.

.

 

.

.

Assenskredsens Garderforening

Forening nr. 66 – stiftet 2. september 1945

.

Om foreningen

Foreningens formål: Styrke og vedligeholde det gode kammeratskab for hjemsendte gardere. Foreningens virkeområde er begrænset til Assens kommune.
Arrangementer: I en garderforening med et antal på 80 medlemmer er vores faste tilbud til medlemmerne skydning, bowling, julefrokost, foredrag/virksomhedsbesøg og generalforsamling.
Skydning: Regionale skydninger, landsskydninger og Vingsted. I maj måned afholder vi Bryggeriet Vestfyen Cup, en udendørs skydning på 50 meter. Pokaler uddeles, der er glaspræmier og smagsprøver fra det lokale bryggeri, amerikansk lotteri med gevinster sponseret af kommunens erhvervsdrivende. Bowling: Regionsbowling og landsbowling Julefrokost: Vi inviterer vores ægtefæller med i Assens Marineforenings lokaler. Foredrag/virksomhedsbesøg: Hvad der byder sig af muligheder. Generalforsamling: I marts måned. Vi tager vores ægtefæller med. Efter generalforsamlingen serveres kogt torsk.
Samarbejde: Vi samarbejder med Assens Marineforening og Assens Skytteforening omkring lokaler og hjælp til arrangementer, samt samarbejde med de øvrige fynske foreninger.

.

Kommende aktiviteter

Den 12. maj – Skydning – Bryggeriet Vestfyen Cup
***OBS! Grundet Covid-19 er dette arrangement blive aflyst. Kontakt foreningen for nærmere information***
Forårsskydningen i Assens – 50 meter udendørs skydning afholdes tirsdag, den 12. maj 2020
Sæt X i din kalender, og tilmeld dig til formanden på telefon 2299 3712 eller til skydeudvalgsformand Kim Lorentzen på tlf. 40791238, gerne senest d. 26.04.2020, så vi kan møde op og dyste imod de andre fynske garderforeninger. Husk nu, at vi skal være mandskab nok fra Assenskredsens GF. – så vi kan gennemføre arrangementet. Indbydelse og deltagerliste vil blive sendt direkte til garderforeningerne i Region 4.
Den 13. Juni 2020
***OBS! Grundet Covid-19 er dette arrangement blive aflyst. Kontakt foreningen for nærmere information***
Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag, d. 13.06.2020 kl. 11:00 i Grindsted. Det er Midtjysk Garderforening, der har påtaget sig værtsrollen. Se nærmere omkring tilmelding: se garderbladet for februar måned. Vi kan arrangere fælles kørsel.
75-års Foreningsjubilæum
Vores garderforening – Assenskredsens Garderforening har eksisteret i 75 år d. 2. september 2020.
Bestyrelsen arbejder med planlægning og sted for afholdelse af markeringen. Sæt X i jeres kalender ved den 5. september 2020. Nærmere vil fremgå af kommende garderblade.
Den 10. oktober 2020
Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag, d. 10.10.2020 kl. 11:00 i Grindsted. Det er Midtjysk Garderforening, der har påtaget sig værtsrollen. Se nærmere omkring tilmelding i Garderbladet. Vi kan arrangere fælles kørsel.

.

Kontaktinformationer

Formand
JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8
5610 Assens
Mob.: 22 99 37 12
tomkristensen@privat.dk
Næstformand
Arne Jull Madsen
Tlf.: 64 74 14 94
Mob.: 20 93 43 99