.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Bestyrelsen 


 • Formand
  NOV-93 Peter Kofoed-Dam
  Storegade 41
  3740 Svaneke
  Tlf.: 23 25 90 04

 • Næstformand
  MAR-86 Steffen Mauritsen
  Smedegårdsvej 40a
  3700 Rønne
  Tlf.: 24 23 78 53

 • Kasserer
  MAR-84 Stig Søren Wridt
  Mejsevangen 4
  3700 Rønne
  Tlf.: 24 65 64 50

 • Sekretær 
  DEC-06 Steffen Herlevsen
  Egeløkken 8
  3700 Rønne
  Tlf.: 20 27 77 97

 • Aktivitetsformand
  JAN-89 Henrik Hoffensitz
  Store Torvegade 95
  3700 Rønne
  Tlf.: 25 57 06 07

 • Bestyrelsessupleant
  JUL-91 Per-Martin Boesen
  Vystebyvej 3
  3790 Hasle
  Tlf.: 56 91 49 87 / 26 22 27 65

 • Fanebærer
  MAJ-80 Jens Erik Kofoed-Dam
  Gadegårdsvejen 6, Bodilsker
  3730 Nexø
  Tlf.: 56 48 88 37

 • Fanebærersuppleant
  302390 MAJ-56 Henry Viborg
  Skovgårdsvejen 18, Vestermarie
  3700 Rønne
  Tlf.: 56 99 90 74

   

 • Revisor
  OKT-80 Flemming Mortensen
  Slettegårdsvejen 4, Poulsker
  3730 Nexø
  Tlf.: 56 48 80 67

 •  

  Revisor
  OKT-80 Anders Kofoed
  Sdr. Landevej 94, Aaker
  3720 Aakirkeby
  Tlf.: 21 27 72 69


Formænd gennem tiden 

Sadelmagerm.       Waldemar Sejer        –  indtil  1911
Gårdejer A. Valdemar Olsen        –  indtil  1913
Købmand Martin Jensen –  indtil  1916
Jægermester Rasch –  indtil  1918
Gårdejer S. Dam –  indtil  1921
Gårdejer Oluf Jensen –  indtil  1927
Gårdejer Svend Kofoed –  indtil  1931
Kriminalbetjent K. Knudsen –  indtil  1941
Proprietær H. A. D. Rømer –  indtil  1950
Gårdejer Chr. P. Lund –  indtil  1954
Proprietær H. A. D. Rømer –  indtil  1967
Gårdejer Chr. P. Lund –  indtil  1978
Isenkræmmer Erik Herold Jensen –  indtil  1986
Gårdejer Holger Kofoed –  indtil  1988
Gårdejer Carl Otto Koefoed –  indtil  2002
Eksportchef Kaj A. Hansen –  indtil  2014 
Gårdejer Peter Kofoed-Dam  
     
     

 


Foreningens bestyrelse i jubilæumsåret 2008

 

Formand
Kaj A Hansen
530059 JAN-62
Næstformand
Erik Jensen
339627 MAJ-57
Kasserer
Flemming Mortensen
OKT-80
Aktivitets formand
Peter Kofoed-Dam
NOV-93
Sekretær
Jens Peter Kofoed
NOV 93
Bestyrelsessupleant            
Kurt Lausgård Nielsen
JUN-83
Fanebærer
Henry Viborg
Jens Erik Kofoed-Dam            
302390 MAJ-56
MAJ-80
Revisorer
Svend Andreasen
Anders Kofoed
339642 MAJ-57
OKT 80