.

.

Gardere uddanner irakere

Task Force Dragon Operation Inherent Resolve Hold 10 har nu overtaget ansvaret for træningen af irakiske soldater fra Dragonerne. Hovedparten af trænerne kommer fra Den Kongelige Livgarde. Indtil nu har de kørt det nøjagtigt samme uddannelsesprogram som det tidligere hold, men nu begynder de så småt at justere uddannelsen, så den i højere grad får et irakisk ansigt. 
Tekst: Kim Vibe Michelsen – september 2019

Solen er så småt ved at få magt, da den irakiske bataljon – 600 mand – kompagnivis træder an for at takke deres danske instruktører. De har netop afsluttet to måneders dansk uddannelse, hvoraf Hold 10 har været på de sidste to uger.

Irakiske kaptajner med stjerner på størrelse med hønseæg på skuldrene takker de danske instruktører, der kvitterer ved at overrække hver enkelt soldat et certifikat som bevis på en veludført uddannelse. Stemningen er let og munter, og ved flere lejligheder bryder irakerne ud i sang og dans.

Hold 10 har nu været i Irak i tre uger. Her har soldaterne fra Den Kongelige Livgarde, Ingeniørregimentet og Danske Artilleriregiment netop færdiggjort uddannelsen for de første 600 irakiske soldater, der kom igennem med et godt resultat.

”Vi har bestræbt os på at følge hold 9s uddannelsesplaner og metoder for det hold irakere, som de begyndte at træne. Mest for at irakerne ikke skulle mærke nogen ændringer i deres uddannelsesforløb, men også for at vi kunne komme ind i rutinen”, fortæller Christian Thielke Alber, der er major og kompagnichef for Build Partner Capacity kompagniet, der står for både træningen af irakerne og de sikringshold – såkaldte Guardian Angels – der passer på de danske træningshold

Artiklen fortsætter under annoncen

Irakiske instruktører: Den afsluttede uddannelse betyder også en pause for de danske instruktører. En pause på en uges tid til næste irakiske bataljon står klar. Programmet står dog ikke på badeferie for det danske hold. Nu skal uddannelsesplanerne justeres på baggrund af de sidste ugers erfaringer og Hold 10s visioner.

”En af de ting vi prøver at justere, er irakernes evne til at uddanne sig selv. Vi vil gerne uddanne flere irakiske instruktører, så de selv kan fortsætte og vedligeholde uddannelsen, der hvor de nu bliver sendt hen, når vi er færdige med dem,” siger Christian Thielke Alber

Irakiske instruktører er som sådan ikke noget nyt. På det netop afsluttede hold var der fem irakere, der klarede sig igennem træn træneren uddannelsen. På hold 10 vil de danske soldater dog prøve at få betydeligt flere igennem den del af træningsprogrammet.

Udover at den giver irakerne mulighed at vedligeholde egen uddannelse, giver den dem også ejerskab til den nye viden, som de har fået af de danske soldater. Et ejerskab så irakerne selv kan skabe et sikkert Irak med et irakisk ansigt.

Irakiske instruktører: Den afsluttede uddannelse betyder også en pause for de danske instruktører. En pause på en uges tid til næste irakiske bataljon står klar. Programmet står dog ikke på badeferie for det danske hold. Nu skal uddannelsesplanerne justeres på baggrund af de sidste ugers erfaringer og Hold 10s visioner.

”En af de ting vi prøver at justere, er irakernes evne til at uddanne sig selv. Vi vil gerne uddanne flere irakiske instruktører, så de selv kan fortsætte og vedligeholde uddannelsen, der hvor de nu bliver sendt hen, når vi er færdige med dem,” siger Christian Thielke Alber

Irakiske instruktører er som sådan ikke noget nyt. På det netop afsluttede hold var der fem irakere, der klarede sig igennem træn træneren uddannelsen. På hold 10 vil de danske soldater dog prøve at få betydeligt flere igennem den del af træningsprogrammet.

Udover at den giver irakerne mulighed at vedligeholde egen uddannelse, giver den dem også ejerskab til den nye viden, som de har fået af de danske soldater. Et ejerskab så irakerne selv kan skabe et sikkert Irak med et irakisk ansigt.

.

.

.