.

.

 

.

Garderforeningen for Holstebro & Omegn 

Forening nr. 26 – stiftet 6. maj 1912

.

.

.

Om foreningen

Foreningens formål er at sammenknytte og styrke det kammeratlige bånd blandt medlemmerne, hvilket søges tilvejebragt ved sportslige aktiviteter, virksomhedsbesøg, sammen­komster, fester og lignende.
Foreningens hjemsted er Holstebro kommune.
Foreningen er startet i 1912 af en flok gamle Garder som syntes det ville være en god ide at der også i Holstebro, var et samlings sted for hjemsendt Garder til kammeratligt samvær og fælles hygge. Foreningen dækker dag området Holstebro og Struer kommune
100 års jubilæum i 2012 blev fejret på værdig vis med ca. 120 personer på hotel Schaumburg
I samme anledning donerede foreningen 25.000 kr. til rekreationshjemmet for udsendte soldater, i forbindelse med KFUM’s soldaterhjem i Holstebro.
Formandsberetning 2020

.

Kommende aktiviteter

Foreningen har foreløbigt ingen kommende aktiviteter.

.

Kontaktinformationer

Formand
Rasmus Friis
Ingemannsvej 28
7500 Holstebro
Tlf.: 20 12 13 20
Juniortraining.rasmus@hotmail.com