.

.

Musikkorpset bliver husvild – igen

Den 18. januar kunne man læse i Berlingske, at Det Kgl. Teater ønsker at indrette et børneunivers for scenekunst i Stærekassen ved Kongens Nytorv, hvor Livgardens Musikkorps i en årrække har haft fast øvelokale og koncertsted. Dermed står Musikkorpset igen til at blive husvild, pt. uden udsigt til nye øvelokaler.

.

Tekst: Apr-12 Andreas Dalsgaard

Sidste gang Musikkorpset blev husvild var i 2010, hvor Forsvarets Arbejdsmiljø Center Øst lukkede Musikstuen på Livgardens Kaserne, hvorefter Musikkorpset måtte se sig nødsaget til at leje sig ind på forskellige lokationer i København og Værløse. Dengang var det yderst vanskeligt at finde egnede lokaler i nærmiljøet til kasernen, og ifølge orkesterchef Eric Enstrøm, bliver det ikke nemmere denne gang. Da vi spurgte, om han tror situationen er anderledes denne gang, svarede Enstrøm kort og godt: ”Jeg har ingen tiltro til at noget har ændret sig til det bedre denne gang.

Da Musikkorpset efter en lang periode som hjemløs endnu ikke havde fundet egnede lokale, blev man tvunget til at tænke ud af boksen. Hvis ikke der fandtes egnede lokaler, så måtte man selv opføre dem. Det var egentlig ikke en ny tanke, selv at opføre egnede lokaler, men i den desperate boligløse situation, forstærkedes forhåbningerne.

Projekt Musikhus startede allerede i 2007 på en idé om at opføre et musikhus på det område, hvor eksercerhuset lå i gammel tid. Planerne berammede et over 1300 km2 stort hus, delvist nedgravet for at dominere …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet april 2021 ved at klikke her

.

.

.