.

.

Operation Inherent Resolve: I hjemtagelsens tegn

De danske gardere i Irak er stadig i fuldt sving med at uddanne det sidste nye hold irakiske soldater, men i november kom der andre pludselige opgaver. Hold 10 skulle skære en fjerdedel af personellet inden nytår.
Tekst: Kim Vibe Michelsen, Presseofficer – januar 2020

Da Operation Inherent Resolve Hold 10 holdt udsendelsesparade i maj På Høvelte kaserne, så alt ud til at Hold ti ville blive endnu et træningshold i rækken, der uden afbrydelse skulle træne irakere fra start til slut, men missionen udvikler sig, og i midten af november tog folketinget en ny beslutning omkring Danmarks fremtid i Irak. En beslutning der også berørte Hold 10.

I slutningen af næste år overtager Danmark lederskabet af NATO Mission Iraq, der også er en træningsmission, men hvor hovedfokus er at uddanne specialister på de forskellige værns specialskoler i Bagdadområdet. Danmark skal stille ledelsen og fra hæren en fuld kompagnistørrelse, der skal stå for sikringen af trænerne under træning og under kørsel i Bagdads gader. Derudover skal flyvevåbnet lidt senere stille tre helikoptere.

Danmark trækker sig fra Al Asad Air Base. Beslutningen betød også, at den nuværende træningsmission på Al Asad Air Base lukker i løbet af næste år, og det næste hold i Irak bliver reduceret med en fjerdedel. Og det lyder jo egentlig nemt og ligetil, men det havde den hage, at de irakiske bataljoner, der bliver trænet på Al Asad Air Base har nogle træningsperioder, der ikke passer med de danske holds rotationer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hold 10 påbegynder træningen af et nyt hold irakere i januar, men da irakernes uddannelse varer to måneder, skal hold 11 altså færdiggøre den sidste måned. Hold 11 kommer med en kapacitet til at træne 300 irakiske soldater ad gangen, mens hold ti kan klare 600.

For mange soldater. Hold ti kan derfor kun optage 300 irakere på uddannelsen i januar, og stod nu tilbage med et betydeligt overskud af soldater i træningshold og sikringshold. Det blev derfor besluttet, at reducere Hold ti med det overskydende personel. Konkret med to træningshold, to sikringshold, dele af ingeniørtræningsholdet og næsten hele Force Protection, hvis opgave fremover bliver varetaget af amerikanerne.

Det ene træningshold og begge sikringshold kommer fra Den Kongelige livgarde.

.

.

.