.

.

 

.

Garderforeningen for Kolding & Omegn

Forening nr. 6 – stiftet 7. august 1904

.

.

.

Om foreningen

Foreningens formål er at samle gamle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gamle gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.
Foreningen har altid været en stor støtte for De Danske Garderforeninger og Den Kongelige Livgarde bl.a. ved salg af annoncer til Garderbladet og genanskaffelse af møbler til De Danske Garderforeningers mødelokale på Livgardens Kaserne. På samme måde har tidligere Niles Weber Pedersen været idémanden bag udgivelsen af Den Kongelige Jubilæumsmedalje samt gaven og økonomien til udsendelsen af ”Juliehilsen” til de udsendte gardere.
Når der skal afholdes Blå Fest er foreningen altid klar med hjælp til de unge gardere, hvad enten det er praktiske opgaver, økonomi en særlig overraskelse, at et af forsvarets Musikkorps deltager i marchen gennem Koldings gader og ikke mindst at sikre, at deres familie også får en heldagsoplevelse, f.eks. med et besøg på Trapholt Kunstmuseet.

.

Kommende aktiviteter

Foreningen har ingen planlagte aktiviteter

.

Kontaktinformationer

Formand
Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16
6000 Kolding
Tlf.: 75 50 52 59 / 40 26 00 59
ole@borkjessen.dk
Næstformand
Jørgen Friis Jensen
Tlf.: 75 58 33 67
Mob.: 40 98 25 66