.

.

Nyheder  Ι  Historie

Regenterne vi har passet på: Frederik V

Dyk med ned i historien om de 14 regenter som Den Kongelige Livgarde har passet på igennem historien, når vi måned for måned fortæller historien om de danske regenter.

.

Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard Schultz, marts 2022

Frederik V bliver født som ældste søn til Kong Christian VI og Dronning Sofie Magdalene den 31. marts 1723 på Københavns Slot. Her vokser han op, og modtager sin uddannelse, der – i lighed med Frederik V’s forgængere – er mangelfuld og ukomplet. Således ender hans viden med at begrænse sig til det mest nødvendige inden for læsning og skrivning, tysk, fransk og latin samt historie.

Den manglende uddannelse skyldes ikke, at Frederik V er svagt begavet – snarere tværtimod. Men han har svært ved at fastholde fokus på seriøse opgaver i længere tid, og hans lærere klager snart over Frederik V’s manglende flid. Hans interesse kredser sig i stedet om jagt og fornøjelser, og i de sene teenageår udvikles en særlig sanselig og sulten seksuel appetit, der skal få stor betydning for ham livet igennem.

Christian VI nærer store forhåbninger om, at Frederik V vil falde til ro, når først han er rettet ind til højre i et ægteskab. Han arrangerer derfor et passende giftemål med datteren af Kong Georg II af Storbritannien, Louise af Storbritannien. Brylluppet finder sted d. 10. november 1743 i Holsten som en prokurationsvielse – en vielse hvor gommen er fraværende, og brudens broder er stedfortræder herfor.

Den ikke just romantiske vielse gentages i København en måned senere, hvor brudgommen – Frederik V – også selv deltager. Louise opnår hurtigt stor folkelig popularitet, som kun forstærkes af, at hun, ved Erik Pontoppidans hjælp, lærer dansk. Louises popularitet smitter også af på Frederik V, der med tiden bliver yderst populær blandt den mere jævne borger.

Ægteskabet med Louise er lykkeligt, men Frederik V fortsætter dog med at udfolde sit udsvævende liv, ”omgivet af løsagtige kvinder” i berygtede orgier. Dog ikke i en sådan grad, at han ikke (også) lever op til sine ægteskabelige forpligtelser. I 1745 nedkommer Louise med kronprinsparrets første søn, kronprins Frederik, som dog allerede…

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet april 2022 ved at klikke her

.

.

.

.