.

.

Nyheder  Ι  Historie

Dér hvor vi holder vagt: Christiansborg

De steder Livgarden i dag bestrider vagttjeneste har alle dét tilfældes, at de i større eller mindre udstrækning står i den skikkelse, som de i sin tid blev opført i. Men alle regler har en undtagelse, og i dette tilfælde gælder det Christiansborg Slot, der først står i sin nuværende skikkelse i 1928. Her følger historien om det, man med rette kan betragte som rigets vigtigste slot, og det hele begynder med blodgildet i Roskilde.

.

Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard

I årene 1146 – 1157 udkæmpes en blodig borgerkrig i Danmark. Krigen er egentlig kulminationen på en meget lang stridighed mellem forskellige grene af kongeslægten, der alle søger at blive eneherskende konge af Danmark. Den mest magtfulde af de stridende parter er i begyndelsen Svend Grathe, der støttes af de sjællandske herremænd – herunder den senere Valdemar den Store. Svends stridspartner, Knud Magnussen der støttes af de jyske herremænd, forsøger gentagende gange at indtage Sjælland, men bliver slået tilbage hver gang.

Knud søger nu hjælp hos den tyske konge Frederik I, der indkalder til et mæglingsmøde i 1154, hvis endelige udfald bliver, at Svend udnævnes til konge af Danmark, mens Knud får en række besiddelser i Jylland, på Sjælland og i Skåne. Freden hersker for en stund i Danmark.

I tiden der følger begår den nye konge af Danmark imidlertid den store fejl at negligere og underkende sine tidligere alliancepartnere ved at fratage dem titler og udstede nye love udenom tinget. Det medfører oprør i Skåne, og Valdemar – fulgt af de sjællandske herremænd – ender med at indgå en alliance med Knud Magnussen. Knud og Valdemar lader sig hylde som konger af Danmark i Viborg, og Svend må flygte til Skåne. Borgerkrigen er igen brudt ud.

Valdemar, Knud og Svend mødes i 1157 til et fredsforhandlingsmøde, hvor de deler riget i tre. Valdemar bliver konge af Jylland, Knud af Fyn, Sjælland og øerne, mens Svend bliver konge af Skånelandene. Parterne enes om …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet februar 2021 ved at klikke her

.

.

.