.

.

GARDERMARCH 2021

Klokken 06:15 d. 26. september åbnede Den Kongelige Livgarde for 6. gang portene på Garderkasernen for morgenfriske marchgængere med mod på at gå 8, 18 eller 30 km igennem øvelsesterrænet – til gavn for regimentets veteranarbejde.

.

TEKST: APR-12 Andreas Dalsgaard Schultz – FOTO: Martin Witt, OKTOBER 2021

Flankeret af præsident for De Danske Garderforeninger Jens Crone og præsident for Gardernetværk Michael Klitvad træder oberstløjtnant Torben Egidiussen ind på Frederik III´s plads på Garderkasernen i Høvelte. Under armen bærer Crone en check. Den er stor i år.

Rundt om hele paradepladsen står 2000 marchdeltagere antrådt. De uniformerede i geledder, stående i rørstilling – de civile i løs orden langs græskanten. Det er rekordår igen, med 300 flere deltagere end den seneste Gardermarch, som blev afviklet i 2019.

Midt på pladsen standser Egidiussen, Crone og Klitvad. De skal til et af paradens faste elementer: Overdragelsen af årets overskud. Med et stort smil donerer Crone og Klitvad – på vegne af Gardermarch – 100.000 kr. til Livgardens veteranarbejde, som Egidiussen modtager på vegne af Den Kongelige Livgardes Fond.

Oberstløjtnanten tager ordet, og takker de mange fremmødte for deres deltagelse i årets Gardermarch. Det er deres fortjeneste, at Gardermarch kan donere et så stort beløb. Uden for mange floskeler ringer Egidiussen med klokken og sætter marchen i gang. Som han udtaler: 

”Jeg skal ikke stå her og trække det i langdrag. Jeg ved at I glæder Jer til at komme ud og gå”.

Tambourkorpset drejer højre om, slår tonen an, og sætter i gang. Efter korpset følger alle rekrutterne fra 2. bataljon, efterfulgt af uniformerede deltagere. Derefter i slagorden efter den valgte distance. Forrest gruppen som skal …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet November 2021 ved at klikke her

.

.

.