.

.

 

.

.

Garderforeningen for Kerteminde & Omegn

Forening nr. 48 – stiftet 15. februar 1921

.

Om foreningen

I årene efter 1. verdenskrig, da toggangen til Odense stadig var indstillet om aftenen, var det næsten umuligt for den lille kreds her af gamle gardere, der var medlem af  Den Fyenske Garderforening i Odense at deltage i møderne der. Der opstod mere og mere den tanke, at man ville danne sin egen forening.
Lige efter nytår 1921 samledes så en kreds af gamle gardere med konsulent Nørgaard-Offersen i spidsen hos gårdejer Laurits Sørensen i Lille Viby, der viste sig at skulle blive foreningens første formand, og som var på posten i 30 år.
Man enedes om at indkalde til et møde på Tornøes Hotel i Kerteminde den 15. februar 1921.
Der mødte 24 gamle gardere og foreningen blev dannet.
Foreningen er stadig aktiv, bl.a. med en årlig fællesudflugt, skydninger , foredrag og et godt sammenhold, hvor alle gardere er velkomne.

.

Kommende aktiviteter

Foreningen har ingen planlagte aktiviteter

.

Kontaktinformationer

Formand
JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58
5370 Mesinge
Tlf.: 40 16 28 64
sd@bidro.dk
Næstformand
JAN-75 Jørgen Hansen
Tlf.: 65 32 52 44
kkjh@stofanet.dk