Aktiviteter 

Kære Garderkammerater
I sidste udgave af Garderbladet håbede vi med lidt forsigtig optimisme, at det forhåbentligt blev mulighed for at gennemføre den udskudte generalforsamling samt Trekantskydningen i løbet af juni måned.
Vi understregede dog også, at forudsætningen var, at vaccinations planerne forløb som forventet og genåbningen af samfundet gik som planlagt.
I den forbindelse har der jo været både plus og minus, idet en af vaccinerne nu er dømt ude, en anden på vippen til det samme – men forventningen til genåbning i hurtigere tempo omvendt er øget, så vi må fortsat erkende, at vi i skrivende stund ikke har noget konkret at melde ud, men krydser fingre og håber på et snarligt gensyn.
Vi informerer løbende via SMS eller mail (NB. Husk at melde e-mail ind til registrator Ejvind Bomme)