.

.

Nyheder  Ι  Historie

Årgang 110

Garderbladet runder her i 2021 den 110. årgang. Siden januar måned 1912 er Garderbladet udkommet til alle medlemmer af De Danske Garderforeninger, og er den dag i dag landets største og ældste soldaterforeningsmagasin. Denne måned tager vi et kig tilbage på 11 årtiers udgivelser.

.

Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard

Under smukke, gode og lyse forhold træder Garderbladet frem for sine læsere. Ikke som noget nyt, men som afløser af Garderforeningens Medlemsblad, og traditionerne fra dette blad skal blive holdt i ære. Sådan indledes det første Garderblad i januar måned 1912.

På De Danske Garderforeningers stiftende repræsentantskabsmøde i 1911 besluttedes at ophæve det allerede eksisterende medlemsblad fra Garderforeningen i København til et landsdækkende medlemsblad som bindeled mellem medlemmer, foreninger og regiment. Kimen til bladets tone, og det indhold man forestillede sig udgøre medlemsbladet blev lagt af daværende præsident oberst kammerherre Bianco Boeck:

”Jeg retter en indtrængende opfordring til alle foreninger om at være medarbejdere ved bladet. Ikke en enkelt mand eller gruppe, men alle. – Selvfølgelig vil der blive øvet kritik overfor det indsendte, men jeg tror ikke sekretæren vil være streng i sin kritik, han ser kammerligt på forholdene. Send meddelelser om småoplevelser fra tjenestetiden, om nyheder indenfor de gamle garderes rækker, om større familiefester, udmærkelser, dødsfald, valg til tillidsposter. Send ligeledes avisudklip fra stedlige blade om alt vedrørende garden, gl. gardere og foreninger”.

Og der var afgjort plads og tid til at trække vejret i de første udgivelser af Garderbladet. Eksempelvis byder Garderbladet på en fyldestgørende beretning om Købmand Østergaards …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet januar 2021 ved at klikke her

.

.

.

.