.

.

Nyheder  Ι  Historie

En gigantisk præstation: Sikringsstyrken 1914 – 1918

Mange læsere af Garderbladet vil temmelig sikkert kunne finde gamle fotografier, postkort, breve m.v. af en fjern bedste-olde-tipoldefar  i skuffer og skabe, – ting, som viser den pågældende i mørk uniform med en karakteristisk kasket som soldat i tiden 1914-18. Dette var under den såkaldte sikringsstyrke, der var det største militære opbud i Danmarks historie og da den var størst, talte over 60.000 mand under våben.

.

Tekst: Oberstløjtnant, Lektor, cand.mag. Ebbe Juul-Heider, maj 2016
Forhistorie

I slutningen af 1800-tallet opførtes Københavns befæstning såvel mod søsiden som mod landsiden. Meget står den dag i dag – fx Charlottenlund Fort og Garderhøjfortet  – det var et omfattende byggeri med mængder af tungt skyts og med betragtelige hindrearbejder, herunder store planlagte oversvømmelser.

Der var således tale om et endog meget omfattende befæstningsanlæg – både i styrke som i geografisk spredning. Og hvad var så ideen bag dette vældige kompleks – Københavns befæstning?

Ja, den militære tankegang var koncentrationen af de væbnede styrkes på èt sted, nemlig i hovedstaden. Her skulle Danmarks neutralitet forsvares til det yderste med håbet om, at den stormagt, som ikke var angriberen, ville komme til undsætning.

Omsat til klart sprog før 1914: Hvis det kejserlige Tyskland angreb, skulle dansk forsvar holde ud i Københavns befæstning, indtil …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet maj 2016 ved at klikke her

.

.

.

.