.

.

 

.

Garderforeningen for Bjerringbro & Omegn 

Forening nr. 75 – stiftet 11. juli 1961 

.

Om foreningen

Nogle gamle gardere i Bjerringbro havde i vinterens løb talt sammen om det ikke var muligt at stifte en garderforening for Bjerringbro og Omegn. Disse initiativrige mænd satte hinanden stævne på Madsens Hotel for at drøfte tingene. Man besluttede sig for at gøre omegnens gamle gardere opmærksom på, hvad man gik og arbejdede med. Der blev skrevet breve til alle dem man kendte i forvejen og yderligere indrykkedes en annonce i Bjerringbro Avis, for at få alle interesserede til at melde sig. Der viste sig hurtigt interesse for sagen og den 11. juni 1961 kunne der afholdes en stiftende generalforsamling bestående af 27 gamle gardere. Hermed var Garderforeningen for Bjerringbro og Omegn en realitet som nr. 75 i rækken. 

.

Kommende aktiviteter

Bowling: Den årlige bowlingdyst med Viborg GF afholdes mandag d. 10. januar kl. 18 i Bowlinghallen Viborg, Tingvej 2 C. (Under Tinghallen). Bjerringbro er vært i år. Der udsættes en flaske vin til bedste spiller på hver bane – Mød op, så vi kan få en rigtig god dyst. Vi går til bords kl. 18.30 og nyder og hyggeligt samvær. Derefter bowles en time, hvorefter kaffen serveres. Herunder regnes der på resultaterne og som afslutning, overrækkes de udsatte præmier. Tilmelding til Per Dalgaard på perdalgaard53@gmail.com eller 2990 1095, senest fredag den 7. januar.

.

Kontaktinformationer

Formand
Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14
8850 Bjerringbro
ole777964@gmail.com