.

.

Med Livgarden På Brave Lion

Den 20. september startede årets højdepunkt for 2/I LG. Nemlig 1. Brigades store årlige øvelse BRAVE LION. I ugerne op til var der fart på med enhedsuddannelse i delings- såvel som kompagniramme, for slet ikke at nævne det store logistiske arbejde i at få kompagniets køretøjer og materiel klar til de to ugers strabadser i Oksbølterrænet. Det lykkedes, og så var fundamentet på plads for den to uger lange øvelse, hvoraf den første uge bestod af underafdelings- og afdelingsledet uddannelse, mens at uge 2 bestod i at deltage i Brigadeøvelsen som sekundær øvelsestager.

.

Tekst: DEN KONGELIGE LIVGARDE Foto: Forsvaret, november 2021

Tidligt mandag morgen startede det med klar til kamp, og herefter transport til Oksbøl. Ved ankomst var det tid til den sidste klargøring inden kompagniet gik i BSO, der naturligvis blev gennemført efter reglementets forskrifter.

De første par dage foregik i delingsramme, med angreb fra bevægelse, opsiddet og afsiddet, og rutinering af standardreaktionerne ved møde med modstanderen. Besvarelse af ilden, afsidning med infanteriet og herefter gennemførelse af en manøvre, der gjorde delingen i stand til at nedkæmpe modstanderen, og skabe forudsætning for at kunne videreføre angrebet. Herefter videre til et nyt BSO, genopbygge kampkraft, samt gennemførelse af uddannelse og førervirke mhp. klargøring til morgendagens opgaver.

Efter at have fået banket lidt rust af for BSO tjenesten, begyndte det at gå hurtigt med gravning af nærsikringer, opsætning af bivuaker, oprettelse af materielområde, latrin osv. Og det var som om soldaterne godt vidste – eller i hvert fald meget hurtigt lærte – at jo hurtigere de …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet December 2021 ved at klikke her

.

.

.