.

.

 

.

Morsø Garderforening

Forening nr. 44 – stiftet 16. juli 1918

.

Om foreningen

Vores Garderforening blev stiftet den 18. juli 1918 på Vils kro af 40 gamle gardere fra Morsø.
Den 15. juni 1919 – på Dannebrogs 700-års fødselsdag – indviedes foreningens fane i Håndværkerforeningen i Nykøbing af Præsidenten for De Danske Garderforeninger, oberst Boeck. Til faneindvielsen var knyttet en fest i Strandpavillonen i Plantagen, den største folkefest i Nykøbing nogensinde.
Vores formål som Garderforening er at vække og vedligeholde kærlighed til konge og fædreland samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
Med 55 medlemmer har vi en lille men tætknyttet Garderforening.

.

Kommende aktiviteter

Foreløbigt ingen.

.

Kontaktinformationer

Formand
Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11,
7900 Nykøbing M
Tlf.: 97 72 22 36
aak.rasmussen@gmail.com