.

.

Overblik: De Kongelige Flag

De kongelige flag er Dannebrog som splitflag med særlige mærker i midterfeltet, spunsen. De kongelige flag viser, at en kongelig person residerer på det pågældende sted – eller for Søværnets og Flyvevåbenets vedkommende, at en kongelig person er om bord. De kongelige flag anvendes også på bilerne ved officielle lejligheder.
Tekst: FEB-75 Jesper Asmussen

.

Kongeflaget har i spunsen det kongelige våben med kongelig krone, våbentelt, skjoldholdere, skjolde og ordenskæder. Dette er majestætens personlige flag og bruges på de steder, hvor monarken opholder sig, fx de kongelige slotte og palæer eller på Kongeskibet Dannebrog.

.

Tronfølgerflaget eller kronprinsflaget bærer det kronede danske rigsvåben med de tre rigsløver og ni hjerter omgivet af Elefantordenens kæde. Dette er kronprinsens personlige flag og bruges de steder, hvor kronprinsen er til stede, fx på Amalienborg Slot og Marselisborg Slot.

.

Rigsforstanderflaget fører i spunsen de kongelige regalier: krone, scepter, sværd og rigsæble, og dette flag anvendes af dét medlem af kongefamilien, der i majestætens fravær fremtræder som rigsforstander.

.

Kongehusflaget er med kongelig krone og benyttes af øvrige medlemmer af den kongelige familie, for hvem intet særligt flag er fastsat.

.

.

.