.

.

Skydeperiode for 1. Panserinfanterikompagni

I april måned var 1. Panserinfanterikompagni fra I/LG i Jægerspris for at skyde med alle enhedens våben samt træne infanterigruppens afsiddede, offensive kampeksercitser

.

Tekst: Presseofficer Thomas Reimann – Maj 2021

”Soldaternes evne til at anvende deres funktionsvåben sikkert og rutineret danner kernen i panserinfanteristens virke på kamppladsen” forklarer kompagnichefen, og fortsætter; ”vi har tillige fået en del nye konstabler i kompagniet, og nye ansigter i vores besætninger på Infanteri-kampkøretøjerne (IKK), hvorfor det er essentielt at træne skydefærdighederne både på håndvåben og IKK”.

Hele kompagniet brugte en uge oppe i Jægerprislejren, hvor der blev skudt med alle kompagniets våbensystemer. Der er desuden kommet en helt ny måde at …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet juni/juli 2021 ved at klikke her

.

.

.