.

.

Foreningsnyt januar 2022

Garderbladets 32 sider kan ikke altid udgøre rammerne for de mange historier, vi egentlig gerne vil fortælle. Her på siden har vi derfor samlet de foreningsindlæg, der ikke nåede med i Garderbladet for januar måned 2022. 
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard Schultz – december 2021

Så skriver vi 2022, og Garderbladet udgives nu som den 111. årgang. Denne måned har vi igen samlet en håndfuld foreningsindlæg, der ikke kunne være med i bladet. Heldigvis følger vi som altid op på der, her på hjemmesiden. Vi starter med at tage et smut til Aarhus, der også ligger billede til øverst i artiklen, hvor foreningen har afholdt generalforsamling. Her fortæller foreningen: 

Generalforsamling den 12. november 2021 60 gamle gardere og 40 ledsagere var mødt frem til foreningens 118. generalforsamling i Frimurerlogens lokaler. Mens generalforsamlingen blev gennemført, holdt Helle Lyster foredrag med tips og inspiration til det gode liv for ledsagerne i et andet lokale.

Der var genvalg til formanden, Niels Erik Kjær. Nyvalgt til posten som kasserer blev Verny Thomsen, Næstformand Jørgen Ø. Johnsen og Per Bundgaard blev genvalgt. Klaus Ulrik Holck havde ønsket at træde ud af bestyrelsen, i stedet blev valgt Kasper Bruun Algren Vestergaard. Afslutningsvis var der genvalg til vores to revisorer, Orla Hansen og Hans Benfeldt Kjær. Champagnelegatet blev tildelt Verny Thomsen som påskønnelse for hans store indsats i forbindelse med overtagelse af bogholderi og regnskab efter vores afdøde kasserer.

Efter generalforsamling og foredrag samledes gamle gardere og ledsagere til en lækker 3-retters middag. Under middagen gennemførtes en lille ceremoni, hvor foreningens nye fane langt om længe kunne indvies officielt. Vicepræsident og formand for region 2, Jens Saabye Nielsen, slog det første søm i fanepladen for Kongehuset. Det andet søm, for fædrelandet, blev slået i af næstformand Jørgen Ø. Johnsen. Formanden, Niels Erik Kjær, slog det sidste søm i for foreningen. Efter spisningen var der uddeling af hæderstegn. 39 medlemmer i alt skulle tildeles hæderstegn for henholdsvis 10-, 25-, 40-, 50- og 60-års jubilæum. 21 jubilarer var mødt op på aftenen for at få tegnene overrakt personligt.

Efter at de stolte jubilarer havde indtaget deres pladser kaldte formanden vores tidligere formand, Søren O. Pontoppidan frem foran forsamlingen. I en kort tale blev Pontoppidan takket for hans store hjælp og støtte til Arne Høy Nielsen i hans sidste, svære tid. Formanden afsluttede talen med at overrække Pontoppidan en flot gavekurv med alskens lækkerier.

Julefrokost den 25. november 2021 blev holdt hos Rita og Jes Laustsen på Restaurant Kohalen.  Efter en lang, ufrivillig pause var det nu muligt at slå sig løs igen. 55 gamle gardere sluttede op om arrangementet, der indebar servering af ikke mindre end 10 forskellige, veltilberedte og velsmagende retter. Undervejs leverede vores nye bestyrelsesmedlem, Kasper Vestergaard, en medrivende og bloddryppende beretning om 1700-tallets dekadente liv ved hoffet. Kulminerende med fortællingen om Livgardens mytteri juleaften 1771. Tak til Kasper for beretningen. Og tak til Jes Laustsen for den første dram, der gav sildene følge.

Næste stop er på den jyske vestkyst, hvor Ringkøbing-Skjern Garderforening har afholdt fugleskydning. Her fortæller formand Anders Bjerg: 

Torsdag den 11. november kom foreningen i gang igen, efter to års pause på grund af Covid-19, med den traditionsrige pokalskydning m/k, men alle havde åbenbart ikke været helt klar efter nedlukningen, for der mødte kun 10 skyttere op i Højmark Hallens skydekælder. Da skydningen i foråret blev aflyst, blev der kun én skydning, der talte med i kampen om vandrepokalerne. Æren til at opbevare pokalerne, indtil næste efterår, tilfaldt Yette Jensen og Klaus Jensen. De individuelle præmie, der var Garderglas, blev vundet af: Damer Kl. A: Yette Jensen 97 p. Damer Kl. B: Margit Jensen 92 p. og Mie Christensen 89 p. Herrer Kl. A: MAR 65 Klaus Jensen 99,3 p. og JAN 72 Anders Bjerg 96,3 p. Herrer Kl. B: FEB 69 Gunnar Jensen 94,2 p. og MAJ 65 Egon Jensen 91,1 p. Præmierne til de individuelle vindere og vandrepokalerne blev uddelt ved det efterfølgende kaffebord.

Vi skal til Sjælland, nærmere bestemt Faxe, der er midt i en sammenlægning med Haslev GF. Her fortæller foreningen: 

Årets generalforsamling i Faxe og Omegns Garderforening blev afholdt d. 13. november i Gl. Sportshal, Faxe med deltagelse af 10 medlemmer. Generalforsamlingen startede med et nifoldigt leve for HMD. Svend Poulsen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Herefter fik formand Mikael Hansen ordet, og kunne berette, at Haslev GF og Faxe GF endnu ikke var sammenlagt grundt covid-19. Sammenlægningen forventes at ske pr. 1. januar 2022, med stiftende generalforsamling d. 22. januar.

Formanden har siden sidst deltages i et par online formandsmøder med region 5. Her blev det oplyst at DG fortsat mangler penge, men grundet vedtægternes ikke kan lade medlemskontingentet stige. Man har derfor anmodet om en frivillige indbetaling på 10 kr. pr. medlem, således at Garderbladet fortsat kan udgives uændret.

Der har været Repræsentantskabsmøde i Svendborg, som foreningen dog ikke deltog i. Foreningen har deltages i flagdagen med to personer og i Gardermarch med en person.

Haslev og Faxe GF har afholdt et par arbejdsmøder for at få de sidste detaljer på plads i forhold til sammenlægningen.

Faxe GF har pt. 33 medlemmer, hvilket er en lille tilbagegange siden seneste generalforsamling, idet der ikke er tilkommet nye medlemmer til foreningen. Billedet er det samme for de fleste foreninger i Danmark.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Herefter gav kasserer Ole Glavind sin beretning. Regnskabet var godkendt af revisor Ole Pedersen. Der havde kun været indtægt fra kontingentindbetalinger, idet fugleskydningen ikke kunne afholdes grundet covid-19. Beretningen blev godkendt.

Skyderleder Bjarne Larsen berettede, at der ikke havde været afholdt aktiviteter grundet covid-19. Da Bjarne Larsen ikke ønsker at være skydeleder i den nye Garderforening, har han brugt det lille overskud i skydekassen på øl og vand til generalforsamlingen. Beretningen blev godkendt.

Herefter var der valgt af bestyrelse, og alle kandidater blev genvalgt for de sidste måneder. Kontingentet blev også det samme – 350 kr. pr. år.

Afslutningsvis var der uddeling af hæderstegn til Arne Christian Jørgensen, som modtog 60-års tegn.

Generalforsamlingen sluttede med, at formanden takkede Bjarne Larsen og Svend Poulsen for deres indsatser i løbet af årene som henholdsvis skydeleder og dirigent ved generalforsamlingerne.

Herefter gik generalforsamlingen til frokost.

Vi slutter rundturen i Købe, der har afviklet årets bankospil. Her fortæller foreningens sekretær Steen Rasmussen: 

Arrangementet fandt sted den 29. november 2021.

Endelig kunne vi afholde vort årlige Bankospil, samme sted som vor kammeratskabsaften. Halvtreds fremmødte med familie og venner, havde afsat aftenen til spil og hygge. Lidt færre end vi plejer, men situationen taget betragtning, ganske fint..

Formanden Henrik Agerlin bød gæsterne velkommen i døren samtidig med at han kontrollerede for coronapas. Efter alle var ankommet og havde fundet en plads – bød han velkommen til aftenens banko med indlagt lotteri.

Vi startede med spisning. Glaseret skinke med brune kartofler og grønlangkål… det smagte fortrinligt.

Så gik Bankospillet i gang, under kyndig vejledning fra Flemming og Carsten for 26.ende gang. Det er Flemming som med flid og stor energi, finder alle de præmier vi spiller om. Tak igen for indsatsen. Derudover havde vi fået flere flotte præmier fra vores medlemmer.

Første del af bankospillet blev afsluttet og der blev serveret kaffe/te, små chokolader og småkager.

I pausen blev der solgt lodder til det amerikanske lotteri Anden del af bankospillet blev sat i gang med en sjov historie fra Flemming – som altid…..

Efter de sidste bankopræmier var uddelt, blev spændingen omkring de meget flotte præmier til lotteriet udløst. Det blev Kaj Lykke Jensen som vandt den flotte kurv, leveret af et af vore medlemmer.

Tak for fremmøde og tak til vore sponsorer.

Se billeder på hjemmesiden www.koogf.dk .

.

.

.

.