.

.

 

.

.

Assenskredsens Garderforening

Forening nr. 66 – stiftet 2. september 1945

.

Om foreningen

Foreningens formål: Styrke og vedligeholde det gode kammeratskab for hjemsendte gardere. Foreningens virkeområde er begrænset til Assens kommune.
Arrangementer: I en garderforening med et antal på 80 medlemmer er vores faste tilbud til medlemmerne skydning, bowling, julefrokost, foredrag/virksomhedsbesøg og generalforsamling.
Skydning: Regionale skydninger, landsskydninger og Vingsted. I maj måned afholder vi Bryggeriet Vestfyen Cup, en udendørs skydning på 50 meter. Pokaler uddeles, der er glaspræmier og smagsprøver fra det lokale bryggeri, amerikansk lotteri med gevinster sponseret af kommunens erhvervsdrivende. Bowling: Regionsbowling og landsbowling Julefrokost: Vi inviterer vores ægtefæller med i Assens Marineforenings lokaler. Foredrag/virksomhedsbesøg: Hvad der byder sig af muligheder. Generalforsamling: I marts måned. Vi tager vores ægtefæller med. Efter generalforsamlingen serveres kogt torsk.
Samarbejde: Vi samarbejder med Assens Marineforening og Assens Skytteforening omkring lokaler og hjælp til arrangementer, samt samarbejde med de øvrige fynske foreninger.

.

Kommende aktiviteter

Generalforsamling 2020 og 2021: Vi indkalder nu til generalforsamling, tirsdag, d. 24. august kl. 18 i Assens Marineforenings lokaler på Sdr. Ringvej i Assens. Dagsorden iflg. lovene. Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Emblemer og hæderstegn bæres. Der serveres wienerschnitzel med brasede kartofler, smør/skysauce og ærter. Pris kr. 100,00/kuvert. Vin, øl og vand til Marineforeningens priser og efterfølgende kaffe.  Tilmelding senest fredag, d. 20.08.2021 til formanden på 2299 3712 eller til Arne Madsen på telefon 2093 4399.
Jubilæumsfest 75 årsfejring: Vores garderforening havde 75-års jubilæum d. 2. september 2020. Med baggrund i Coronakrisen blev festligholdelsen udskudt til i år. Vi holder fest på Haarby Kro, d. 4. september 2021 kl. 18.00. Bindende tilmelding senest 28.08. Der bydes på en dejlig festmenu med efterfølgende musik og dans. Afsluttende med natmad. Så invitér din samlever til fest. Vi ønsker en hurtig bindende tilbagemelding på, om I ønsker at deltage. Foreningen yder tilskud til deltagerprisen. Tilskud afhænger af antal deltagere. Derfor er det endnu for tidligt, at udmelde den endelige pris for deltagelse.

.

Kontaktinformationer

Formand
JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8
5610 Assens
Mob.: 22 99 37 12
tomkristensen@privat.dk
Næstformand
Arne Jull Madsen
Tlf.: 64 74 14 94
Mob.: 20 93 43 99