.

.

Et historisk rids

Gadeforeningen for Randers By og Omegn blev oprettet den 1. februar 1908. Initiativet hertil blev taget af landinspektør Chr. Møller: Han var som mange andre meget stærkt nationalt interesseret. Nederlaget i 1864 var ikke glemt, Sønderjylland endnu ikke genforenet, og de seneste årtiers heftige debat om karakteren af landets forsvar var knapt forstummet. I Randers gjorde den daværende prins Christian – senere Chr. X – tjeneste ved rideskolen på Dragonkasernen og i København var man ved at forberede markeringen af Livgardens 250 års dag og endelige var der flere andre soldaterforeninger i byen. Det var derfor ikke så mærkeligt, at der blandt gamle gardere i det kronjydske var massiv tilslutning til at danne en særlig garderforeninger.
Allerede den 24. juli samme år drog den nyvalgte formand Møller sammen med et stort antal medlemmer i optog gennem Randers til banegården, hvorfra turen gik til København og til markeringen af Livgardens 250 års jubilæum.
Foreningen stod for det store garderstævne i Randers i 1910 og var to år senere med ved Frederik VIII ligtog gennem København i 1912. Da formand Møller, som var en stout mand den 15. juni 1919 besteg talerstolen ved Dannebrogs 700 års jubilæum, knækkede den sammen og talen blev i stedet holdt fra en stol.
Ved genforeningen i 1920 var gamle gardere fra foreningen vidner til kongens ridt over grænsen. Kongens 50-års garderjubilæum i 1939 blev markeret i København og lokalt i Randers.
Besættelsen satte med sine skærpede lukkebestemmelser og mørklægning en begrænsning for foreningsaktiviteterne, men efter befrielsen tog man igen fat. Foreningen er mødt frem ved kongesbesøg i Randers ved 6 julifester i Fredericia, ved kong Chr X bisættelse i Roskilde Domkirke i 1947. I 1965 bidrog den med et stort beløb, da garderforeningerne samlede ind til soldaterhjemmet i Gothersgade.
Foreningen var med ved Prinsesse Margrethes og Prins Henriks bryllup i 1967, ved kong Frederik den IX´s bisættelse i 1972 og kronprins Frederik og kronprinsesse Marys vielse.
Ja, der er bladet kaldt, har foreningen været med og aktiviteterne har været mangeartede. Julefesterne for gardere, børn og husstand var legendariske og hyggelige. Skulle det knive med økonomien ved juletide, så rådede foreningen over en hjælpekasse, ligesom den også havde en begravelseskasse. Der har været stiftelsesfester, baller, skyttestævner, fugleskydninger, foredrag, julebanko, bowling, virksomhedsbesøg og udflugter.
Formænd gennem tiden
Landinspektør 109-1-1887 Chr. Møller  1908-1916
Assurandør 413-3-1899 M. Chr. Lydolff 1916-1918
Landinspektør 109-1-1887 Chr. Møller 1918-1934
Proprietær 156-2-1901 E. Koch 1934-1945
Proprietær 225-1-1926 V. Sørensen 1945-1950
Prokurist 334-2-1926 K. Andersen 1950-1955
Guldsmed 840-4-1946. I K. Rasmussen 1955-1961
Bankfuldmægtig 514-5-1953. I Poul S. Hansen 1961-1962
Gårdejer 447-3-1945. II J. O. Gæmelke 1962-1965
Assurandør 623-?-1957. I Mogens la Cour 1965-1973
Salgschef 206-3-1947. I Gunnar Barreth 1973-1976
Politiassistent 299-3-1951. I Carl Emil Lange 1976-1978
Skovtekniker 583-2-1966.II Finn Raahauge Madsen 1978-1987
Bogholder 250-1-1949. II Poul Erik Lauritzen 1987-1988
Gårdejer 955-5-1959 Chr. Tromholt 1988-1997
Pedel jul.90 Peter Lindberg Nielsen 1997-2009
Gårdejer sep.65 Anders Bach Andersen 2009-2020
Fagkoordinator okt.77 John F. Lund 2020-
Udklip
Brev til kongen
Faneindvielse
Ny fane
Livgardens 300-års jubilæum – program
Livgardens 300-års jubilæum – Instruktion til tjenstgørende gardere
Feltgudstjeneste