.

.

 

.

Garderforeningen for Vejle & Omegn

Forening nr. 32 – stiftet 19. november 1913

.

.

.

Om foreningen

47 gamle gardere samledes d. 29. november 1913 på Teaterhotellet i Vejle og stiftede ”Garderforeningen for Vejle og Omegn”. Blandt initiativtagerne var 10 gamle gardere af samme årgang som den senere Kong Chr. X´s egen årgang 1889. Foreningens 100 års jubilæum i 2013 var således en hjørnesten i vor lange og traditionsrige historie.
Foreningen drives som en traditionel garderforening med månedlige kammerat-skabsaftener, hvor medlemmerne kan mødes til hyggeligt samvær, foredrag og andre vekslende aktiviteter. Foreningen har i mange år haft et godt samarbejde med Hotel Hedegården, som stiller lokaler til rådighed for vore aktiviteter. Vi afholder 6 – 8 arrangementer om året, heraf faste holdepunkter: Generalforsamling, fugle-skydning, sommerfest med flugtskydning, jule-bankospil og julefrokost. Herudover afholdes ad hoc, foredrag, virksomheds-besøg og forskellige kulturelle aktiviteter.
Garderforeningen for Vejle og Omegn er til for medlemmerne, og bestyrelsen forsøger løbende at udvikle foreningens aktiviteter således at flere vil deltage i vort samvær og kammeratskab.
Medlemstallet i Garderforeningen for Vejle og Omegn er i positiv udvikling og p.t. er vi 215 medlemmer. Vi har plads til alle som ønsker at være med til at videreføre det kammeratskab, som kendetegner gamle gardere og husk så: gamle gardere har ingen alder.

.

Kommende aktiviteter

Generalforsamling d. 19.11.2020 *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Den årlige generalforsamling nr. 107 afholdes på Hotel Hedegården i Vejle, torsdag den 19. november kl. 18.00
Som sædvanlig serveres der Gule Ærter med Pandekager til dessert efter generalforsamling. Der vil også mulighed for anden menu, som kan bestilles inden generalforsamlingen.
Prisen for Gule Ærter er i år kr. 150,00 + drikkevarer til de Gule Ærter, resten betaler GF Vejle.
Tilmeldelse til spisning til generalforsamlingen bedes ske til Kai Hansen på mobil 24 84 48 25 eller mail: k.internet38@gmail.com, senes den 15.11.2020

.

Kontaktinformationer

Formand
JUL–71 Poul Arenkiel
Dyrhavevej 12, Ny Nørup
7180 Bredsten
Tlf.: 61 34 20 98
Mail: poul@arenkiel.dk