.

.

22 legater uddelt under Årsdagsparaden

Udover årstiden, var alt tilbage ved normalen, da Den Kongelige Livgarde atter kunne samle al ledigt personel til Årsdagsparade på Livgardens Kaserne i Gothersgade for at markere regimentets årsdag.
Tekst & foto: Andreas Dalsgaard Schultz, oktober 2021

Livgardens årsdag er den 30. juni, hvorfor Årsdagsparaden altid ligger en fredag ultimo juni, tættest muligt på selve årsdagen. På denne dag er det traditionen, at alt ledigt personel ved regimentet stiller til parade for at hævde korpsånden, ære de, som yder en særlig indsats, og mindes dem, som er faldet i tjeneste.

Covid-19 restrektionerne i juni måned betød desværre – som i så mange andre tilfælde – at paraden måtte udskydes for anden gang. Det var derfor en længe ventet parade, da det endelig tillod sig at samle regimentet på eksercerpladsen i Gothersgade for at markere enhedens 363-årsdag.  

Ved Årsdagsparaden er det fast tradition, at Livgarden anerkender de personer, som yder eller har ydet en særlig fremtrædende indsats. Legaterne uddeles af Den Kongelige Livgardes Fond, om hvilket oberst Mads Rahbek sagde følgende:

”Vi har ved Livgarden fået skabt Den Kongelige Livgardes Fond og vi får støtte af Garderforeningerne, Gardernetværk og donationer fra gamle gardere og andre som vil støtte Livgarden. Det betyder, at vi kan uddele en lang række legater, som anerkendelse af den særlige præstation.”

Artiklen fortsætter under annoncen

Udover legatuddeling, uddeltes også tre af Chef Livgardens Mønt. Siden mønten blev indført for to år siden, er der i alt uddelt 22 eksemplarer til personer som: ”har trådt i karakter og gjort det rigtige i situationen. Modtagerne har gjort en særlig indsats ved Livgarden eller for Livgarden.”

Det vil naturligvis altid være sådan, at med personel af høj kvalitet generelt, kan ikke alle, der burde, blive anerkendt, hvilket obersten også berørte, og sluttede med: ”Lad dem der bliver anerkendt i dag være en inspiration for os andre, om fortsat at gøre det rigtige og gøre det bedst muligt.”

Efterfølgende kunne oberst Rahbek kalde 22 legatmodtagere, samt tre personer til Chef Livgardens Mønt, frem foran paraden, til uddeling af legater.

Den Kongelige Livgardes Fond ønsker alle legatmodtagere tillykke med anerkendelsen.

 

Fra Den Kongelige Livgardes Fond legater blev der uddelt følgende:

4 legater fra Christian den IX’s Mindelegat

3 Legater fra Frederik den VIII’s Mindelegat

3 legater fra Christian den X’s Mindelegat

2 legater fra Frederik den IX’s Mindelegat

1 legat fra Den Kongelige Livgardes Fonds legat for fortjenstfuld indsats

1 legat fra Katrine Kielland-Brandts Legat:

3 legater fra Mogens Bay Legatet

2 legater fra Den Kongelige Livgardens Fonds legat til civile støtter 

1 legat fra Den Kongelige Livgardes Fonds legat til pårørende af gardere

1 legat fra Den Kongelige Livgardes Fonds Civillegat

.

.

.

.