.

.

 

.

MC-CLUB

Formålet med De Danske Garderforeningers MC-Club, er at samle gamle gardere, unge som de lidt ældre, der har den fælles interesse i at køre motorcykel, og ikke mindst deltage i de aktiviteter De Danske garderforeninger arrangerer på landsplan.
Som eksempel kan nævnes deltagelse i Gardens dag på Høvelte kaserne, årgangsparaderne på Gothersgade kaserne og på sigt er det meningen der vil blive afholdt træf rundt om i landet, en eller to gange årlig.
Medlemskabet er gratis, og det eneste du behøver, er at sende din e-mail, navn, telefon nr. samt hvilken by du kommer fra nedenstående kontaktperson.
Der er fremstillet veste med logo på ryggen, disse kan ligeledes købes ved henvendelse til nedenstående kontaktperson.