.

.

Nyheder  Ι  Historie

Genforeningen

Den 15. juni 2020 er det præcis 100 år siden, at Sønderjylland igen kom under dansk suverænitet. I dagene den 10. og 11. juli 1920 blev Genforeningen markeret og fejret i Sønderjylland. Ikoniske billeder af Christian 10.s indtog i Sønderjylland og af den store folkefest på Dybbøl Banke står stærkt i den kollektive, historiske erindring. Den Kongelige Livgarde deltog naturligvis også i denne særlige nationale begivenhed. Livgardens aftryk var markant; I Livgardebataljon med ca. 200 tjenstgørende og genindkaldte gardere deltog.

.

TEKST: ERIC Lerdrup BOURGOIS LIVGARDENS HISTORISKE SAMLING, juni/juli 2020
Optakten

I forbindelse med fredsslutningen efter Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig blev der iværksat en folkeafstemning i Slesvig. Dette skete for at kunne afklare det fremtidige nationale tilhørsforhold af de som følge af krigen i 1864 afgivne områder. Resultatet blev, at den danske grænse blev flyttet fra lige syd for Kolding til den nuværende grænselinje mellem Danmark og Tyskland. Den 9. juli 1920 stadfæstede kong Christian 10. på Amalienborg indlemmelsen af Sønderjylland i Danmark. Det skete under kanonsalut og klokkeklang fra Københavns kirker, mens posterne på Amalienborg præsenterede gevær. Klokken 11 blev Livgarden formeret med fire kompagnier på Rosenborg Eksercerplads og et æreskompagni deltog i en parade i forbindelse med en takkegudstjeneste i Københavns domkirke, Vor Frue Kirke.

Ordrer fra Krigsministeriet

Den 3. juli 1920 blev der givet ordrer fra Krigsministeriet til Livgarden om deltagelse i markeringen af Genforeningen. Ordreren lød: ”I tilslutning til den tidligere givne mundtlige ordre skal man herved anmode Livgarden om at indkalde til møde ved Livgarden den 7/7 1920 de ca. 160. hjemsendte værnepligtige af Livgarden, der på forespørgsel fra Garderforeningerne har givet tilsagn om …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet juni/juli 2020 ved at klikke her

.

.

.

.