.

.

Andreas Dalsgaard Schultz: DG’s første kommunikationsansvarlige

Andreas Dalsgaard Schultz, DG’s mangeårige trofaste redaktør og kommunikationsansvarlige, besluttede i år at takke af og finde nye jagtmarker. Men hvem er egentlig denne mand, der de sidste 9 år har formået at gøre DG’s kommunikation udadtil så professionel, at selv grafikerne på vores trykkeri ikke er sikre på, at de kan gøre ham kunsten efter i opsætningen af Garderbladet?

.

Tekst: AUG-17 Jonas B. Nielsen

Efter sin hjemsendelse fra hold APR-12 har Andreas nærmest konstant været engageret i De Danske Garderforeninger. De første 2 år som frivillig i hverveudvalget, de sidste 7,5 år som fastansat redaktør og kommunikationsansvarlig for Garderforeningerne. Man kan vel godt sige, at han har været en rimelig uomgængelig personlighed for enhver der har været i kontakt med garderforeningernes sekretariat de sidste 9 år. Rekrutterne kender ham fra hvervemøderne. De vagtgående gardere kender ham som den velklædte herre de dagligt møder på kasernen, der med sit karakteristiske selvsikre smil og faste blik nok har fået dem til at give honnør et par gange i ren refleks. Men de fleste gamle gardere rundt om i landet kender ham selvfølgelig mest som redaktøren på det blad, som de får sendt ind ad brevsprækken hver måned.

 

Første møde med DG’s hverveudvalg

Man kunne sagtens foranlediges til at tro, at hvervemødet der blev afholdt for APR-12 var ekstraordinært inspirerende, siden at det blev startskuddet til en 9-årig karriere i De Danske Garderforeninger. Det var i hvert fald dér, at det hele startede for den unge rekrut Dalsgaard: ”Det var jo den ”gamle garde” af hverveudvalget der stod og præsenterede, og lige pludselig stod min gamle chef fra en restaurant i Næstved, hvor jeg engang arbejdede som opvasker, foran mig, og præsenterede en del af DG’s hjemmeside. Efterfølgende gik jeg ned og hilste på, og det var sjovt at møde ham der. Jeg vidste selvfølgelig godt at han var gammel garder, men jeg vidste ikke, at han var en del af hverveudvalget. Da de så seks måneder senere kom igen til vores hjemsendelsesforedrag, kom det på tale, at jeg måske kunne bruges til et eller andet. Jeg kommer fra en ungdom hvor jeg lavede en masse forskelligt frivilligt for min lokale fodboldklub, så jeg var meget åben overfor at lave noget frivilligt for garderforeningerne. Og så blev jeg altså shanghajet til hverveudvalget, hvor jeg mødte op til…

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet marts 2022 ved at klikke her

.

.

.