.

.

Finskyttekonkurrence i Tyskland

Finskyttesektionen fra Stabskompagniet/II Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde deltog i uge 42 – 43 2017 i finskyttekonkurrencen European Sniper Squad Competition 2016 i Grafenwöhr, Tyskland.

.

Tekst: Kim, Sektionsfører/Finskyttesektion, januar 2017

Konkurrencen var arrangeret af 7th Training Command/US Army Europe. I konkurrencen deltog 15 hold som bestod af 5 mand – dvs. én fører og to hold med hver én observatør og én skytte. Foruden Danmark var der bl.a. deltagere fra Belgien, Grækenland. Holland, Italien, Letland, Litauen, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland, UK og USA.

Konkurrencen var tredelt inden for områderne feltkundskab, skydning og samarbejdsøvelser. Pointmæssig blev disciplinerne vægtet hhv. 50%, 30% og 20% ift. den samlede pointscore. Der blev henover ugen således afviklet forskellige finskytterelaterede discipliner. Eksempler som kan fremhæves er bl.a. skydning fra helikopter (MH-60 Blackhawk), skydning fra gummibåd, mørkeskydning, påkaldelse og ledelse af skarp morterild, landnavigation, førstehjælp på kampladsen, konstruktion af primitiv antenne, ildmarch og observationstjeneste.

Finskyttesektionen var ved konkurrencens ende kun et mulehår fra en podieplads. Dette skyldes hovedsageligt, at konkurrencearrangørerne ændrede flere pointgivende forhold undervejs. Som eksempel kan nævnes disciplinen ”skydning fra helikopter”. Her opnåede finskyttesektionen 100 point ud af 100 mulige. Desværre blev pointfordelingen efterfølgende ændret i denne disciplin fordi kun tre ud af 15 grupper havde …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet januar 2017 ved at klikke her

.

.

.

.