.

.

Garder Andreas B. Nielsen modtager Dronningens Ur

Onsdag d. 13. november tildelte H. M. Dronningen det famøse Dronningens Ur til Garder Nielsen fra indkaldelseshold APR-19. Tildelingen fandt sted på Livgardens Kaserne med overværelse af familie, kæreste og soldaterkammerater.
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard – november 2019
Foto: Olav Vibild

Garder Nielsen er født i Aalborg som den ældste i en søskendefolk på tre. Efter gennemførsel af beredskabslinjen på HTX, der fokuserer på samarbejde mellem politi, brand og redning, valgte Garder Nielsen af aftjene sin værnpligt ved Den Kongelige Livgarde.

I motivationen for indstillingen af Garder Nielsen til Dronningens Ur fremgår, at Nielsen gennem hele sin værnepligt har vist sig som en særdeles dygtig garder og god kammerat. Han har udvist en meget professionel indstilling til tjenesten og har altid ydet sit yderste for at løse opgaverne så perfekt som muligt.

Garder Nielsens vedvarende opsøgende hjælpsomhed overfor sine kammerater har i høj grad været medvirkende til at øjne niveauet på hele vagtholdet. Hertil har beskrives Garder Nielsen som pligtopfyldende med en tendens til at sætte store krav til sig selv – både i forhold til vagttjenesten såvel som eksercitsen der udføres forbilledligt.

Under rekrutuddannelsen i Høvelte blev det tydeligt bemærket, at Garder Nielsens gode holdning til tjenesten, gode feltmæssige færdigheder og store overskud til at hjælpe sine kammerater, bidrog til at højne niveauet for hele hans gruppe.

Garder Nielsen påtænker efter endt værnepligt at tage en uddannelse som elektriker, da han godt lide at bruge sine hænder og arbejde mennesker. Når Garder Nielsen hjemsendes ultimo november måned kan han se tilbage på en, med egne ord ”fantastisk tjeneste ved Den Kongelige Livgarde”.

Artiklen fortsætter under annoncen
Dronningens Ur

Historien om Dronningens Ur starter helt tilbage d. 11. marts 1969, hvor Kong Frederik d. IX fylder 70 år, og i den anledning ønsker garderforeningerne at overrække majestæten en særlig gave, der ikke kun skal glæde Kongen, men også de tjenstgørende gardere ved Livgarden. Der findes utallige beretninger om, hvordan Kong Frederik skattede Livgarden, så en fælles gave til konge og gardere synes oplagt, hvis ikke ideel.

I året forud for majestætens 70-årsdag indsamler garderforeningerne bidrag fra samtlige medlemmer af De Danske Garderforeninger, der på daværende tidspunkt tæller ca. 12.000 medlemmer. Det lykkes garderforeningerne at indsamle 25.187 kr., der i nutidsværdi svarer til ca. 200.000 kr. Et beløb der vidner om den solide opbakning og støtte til Kongefamilien i garderforeningerne.

Bidragene til gaven samles i en fond, der senere navngives Garderfonden ”Kongens Ur” og stilles til disposition for Kong Frederik på dennes fødselsdag d. 11. marts 1969. Herpå påhvilede Kongen en opgave i at afgøre, hvordan fonden skulle komme de værnepligtige ved Den Kongelige Livgarde til gode.

I fundatsen for fonden kan man da læse: ”Hans Majestæt har derefter bestemt, at der årligt for renterne skal indkøbes armbåndsure, der skal bære påskriften ”KONGENS UR” og årstallet, således at der ved hver afskedsparade for Hans Majestæt af Hans Majestæt kan overgives et ur til en á to repræsentanter for de bedste værnepligtige af det hjemsendelsesberettigede hold.”

Efter tronskiftet i 1972 ændredes navnet Garderfonden ”Kongens Ur” til ”Dronningens Ur”, og traditionen med at overrække et armbåndsur til holdets bedste garder blev nu overtaget af H.M. Dronning Magrethe d. II. Selve paraden afvikles stadig den dag i dag på præcis samme måde, som første gang Kong Frederik d. IX overrakte det første ur.

I dag er fonden ”Dronningens Ur” sammenlagt med en række andre fonde under navnet Garderfonden, der ligeledes administreres af Præsidiet for De Danske Garderforeninger, og hver fjerde måned overrækker præsidenten stadig et armbåndsur til majestæten, som derpå holder traditionen i hævd.

.

.

.