.

.

Den Kongelige Livgardes Fond uddeler legater

I dagene onsdag d. 25. og torsdag d. 26. november uddelte Den Kongelige Livgardes Fond 28 legater samt 2 af den særlige ”Chef Livgardens Mønt” til ansatte og pårørende såvel som frivillige i og omkring Den Kongelige Livgarde.

.

Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard

Der var samlet til bunke, da Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek d. 25. og 26. november kunne uddele legater på vegne af Den Kongelige Livgardes Fond. Hele 28 legater samt 2 mønter blev uddelt over 2 dage.

Legatuddelingerne fandt sted udendørs i ”corona-sikre” omgivelser ved henholdsvis Mindestenen på Garderkasernen i Høvelte og foran Midterpavillonen på Livgardens Kaserne i Gothersgade, men trods corona blev legatuddelingen en god anledning til at hædre modtagerne.

Det er første gang at Den Kongelige Livgardes Fond står for den samlede legatuddeling efter fonden blev stiftet i 2018. Fonden har siden da modtaget flere store donationer, men særligt én donation fra en gammel garder i Amerika, har gjort det muligt at oprette nye legater, der således kan uddeles til personer i og omkring Livgarden. Normalt finder legatuddelingerne sted på Livgardens Årsdag, men den måtte aflyses tilbage i juni måned grundet corona-restrektioner.

Blandt de mange legatmodtagere, kan bl.a. fremhæves premierløjtnant Mortensen for sit arbejde med at gøre beredskabsvagtholdet operationsklart. Beredskabsvagtholdet, der også er kendt som ”det fjerde vagtholdt” (ej at forveksle med 4. vagthold), blev operationelt pr. 1. december 2019, og har særligt under corona-situationen støttet politiet, bl.a. med grænsebevogtning.

I motivationen nævnes at ”PL Mortensens forbilledlige og utrættelige indsats har været stærkt medvirkende til, at beredskabsvagtholdet rent faktisk blev …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet januar 2021 ved at klikke her

.

.

.

.