Nyheder & Arrangementer 


Sommerudflugt til Hou Dås. Sennelsvej 158 7700 Thisted
Tirsdag d. 18 august kl. 18.00
Vi griller i det grønne og efter spisning vil Svend Sørensen vil fortælle om Hou Dås.
Medbring selv bord, stol, service og kaffen. Pris 100 kr. inkl. mad og drikke
Tilmelding senest d. 14 august til Niels Godiksen 20907901 el n.godiksen@mail.dk
Torsdag d. 27. august kl 18.30 Landsskydning på 200 m.
Skydning på 200 m. på skydebanen i Næstrup.
Der vil blive stillet gevær til rådighed.
Alle fra Region I skal være velkommen
Efter skydningen er foreningen vært ved smørrebrød.
Tilmelding til Niels Godiksen på 20907901 el n.godiksen@mail.dk
Lørdag d. 5. september flagdag i Thisted kommune
Der er en foreløbig plan som starter kl. 09.00 på Rådhuset med brunch, derefter er der march til det gamle rådhus på Storetorv hvor der vil værre taler af Borgmesteren og Direktør for Beredskabsstyrelsen Henning Thiesen.
Men der tilgår nærmere på mail, når vi kommer tættere på.
Tilmelding senest d. 1/9 til Niels Godiksen på 20907901 el n.godiksen@mail.dk