.

.

Enhanced Forward Presence: »Vi jager«

I uge 21 fik besætningsmedlemmerne fra Livgardens fløjkompagni langt om længe mulighed for at skyde med IKK´erne. Ugen var delt i to forløb – skydning for de gamle besætninger, og certificering af de nyuddannede.

.

tekst: Fløjkompagniet, Den Kongelige Livgarde

Krudtet var hentet, bilerne justeret, og efter nærmere aftale, med de i juni/juli bladet omtalte ”springpadder”, var panserskydebanen åbnet. Den første dag skulle IKK´erne indskydes af de gamle besætninger. Dette var på tide, da bilerne ikke har været brugt til skydning siden december måned.

Efter bilerne var blevet indskudt, blev de overleveret til de nyuddannede skytter, så de endelig kunne få deres ”hak i bæltet”. De nyuddannede skytter manglede nemlig at skyde med IKK´en for at være fuldstændigt uddannede skytter.

Skyttecertificering. For de nye skytter, var det første gang de skulle tage sig af skyttevirket, med alt hvad det indebærer. De nye skytter har gået i deres funktion efter deres uddannelse i januar/februar og manglet den endelige certificering. De har flittigt løst opgaven på kasernen og i felten på de ture, som kompagniet har haft i skoven. Men endelig gjaldt det.

Til skytterne var et helt specielt skydeprogram tilrettelagt. Der skulle skydes med diverse øvelsesammunitionstyper, men også den sagnomspundne KEFT. KEFT (Kinetiv Energy Time Fuse) er en ammunitionstype, der er at sammenligne med …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet august 2020 ved at klikke her

.

.

.

.