.

.

 

.

Garderforeningen for Bjerringbro & Omegn 

Forening nr. 75 – stiftet 11. juli 1961 

.

Om foreningen

Nogle gamle gardere i Bjerringbro havde i vinterens løb talt sammen om det ikke var muligt at stifte en garderforening for Bjerringbro og Omegn. Disse initiativrige mænd satte hinanden stævne på Madsens Hotel for at drøfte tingene. Man besluttede sig for at gøre omegnens gamle gardere opmærksom på, hvad man gik og arbejdede med. Der blev skrevet breve til alle dem man kendte i forvejen og yderligere indrykkedes en annonce i Bjerringbro Avis, for at få alle interesserede til at melde sig. Der viste sig hurtigt interesse for sagen og den 11. juni 1961 kunne der afholdes en stiftende generalforsamling bestående af 27 gamle gardere. Hermed var Garderforeningen for Bjerringbro og Omegn en realitet som nr. 75 i rækken. 

.

Kommende aktiviteter

Foreningen har ingen planlagte aktiviteter

.

Meddelelser fra foreningen
Foreningen har ingen nye meddelelser

.

Kontaktinformationer

Formand
Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14
8850 Bjerringbro
ole777964@gmail.com