.

.

På beredskab for Politiet

Fra og med d. 1. december 2019 indtrådte de første 90 gardere fra Vagtkompagniet på højt beredskab for politiet. Garderne indtræder dermed i det, man i det seneste forsvarsforlig kalder den strategiske reserve.
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard – Foto: Christian Sundsdal, Forsvaret – januar 2020

Af indeværende forsvarsforlig fremgår det, at Forsvaret skal opstille en strategisk reserve på omkring 400 soldater, som kan støtte politiet i forbindelse med større uvarslede hændelser. De uvarslede hændelser kan eksempelvis være i forbindelse med terror eller andre kriser, hvor politiet pludselig har brug for ekstra ressourcer til opstilling af bevogtningsopgaver eller oprettelse af check-points.

”Forsvarets kerneopgave er at holde Danmark sikkert og trygt. Opgaven, som soldaterne fra Livgarden nu tager hul på, går lige nøjagtigt ud på det – at skabe sikkerhed og tryghed i en situation, hvor vi er ramt af en ulykke eller et angreb. For mig giver det god mening, at Forsvaret støtter politiet i ekstraordinære situationer. Det er en god måde som samfund at udnytte vores samlede ressourcer og beredskab,” siger forsvarsminister Trine Bramsen til Forsvaret.dk.

Foruden garderne ved Livgarden, består den strategiske reserve af ca. 300 erfarne og professionelle soldater fra Hærens stående Reaktionsstyrke. Denne del af styrken indtræder dog først i beredskab fra 1. februar 2020, og vil udgøre reservens hovedstyrke.

”Med etableringen af den strategiske reserve har vi nået endnu en milepæl i implementeringen af forliget. Med den strategiske reserve kan Forsvaret nu med kort varsel mobilisere soldater til støtte for politiet, hvis der sker uventede begivenheder. Dermed er Forsvaret sammen med politiet med til at øge trygheden i Danmark,” siger forsvarschef, general Bjørn Bisserup til Forsvaret.dk.

Af Forsvaret.dk fremgår det yderligere, at når garderne indsættes som støtte til politiet, har de samme magtbeføjelser som en polititjenestemand. Det betyder eksempelvis, at garderne kan foretage anholdelser efter ordre fra politiet. Dog tilknyttes magtbeføjelserne kun til den enkelte opgave, ligesom der altid vil være en polititjenestemand tilstede, som kan støtte og vejlede de indsatte gardere i opgaveløsningen. Hertil vil garderne til enhver tid blive indsat under ledelse af politiet.

Med Vagtkompagniets nyligt oprettede 4. vagthold, kan den normale vagtrotation fortsætte, hvor de 3 vagthold oppebærer vagten, mens det sidste vagthold indgår i beredskabsvagten. Opgaven som beredskabsvagt vil gå på tur, og således skifte ugentligt mellem vagtholdene. Garderne på beredskabsvagt vil være på enten 2 eller 12 timers beredskab.

Artiklen fortsætter under annoncen
En større koordinationsopgave

Det kan måske, ved første øjekast, lyde simpelt at oprette et 4. vagthold. Der skal indkaldes en håndfuld rekrutter mere end vanligt. Der skal oprettes et antal ekstra stuer med skabe og senge, og så kan rekrutterne ellers – når de er uddannet som gardere – indsættes på beredskab.

Opgaven er dog langt fra såre simpel, og forberedelserne til at oprette det 4. vagthold såvel som beredskabsvagten har krævet mange grundige overvejelser hos regimentet. Et af de særligt afgørende punkter, der vil bestemme den strategiske reserves værdi for samfundet, er samarbejdsevnen mellem politi og forsvar.

I operationscenteret på Flyvestation Karup har man således afholdt en særlig øvelse med netop det formål at træne samarbejdet mellem politi og forsvar. Her var temaet for øvelsen koordination og kommunikation, hvilket ikke nødvendigvis ligger lige til, når der skal handles på tværs af en militær og civil organisation. Til Forsvaret.dk udtaler Mads Rahbek:

”Vi skal have styr på, hvordan de forskellige organisationer agerer, når en militær og civil organisation skal arbejde sammen – hvad er det for et sprog, vi taler, og procedurer vi anvender.”

Øvelsen er afholdt på initiativ af Forsvaret, hvilket får ros med på vejen af Jens Peter Ladefoged, afsnitsleder for eksternt samarbejde hos Rigspolitiet, der udtaler til Forsvaret.dk: ”Det er supergodt set af Forsvaret at lave sådan en øvelse og forberede sig. Det er også i min optik en indikation af den dedikation, som Forsvaret går til den her opgave med. De viser, at de gerne vil være med til at løse – i den her situation – en utrolig vigtig samfundsopgave”

.

.

.