.

.

 

.

Garderforeningen for Holstebro & Omegn 

Forening nr. 26 – stiftet 6. maj 1912

.

.

.

Om foreningen

Foreningens formål er at sammenknytte og styrke det kammeratlige bånd blandt medlemmerne, hvilket søges tilvejebragt ved sportslige aktiviteter, virksomhedsbesøg, sammen­komster, fester og lignende.
Foreningens hjemsted er Holstebro kommune.
Foreningen er startet i 1912 af en flok gamle Garder som syntes det ville være en god ide at der også i Holstebro, var et samlings sted for hjemsendt Garder til kammeratligt samvær og fælles hygge. Foreningen dækker dag området Holstebro og Struer kommune
100 års jubilæum i 2012 blev fejret på værdig vis med ca. 120 personer på hotel Schaumburg
I samme anledning donerede foreningen 25.000 kr. til rekreationshjemmet for udsendte soldater, i forbindelse med KFUM’s soldaterhjem i Holstebro.
Formandsberetning 2020

.

Kommende aktiviteter

Repræsentantskabsmøde: Det er os en stor ære at kunne byde Gardere og Repræsentanter for De Danske Garderforeningen til Repræsentantskabs møde i Holstebro den 20 – 21 maj. Det er en endnu støre ære at kunne tilbyde deltagelse ved Foreningens 110 år jubilæum. Alle festlighederne starter fredag med modtagelse af Gardere i Musikteaterets Foye. I Musikteateret vil der samme aften blive afholdt en Koncert med Dronningens Orkester, Den Kongelige Livgardes Musikkorps med deltagelse af Tambourer. Efter Koncerten vil der være kammeratskabsaften i tilstødende lokale. Holstebro byder alle velkommen.

.

Kontaktinformationer

Formand
Søren Grågård Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12,
7560 Hjerm
Tlf.: 40 37 26 26
soerengtl@hotmail.com