.

.

100 års historie 


Bornholms Garderforening er den  første i den række af garderforeninger, hvis oprettelse var en umiddelbar følge af Livgardens 250 års fødselsdagsfest. Det var hovedsagelig på foranledning af rentier Waldemar A. Sejer, 271-4-1870, – den første bornholmer, der har aftjent sin værnepligt iLivgarden,- at foreningen stiftedes den 20. september 1908 ved et møde på Hotel Jomfrubjerget i Almindingen. Allerede ved første bestyrelsesmøde den 16. november oplyses det, at der var 58 medlemmer, et ganske pænt antal på den tid.

Bornholms Garderforening var blandt de foreninger, der i 1911 stiftede De Danske Garderforeningers Fællesrepræsentation.

Det ligger i sagens natur, at foreningen altid har måttet hvile mere i sig selv end andre garderforeninger. Der var jo ingen naboforeninger at være i kontakt med, og den har måske mere end nogen anden kunnet leve sit eget liv. Men erfaringen har vist, at garderånden blomstrer lige godt og frodigt, enten den sås på bornholmsk klippegrund eller i det øvrige Danmarks muld.

Her på øen, som så mange andre steder i landet, er der eksempler på, at far, søn og sønnesøn har aftjent deres værnepligt ved Den Kongelige Livgarde, en tradition, der har været stærkt medvirkende til at styrke garderånden i vores forening.

Den 29. april 1912 inviedes foreningens fane på Christianshøj i Almindingen, hvor Bornholms Kommandant efter indvielsen overrakte den til fanebæreren.

Den 20. april 1933 fejrede man 25 års jubilæum ved en smuk fest på Dams Hotel i Rønne.

Den 20. september 1958 fejredes 50 års jubilæum på Hotel Jomfrubjerget i nærværelse af Præsidenten for DG, kammerherre Grüner og frue.

Den 21.- 22. juni 1931 var Bornholms Garderforening vært ved Fællesrepræsentationens Repræsentantskabs-møde, og det har den siden været i 1959, og sidst i 1997 under daværende formand Carl Otto Koefoeds kyndige ledelse i samarbejde med Poul Breitenstein på DG´s kontor og Præsident Ivan Hermansen. Mange gamle gardere husker dette møde, som de kombinerede med en lille sommerferie på øen i dejligt solskin.

Der er for øvrigt tradition for, at Bornholms Garderforening altid deltager i det årlige Repræsentantskabsmøde med formand og fanebærer, underordnet hvor i landet det finder sted. Det gør de med stolthed og glæde, også selv om vores lille forening kun kan betale en mindre del af de dermed forbundne omkostninger.

Bornholms Garderforening fejrede den 24. september 1983 sit 75 års jubilæum med reception på Palæ Cafèen kl. 10 – 12, og en gallafest på Hotel Fredensborg med 70 personer, og deltagelse af Præsidenten for DG Niels Christian Frederiksen med frue, chefen for Livgarden oberst J. Schousbo med frue,  Bornholms kommandant oberst R. Heiberg-Jürgensen med frue, m.fl., samt 2 tambourer.

Livgardens 325 års jubilæum i 1983 var også et bevis på, at garderånden er godt forankret på Bornholm, idet mere end 50 gamle gardere var draget til hovedstaden for at være med til at fejre deres gamle regiment. Det samme var gældende ved 350 års jubilæet i 2008, hvor ca. 30 gamle gardere tog turen til København for at deltage i festlighederne.

Generelt er der fire aktiviteter i foreningen:
Oktober: Virksomhedsbesøg
November: Bowling, sammen med damerne.
Februar: Bowling for gamle gardere, mesterskab
Marts: Generalforsamling.

Generalforsamlingen holdtes i mange år på Christianshøjkroen, men i de senere år er den blevet afholdt i Nylars Samlingshus, hvor der indledes med gule ærter eller anden “Herremad”. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen arrangeret et aktuelt indlæg af en kendt / interessant person. Der deltager altid ca. 25 – 30 personer.

I de senere år har vi haft et årligt virksomhedsbesøg, med vore damer, en aktivitet, som har haft god tilslutning.

Bowling aktiviteterne  er ret godt besøgt, idet gamle gardere i alle aldre kan deltage og have en god aften med kammeraterne. Efter at DG indførte reglen om at man skal deltage personlig i et fælles stævne i københavnsområdet i stedet for individuelle mesterskaber er Bornholm dog i princippet afskåret fra at deltage i landsturneringen.

Man har gennem årene forsøgt sig med skydning og flugtskydning, men medlemmerne har ikke udvist tilstrækkelig interresse for at gøre sådanne aktiviteter til tradition.

Antallet af medlemmer har længe ligget på ca. 110, dog med faldende tendens i de seneste 10 år, p.t. 95 medlemmer. Gennemsnitsalderen er ret høj og ligesom på landsplan, kniber det med tilgang fra de yngre årgange. Garderforeningen deltager med glæde i relevante begivenheder med fanen, f.eks. da Dronningen og Prinsgemalen ankom til Rønne med Kongeskibet i maj 2005 og da Kronprins Frederik, Mary og lille prins Christian i juni 2006 kom på officielt besøg med Kongeskibet.

Ved generalforsamlingen i 2006 udnævntes 140546 marts 52 Carl Otto Koefoed og 216099 november 54 Erik Herold Jensen til æresmedlemmer. Dette skete som påskønnelse for deres aktivite og positive arbejde som formænd i foreningen.

I alle årene siden stiftelsen af Garderforeningen har der hersket god stemning og udfoldet sig et godt kammeratskab ved foreningens sammenkomster. Ikke alle øens gamle gardere deltager aktivt men kommer dog gerne ved uddeling af hæderstegn ved generalforsamlingen.

Da Bornholms Garderforeningenen lørdag den 20. september 2008 fejrede sit 100 års jubilæum, blev det med reception fra kl. 10.30 – 12.00 på Restaurant Fyrtøjet i Rønne. Indbudte gæster var Chefen for Livgarden Lasse Harkjær, Præsident for DG generalmajor Jan B. Andersen, Vicepræsident i Reg. V. Torben Buhl samt Bornholms Kommandant oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgård, alle med fruer samt 2 tambourer i blå vagtuniform .

Jubilæums festen blev holdt om aftenen i Nylars Samlingshus med overrækkelse af hæderstegn, spisning, taler, underholdning og dans. Alle gamle gardere med damer var inviteret til en festlig aften i nærværelse af de indbudte hædersgæster.