.

.

 

.

Garderforeningen for Bjerringbro & Omegn 

Forening nr. 75 – stiftet 11. juli 1961 

.

Om foreningen

Nogle gamle gardere i Bjerringbro havde i vinterens løb talt sammen om det ikke var muligt at stifte en garderforening for Bjerringbro og Omegn. Disse initiativrige mænd satte hinanden stævne på Madsens Hotel for at drøfte tingene. Man besluttede sig for at gøre omegnens gamle gardere opmærksom på, hvad man gik og arbejdede med. Der blev skrevet breve til alle dem man kendte i forvejen og yderligere indrykkedes en annonce i Bjerringbro Avis, for at få alle interesserede til at melde sig. Der viste sig hurtigt interesse for sagen og den 11. juni 1961 kunne der afholdes en stiftende generalforsamling bestående af 27 gamle gardere. Hermed var Garderforeningen for Bjerringbro og Omegn en realitet som nr. 75 i rækken. 

.

Kommende aktiviteter

Bowling
***OBS! Grundet Covid-19 er/kan/vil dette arrangement blive aflyst. Kontakt foreningen for nærmere information***
Der afholdes regionsbowling i Viborg lørdag, den 22. februar fra kl. 9.45 til ca. 14 I Bowlinghallen, Tingvej 2, 8800 Viborg. Efter velkomst og introduktion til dagens spil, bowles der i ca. 1,5 time. Herefter sluttes der med en god frokost i cafeen. Pris inklusiv frokost er 250 kr. pr. person. Der kan købes drikkevarer til rimelige priser. Tilmelding til Per Dalgaard, enten på mail: perdalgaard53@gmail.com eller på tlf. 29 90 10 95, senest fredag den 7. februar.
Virksomhedsbesøg
***OBS! Grundet Covid-19 er/kan/vil dette arrangement blive aflyst. Kontakt foreningen for nærmere information***
Virksomhedsbesøg hos Jydsk Plade Bearbejdnings Center A/S, Frederiksgade 33, 8840 Rødkærsbro tirsdag, den 24. marts k. 19. Virksomheden er en moderne og højteknologisk virksomhed med speciale i laserskæring, svejsning, stansning, bukning og andre former for pladebearbejdning. Tilmelding til formanden Ole Andersen senest onsdag, den 18. marts.

.

Kontaktinformationer

Formand
Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14
8850 Bjerringbro
Tlf.: 86 68 19 88
ole777964@gmail.com