling nr. 103 i 2017 på Hornum Kro 

Set fra venstre: juli-92 Peter Ø- Mortensen, jan 90 Mogens Dalsgård begge 25 års jublilæumstegn, april 76 Ole Haarbo 40 års jubilæumstegn og jan-67 Jens Kr.. Nøhr Jensen 50 års jubilæumstegn. Fraværende var maj-66 Jens Thomas Jespersen 50 års jubilæumstegn og juni-75 Jens Overgaard Sørensen 40 års jubilæumstegn. 

Mandag den 4. december 2017 kunne vi afholde foreningens generalforsamling nr. 103. Idet følgende et kort uddrag af formandens beretning mv.:

Efter at fanen blev ført ind, indledte formanden Kjeld Sørensen Himmerlands Gardeforening generalforsamlingen med at byde velkommen. En særlig velkomst til foreningens æresmedlemmer jan-61 Jens Kr. Dalsgaard og jan-58 Svenning Jensen. Også særligt velkomst til de medlemmer der deltager i generalforsamlingen for første gang og til alle jubilarerne.

Derefter mindedes vi de medlemmer, der siden sidste generalforsamling var afgået ved døden: Nov-48 Jørgen Beck Jørgensen (vejmanden). Nov-67 Niels Chr. Bladsgaard Jensen (Kesse). Derefter blev fanen sænket, og der var 1 minuts stilhed til minde om vore afdøde kammerater. Æret være deres minde.

Æresmedlem Jens Kr. Dalsgaard blev valgt til dirigent. Derefter gennemgik formanden årets begivenheder. Kontingent for 2018 blev fastsat til 300 kr., der opkræves 11. april 2018.
På valg og genvalgt til bestyrelsen blev formand nov-61 Kjeld Sørensen, nov-75 blev Kristian K. Kristensen, maj-89 Mikkel Elmlund og april 12 Rasmus Nøhr Nørskov.

Vore 2 suppleanter blev genvalgt jan-61 Peter Jensen og marts -61 Niels P. Steffensen.
Vore 2 fanebære april-76 Ole Haarbo og april-12 Rasmus Høgh Nørskov blev genvalgt.
Valg af 1 revisor jan-61 Peter Jensen og revisor-suppleant maj-55 Henning Madsen.

Derefter kunne forsamlingen nyde julefrokosten sammen med garderpigerne. Efter julefrokosten blev der uddelt 6 jubilæumstegn. (se billedet øverst). Afslutningsvis holdt vort medlem jan-62 Niels Skadhauge foredrag om emnet “Fra Livgarden til DLG Axelborg. 


Generalforsamling nr. 102 i 2016 på Ranum Kro

Himmerlands Garderforening har afholdt generalforsamling mandag den 28. november på Ranum Kro med deltagelse af vicepræsident Niels Godiksen region 1 Nordjylland ,Medlemstallet er i dag 81 medlemmer. Kontingent for 2017 er fastsat til 300 kr.Formand nov-61 Kjeld Sørensen blev genvalgt. På valg til bestyrelsen var: April 76 Ole Haarbo, jan-90 Mogens Dalsgaard og jul-92 Peter Mortensen. Alle 3 blev genvalgt. Som suppleanter blev jan-61 Peter Jensen og marts 61 Niels Peter Steffensen genvalgt. Som revisor blev marts-65 Jesper Holm Jespersen og jan-61 Peter Jensen begge genvalgt. Revisor suppleant: Maj-55 Henning Madsen blev genvalgt. Fanebærer: Genvalg af april-76 Ole Haarbo og april-12 Rasmus Høgh Nørskov samt fanevagt nov- 75 Kristian K. Kristensen. Vicepræsident Niels Godiksen overrakte DG hæderstegn til maj-55 Henning Madsen. Formand nov-61 Kjeld Sørensen udnævnte på bestyrelsens vegne nov-51 Svenning Jensen til æresmedlem. 50 års jubilæumstegn til jan-61 Peter Jensen og marts-65 Jesper Holm Jespersen. 40 års jubilæumstegn til jan-62 Niels Skadhauge og sept-62 John Nielsen samt nov-75 Kristian K-Kristensen og nov-75 Ernst Klysner,. Foreningen havde med stor succes med at invitere ledsager med til den årlige generalforsamling. Den første time blev ledsagerne underholdt af Lilly Nielsen i et tilstødende lokale, medens der blev holdt generalforsamling. Herefter var vi sammen til julefrokost, hvorunder Hæderstegn m.m. blev uddelt. Der deltog ca. 40 personer. Efter generalforsamlingen var der foredrag af Erik Ugilt Hansen, Volstrup ”Fra skolelærer til godsejer”.. I forbindelse med generalforsamlingen nr. 102 i 2016 blev jan-51 Svenning Jensen udnævnt til foreningens 2. æresmedlem. Han blev indmeldt i GF 34 1. januar 1953. I bestyrelsen for GF 34 den 4. dec. 1972. Den 24. januar 1973 valgt til næstformand i GF 34. I 1988 efter 16 år i bestyrelsen ønskede han ikke genvalg.

Fra venstre ses jan 55 Oluf Back, juli 75 Jens Munk-Christensen, jan 73 Bent Haaning og nov 53 Jørgen Bach Pedersen 


Generalforsamling nr. 101 i 2015 på Aars Hotel

Himmerlands Garderforening har afholdt generalforsamling mandag den 7. december på Aars Hotel med deltagelse af vicepræsident Niels Godiksen og chef hjemmeværnets distrikt Nordjylland obl. Jan Johansen.

Medlemstallet er i dag 80 medlemmer. Kontingent for 2016 er fastsat til 300 kr.
Nov-75 Ernst Klysner og maj 77 Ole Kærgaard ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Nyvalgt blev nov-75 Kristian Klitgaard Kristensen og april 12 Rasmus Høegh Nørskov. Som suppleanter blev jan-61 Peter Jensen og marts 61 Niels Peter Steffensen genvalgt.

Vor fanebærer maj 77 Ole Kærgaard ønskede ikke genvalg. 2 ny fanebærer blev valgt, april-76 Ole Haarbo og april-12 Rasmus Høgh Nørskov samt fanevagt nov-75 Kristian Klitgaard Kristensen. Som revisor blev marts-65 Jesper Holm Jespersen og jan-61 Peter Jensen begge genvalgt.

Vicepræsident Niels Godiksen overrakte DG hæderstegn til nov-75 Ernst Klysner og 60 års jubilæumstegn til maj 54 Poul Arne Nielsen og 50 års hæderstegn til marts-64 Carsten Højgård. Efter generalforsamlingen fortalte obl. Jan Johansen om hjemmeværnets funktion i dag og i fremtiden. 

Fra venstre ses vicepræsident Niels Godiksen, marts 65 Carsten Højgaard og maj 54 Poul Arne Nielen 

De Danske Garderforeningers hæderstegn

I forbindelse med generalforsamlingen overrakte vicepræsident Niels Godiksen De Danske Garderforeningers hæderstegn til nov-75 Ernst Klysner. I 1981 valgtes han til skydeudvalget og i perioden 2001- 2015 var han i foreningens bestyrelse. Han har været skydeleder i perioden 2001-2013. Endvidere er han stadigvæk medlem af skydeudvalget. I 2015 valgtes han også til foreningens golfudvalg.

Fra venstre ses vicepræsident Niels Godiksen og nov-75 Ernst Klysner 

Fra venstre ses formand nov-61 Kjeld Sørensen og æresmedlem jan-51 Svenning Jensen. 


Generalforsamling nr. 100 i 2015 på Farsø Hotel

Der var tale om en forsinket generalforsamling, da vi holdt generalforsamling nr. 100 på Farsø Hotel mandag den 9. februar 2015.

24 af foreningens medlemmer lod sig friste af kombinationen flæskesteg og fromage.
Blandt højdepunkterne i året der gik, var modtagelse af regentparret den 5. september på Aars Rådhus og 100 års stiftelsesfest den 4. december 2014.

Kasserer maj 55 Henning Madsen fremlagde regnskabet, der viste et lille overskud. Kontingentet blev uændret for 2014 til kr. 300,00.

Skydningen kastede i 2014 to Himmerlands-pokaler af sig. Det var – veteranerne der igen glimrede ved at hjemføre pokalen til garderforeningen. Holdet bestod af nov 49 Egon Svenstrup, nov 48 Jørgen Beck Jørgensen og juli 59 Kjeld Højslet Nielsen.

Senior holdet bestod af nov 75 Ernst Klysner, juli 92 Peter Mortensen, maj 89 Mikkel Elmlund og jan 90 Mogens Dalsgaard.

Bowlingen kastede 1. pladsen i De Danske Garderforeningers C-række af sig. Holdet bestod af Maj 54 Poul Arne Nielsen, jan 58 Bent Knudsen, sept 62 John Nielsen og dec 97 Carsten Kanne.
Medlemmerne havde tilsyneladende stor tillid til den siddende bestyrelse. I hvert fald blev 3 af 4 bestyrelsesmedlemmer genvalgt. Formand nov 61 Kjeld Sørensen, Løgstør genvalgtes uden modkandidat. Apr 76 Ole Haarbo, Ranum og jan 90 Mogens Dalsgaard, Vindblæs blev begge genvalgt.

Nyvalgt til bestyrelsen blev revisor suppleant juli 92 Peter Mortensen i stedet for maj 55 Henning Madsen der ikke ønskede genvalg.

Generalforsamlingen genvalgtes suppleanterne jan 61 Peter Jensen, Aggersund og marts 61 Niels Peter Steffensen, Aars.

Til skydeudvalget genvalgets nov 75 Ernst Klysner, Aars. Til bowlingudvalget genvalgtes nov 61 Kjeld Sørensen.

Son revisor genvalgtes marts 65 Jesper Jespersen, Løgsted, og som revisor suppleant nyvalgtes maj 55 Henning Madsen, Farsø.

Fire medlemmer fik overrakt hæderstegn. Jan 55 Oluf Bach, Farsø 60 års jubilar, jan 73 Bent Haaning og juli 75 Jens Munk-Christensen overrakt 40 års-tegnet og endelig 10 års tegnet til nova 53 Jørgen Back Pedersen, Farsø.

4 af foreningens medlemmer er døde i årets løb. Det er nov 52 Lars Poulsen, Maj 55 Helge Leth Michaelsen, maj 58 Ebbe Klein og jan 64 Niels Jørgen Knudsen. 

DGs Hæderstegn til maj-55 Henning Madsen. På billedet til venstre ses vicepræsident Niels Godiksen overrække maj-55 Henning Madsen DGs hæderstegn på generalforsamling nr. 102. 


Generalforsamling nr. 99 i 2013 på Ranum Kro

Der var tale om lidt af et tilløbsstykke, da vi holdt generalforsamling på Ranum Kro mandag den 2.december 2013. 30 af foreningens medlemmer lod sig friste af kombinationen med julefrokost og julehygge.

Blandt højdepunkterne i året der gik, var garderkortet – et nyt tiltag i De Danske Garderforeninger – Garderkortet er for værnepligtige og alle medlemmer af en garderforening.

Kasserer Henning Madsen fremlagde regnskabet, der viste et lille overskud. Kontingentet blev uændret for 2014 til kr. 300,00 med henblik på foreningens 100 års jubilæum i 2014.

Skydningen kastede også i år en Himmerlands-pokal af sig. Det var vanen tro – veteranerne der igen glimrede ved at hjemføre pokalen til garderforeningen. Holdet bestod af Egon Svenstrup, Jørgen Beck Jørgensen og Ernst Klysner.

Medlemmerne havde tilsyneladende stor tillid til den siddende bestyrelse. I hvert fald blev 3 af 4 bestyrelsesmedlemmer genvalgt. Formand Kjeld Sørensen, Løgstør genvalgtes uden modkandidat. Ole Kærgaard, Farsø og Ernst Klysner Jensen, Aars blev begge genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev suppleant Mikkel Elmlund, Overlade i stedet for Jens Lassen der ikke ønskede genvalg.

Generalforsamlingen genvalgtes suppleant Peter Jensen, Aggersund og nyvalgtes Niels Peter Steffensen, Aars for Mikkel Mikkel Elmlund. Til skydeudvalget nyvalgtes Kjeld Højslet, Farsø. Til bowlingudvalget genvalgtes Kjeld Sørensen. Son revisor genvalgtes Jesper Jespersen, Løgsted og nyvalgtes Peter Jensen, Aggersund for Mikkel Elmlund, og son revisor suppleant genvalgtes Peter Mortensen Farsø.

Fem medlemmer fik overrakt hæderstegn. Nov-51 Svenning Jensen, Aars 60 års jubilar, Nov-48 Jørgen Beck Jørgensen, Aars fik overrakt 50 års-tegnet, Maj-48 Ejvind Frederiksen, Vilsted og april 72 Jens Aarup Dalsgaard, Aabybro fik begge overrakt 40 års-tegnet og endelig 25 års-tegnet til okt.-87 Claus Schnedler Nissen, Aars.

Garderforeningen havde den ære og glæde at Præsidiet for De Danske Garderforeninger havde tildelt maj-77 Ole Kærgaard, Farsø De Danske Garderforeningers hæderstegn i forbindelse med generalforsamlingen. Tildelingen blev foretaget af vicepræsidenten for De Danske Garderforeninger i Nordjylland Niels Godiksen.

To af foreningens medlemmer er døde i årets løb. Det er juli-59 Ejnar Rask, Aars og Nov-54 Henning Klitgaard, Trend.

Efter Generalforsamlingen orienterede vicepræsident Niels Godiksen om De Danske Garderforeninger med fokus på garderbladet og garderkortet.

Fra venstre ses nov-51 Svenning Jensen, nov-48 Jørgen Beck Jørgensen, maj-48 Ejvind Frederiksen, april 72 Jens Aarup Dalsgaard og okt. 87 Claus Schnedler Nissen.  

De Danske Garderforeningers hæderstegn 

I forbindelse med generalforsamlingen overrakte vicepræsident Niels Godiksen De Danske Garderforeningers hæderstegn til maj-77 Ole Kærgaard for 20 års arbejde i bestyrelsen siden 1993. Desuden er han hvert år siden blevet valgt til foreningens fanebærer. Endvidere blev han i 2012 valgt til foreningens næstformand.

Fra venstre ses vicepræsident Niels Godiksen, næstformand Ole Kærgaard og formand Kjeld Sørensen 


Generalforsamling nr. 98 i 2011 på Aars Hotel 

Der var tale om lidt af et tilløbsstykke, da vi holdt generalforsamling på Aars Hotel mandag den 3.december 2011. 30 af foreningens medlemmer lod sig friste af kombinationen med tag-selv-bord og julehygge

Blandt højdepunkterne i året der gik, var besøget af tidligere EU parlamentariker Niels Busk der fortalte om sit spændende liv “Fra Livgarden og Landbrugets organisationer til de bonede gulve i Bruxelles”.

Kasserer Henning Madsen fremlagde regnskabet, der viste et lille overskud. Kontingentet blev uændret for 2013 til kr. 300,00 med henblik på foreningens 100 års jubilæum i 2014.

Skydningen kastede også i år en Himmerlands-pokal af sig. Det var vanen tro – veteranerne der igen glimrede ved at hjemføre pokalen til garderforeningen. Holdet bestod af Egon Svenstrup, Jørgen Beck Jørgensen og Ernst Klysner.

Medlemmerne havde tilsyneladende stor tillid til den siddende bestyrelse. I hvert fald blev 3 af 4 bestyrelsesmedlemmer genvalgt. Formand Kjeld Sørensen genvalgtes uden modkandidat. Kasserer Henning Madsen og fanebærer Ole Haarbo blev begge genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev suppleant og skydeudvalgsmedlem Mogens Dalsgaard i stedet for Jens Kr. Dalsgaard der ikke ønskede genvalg. Generalforsamlingen genvalgtes suppleant Peter Jensen og nyvalgtes Mikkel Elmlund for Mogens Dalsgaard. Til skydeudvalget genvalgtes Mogens Dalsgaard. Til bowling- og golfudvalget genvalgtes Kjeld Sørensen. Son revisor genvalgtes Jesper Jespersen og nyvalgtes Mikkel Elmlund for Mogens Dalsgaard, og son ny revisor suppleant nyvalgtes Peter Mortensen.

Seks medlemmer fik overrakt hæderstegn.Jens Rubek 60 års jubilar, Jens Kr. Dalsgaard og Per Nørgaard fik begge overrakt 50 års-tegnet, Henning Madsen modtæg 40 års-tegnet og endelig 25 års-tegbet til honholdsvis Ejnar Rask og Kjeld Sørensen.

Garderforeningen havde den glæde at udnævne 615-Jan-61 Jens Kr. Dalsgaard til foreningens æresmedlem.

Tre af foreningens medlemmer er døde i årets løb. Det er Bent Grøn, Niels Rask Hansen og Bent Stampe Jacobsen.

Efter Generalforsamlingen kom foreningens medlem nov. 81 Per Bach Laursen med et indlæg under overskriften “Fra Livgarden og Lundgaarden til Viceborgmester i Vesthimmerlands Kommune”.

 

Fra venstre næsrformand Ole Kjærgaard, Jens Rubek 60 års-tegn, Per Nørgaard og Jens Kr. Dalsgaard 50-års-tegn, Henning Madsen 40 års-tegn og Kjeld Sørensen 25-års-tegn.  

 

Fra venstre ses næstformand maj 77 Ole Kærgaard og æresmedlem i 2012 jan 61 Jens Kr. Daalsgaard