.

.

 

.

.

Pacific Northwest Garderforening

Forening nr. 97 – stiftet 9. oktober 1968

.

.

.

Om foreningen

Vores forening blev oprettet den 9. oktober 1968 af Lars Christensen, gammel garder og tidligere formand for Vest Kanadas Garderforening. Pacific Northwest Garderforening er grænseoverskridende. Foreningen har medlemmer både nord og syd for grænsen mellem Canada og USA.
Vores formål som Garderforening er at vække og vedligeholde kærlighed til konge og fædreland samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne, gamle tjenestegørende fra Livgarden bosat i udlandet.
Vores garderforening har sit eget blad Skråhuen som udkommer 2-4 gange årligt.
Med 16 medlemmer er vi en aktiv forening med flere årlige møder.

.

Kommende aktiviteter

Besøg foreningens hjemmeside i linket ovenover og se seneste nyt fra foreningen.

.

Kontaktinformationer

Formand
FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street
Redmond, WA 98052, USA
Tlf. 1 (206) 963 3334
vko61@hotmail.com