.

.

 

.

.

Assenskredsens Garderforening

Forening nr. 66 – stiftet 2. september 1945

.

Om foreningen

Foreningens formål: Styrke og vedligeholde det gode kammeratskab for hjemsendte gardere. Foreningens virkeområde er begrænset til Assens kommune.
Arrangementer: I en garderforening med et antal på 80 medlemmer er vores faste tilbud til medlemmerne skydning, bowling, julefrokost, foredrag/virksomhedsbesøg og generalforsamling.
Skydning: Regionale skydninger, landsskydninger og Vingsted. I maj måned afholder vi Bryggeriet Vestfyen Cup, en udendørs skydning på 50 meter. Pokaler uddeles, der er glaspræmier og smagsprøver fra det lokale bryggeri, amerikansk lotteri med gevinster sponseret af kommunens erhvervsdrivende. Bowling: Regionsbowling og landsbowling Julefrokost: Vi inviterer vores ægtefæller med i Assens Marineforenings lokaler. Foredrag/virksomhedsbesøg: Hvad der byder sig af muligheder. Generalforsamling: I marts måned. Vi tager vores ægtefæller med. Efter generalforsamlingen serveres kogt torsk.
Samarbejde: Vi samarbejder med Assens Marineforening og Assens Skytteforening omkring lokaler og hjælp til arrangementer, samt samarbejde med de øvrige fynske foreninger.

.

Kommende aktiviteter

Ekstraordinær generalforsamling – afholdes midt i november 2022.
Med baggrund i, at Faaborg Egnens Garderforening har ønsket en sammenlægning med Assenskredsens Garderforening, så skal vi endeligt sammenlægges, så vi fremtræder som én samlet garderforening.
Endelig dato og sted for afholdelse vil fremgå af garderbladet for november 2022. Der vil blive sendt indkaldelse ud via e-mail til alle medlemmer som vi har e-mailadresse på.

 

 

 

 

.

Kontaktinformationer

Formand
JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8
5610 Assens
Mob.: 22 99 37 12
tomkristensen@privat.dk
Næstformand
Arne Jull Madsen
Tlf.: 64 74 14 94
Mob.: 20 93 43 99