.

.

 

.

Morsø Garderforening

Forening nr. 44 – stiftet 16. juli 1918

.

Om foreningen

Vores Garderforening blev stiftet den 18. juli 1918 på Vils kro af 40 gamle gardere fra Morsø.
Den 15. juni 1919 – på Dannebrogs 700-års fødselsdag – indviedes foreningens fane i Håndværkerforeningen i Nykøbing af Præsidenten for De Danske Garderforeninger, oberst Boeck. Til faneindvielsen var knyttet en fest i Strandpavillonen i Plantagen, den største folkefest i Nykøbing nogensinde.
Vores formål som Garderforening er at vække og vedligeholde kærlighed til konge og fædreland samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
Med 55 medlemmer har vi en lille men tætknyttet Garderforening.

.

Kommende aktiviteter

OBS! OBS! OBS! Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 22.09. kl. 1800 på “t´Bords”, Skovgade 17, Nykøbing Mors. Dagsorden iflg. lovene. 1. Valg af dirigent. 2. orm. beretning. 3. Kassererens beretning. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. Forslag om evt. sammenlægning med Thisted GF (Hans Søndergaard Larsen). Redegørelse tidl. udsendt. Kopi udl. på gen.fors. 6. Valg af 2 best.medl. Bj. Larsen, 04-79, Hans S. Larsen, 05-73 (opstiller ikke). 6a. Valg af suppl. Hans Th. Mortensen 09-63. 7. Valg af fanebærer Mads Vejle 10-80. 8. Valg af 2 revisorer. Kr. Poulsen Møller 01-61 + 1 ny. 9. Evt.
Følgende vil få tildelt hæderstegn. 60 år Ove Bak Pedersen 05-54 Udl. (Æresmedlemsbevis, udl.) 50 år Kresten Poulsen Møller 01-61, 40 år. Bjarne Larsen 04-79, Jørgen Kibsgaard 01-72, Kaj K. Trans 11-61, Mads Vejle 10-80, Kjeld G. Kudsk 10-80, Knud Rasmussen 09-64. 25 år Niels Kr. Østergaard 06-87. Udl. Karsten Schødt-Pedersen 07-94, Søren Køstner Laustsen 06-97.
Hæderstegn skal bæres. TILMELDING skal ske til formanden. Mail: aak.rasmussen@gmail.com SENEST 15.09.22

 

Morsø Forsvarsbroderforening inviterer alle sine medlemmer  samt interesserede fra Morsø Garderforening  på et besøg i Bunkermuseum Hanstholm og senere på Thisted Bryghus.
Orientering om et af de største kanonanlæg i Danmark under Anden Verdenskrig. Rundvisning og mulighed for selv at udforske anlægget. Derefter forlægger vi til Thisted Bryghus, hvor der vil være smørrebrød samt naturligvis godt øl.
Vi mødes på Rådhustorvet i Nykøbing kl. 1500 og transporteres i bus til Hanstholm/Thisted. Pris kr. 300. Bindende tilmelding og betaling senest 10.10. til Robert Møller Maul. Mobile pay 61621562 eller Jyske bank 7380, konto 1015188.
 

.

Kontaktinformationer

Formand
Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11,
7900 Nykøbing M
Tlf.: 97 72 22 36
aak.rasmussen@gmail.com